REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL PENITENCIARI 2/12/21

 

Després de la signatura de l’acord de jubilació anticipada amb la consellera, la reunió va continuar com a grup de treball amb participació de la subdirectora general d’RR.HH i relacions laborals del departament i els subdirectors de centres i d’RR.HH. de la secretaria de mesures penals.

CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya, durant la reunió vam lliurar a l’administració un document amb un resum dels problemes més greus que ara mateix afligeixen al sistema penitenciari català i que requereixen atenció immediata.

Descarrega el document en PDF

 

Temes tractats a la reunió:

 

Programa de Rendiment Professional:

 

CCOO hem manifestat que aquest tema és primordial pel col·lectiu penitenciari, i que cal integrar-ho al complement específic ja mateix, tal com vam defensar CCOO i va ratificar la comissió de retribucions amb ocasió de la darrera pròrroga per l’any 2021.

L’Administració manifesta que manté el seu compromís de tractar el tema i ens convocarà la setmana vinent per analitzar les propostes d’integració que vam plantejar.

 

2a Activitat:

 

L’Administració, a títol informatiu, ens presenta les dades oficials de segones activitats (66) i adaptacions de llocs de treball (213), reconegudes en l’àmbit penitenciari.

CCOO posem èmfasi en el fet què d’aquestes dades es desprèn, novament, la necessitat urgent d’accelerar l’aplicació de la jubilació anticipada, sense tancar cap porta a tractar el tema arribat el moment. És important definir el nombre i distribució dels llocs i reforçar amb el personal adient la cobertura de les places que passin a 2a activitat.

Al document de treball tècnic de la jubilació anticipada també s’incloïa l’anàlisi d’aquesta problemàtica i recordem que caldrà abordar-la ben aviat. Definir procediments àgils i ràpids per les sol·licituds seran objectius cabdals. No podem oblidar que en les adaptacions han de prevaldre sempre recomanacions mèdiques que l’Administració necessàriament ha de complir.

 

CCOO hem lliurat a l’Administració un nou document de temes pendents més urgents que cal tractar, i hem insistit i avançat en els següents temes:

 

  • El greu problema de les agressions:

 

Des de 2016, any rere any les agressions han augmentat sense parar en un creixement imparable que ni la pandèmia va poder frenar. Aquest any 2021, les agressions novament han crescut més que mai. Però el pitjor no ha estat l’augment que no sembla frenar-se mai, sinó que la gravetat de les mateixes ha augmentat fins a límits insuportables.

 

Durant la reunió del grup d’agressions del passat dimecres, 1 de desembre, on l’administració dona les dades d’agressions, però no es pot negociar perquè no és un grup de treball, CCOO hem recordat que no sols s’ha de canviar la circular i millorar el protocol d’agressions, sinó que també cal canviar l’actuació regimental respecte als interns amb manifesta inadaptació al règim penitenciari i perillositat extrema.

 

  • Necessitat d’estabilitzar la plantilla d’interins/es i fixar un increment net de plantilla:

 

A les portes de la publicació de la llei d’estabilització que s’està elaborant al congrés, CCOO considerem absolutament imprescindible que el Departament defensi al col·lectiu d’interins/es, possibilitant que puguin optar a consolidar els seus llocs de treball.

És imprescindible un increment net de plantilles. CCOO hem recordat a l’Administració com el C.P Mas d’Enric es va obrir sense cap increment de plantilla i sense els recursos de personal que corresponien, espoliant la resta de centres penitenciaris i deixant un buit de personal que va marxar voluntàriament i mai van ser recuperats. Ara no es pot fer el mateix a escala de tot el sistema penitenciari català

 

CCOO ho hem dit clar. No només cal regularitzar les plantilles actuals, Han d’ampliar-les tant sí com no!

 

CCOO som l’únic sindicat que hem denunciat a la reunió l’abús en la contractació que pateix el personal interí i de reforç, personal que hauria de ser assignat a places estructurals i emparat per una normativa que els protegís de l’arbitrarietat a la qual estan sent sotmesos. L’Administració s’ha compromès a presentar abans de febrer la seva proposta de dimensionament de plantilles, que inclouria tots els centres penitenciaris.

 

 

  • Modificació i/o derogació de la instrucció 2/2021 i el protocol que la desenvolupa

 

L’Administració, tal com ha manifestat la mateixa consellera, està decidida a modificar el document, i la setmana vinent faran entrega a les direccions dels centres i els seus comandaments la proposta de revisió del protocol per la seva anàlisis, i després ho farà amb els sindicats.

 

 

  • Concursos de comandaments i de trasllats de llocs base

 

CCOO exigim que resolguin d’una vegada el concurs de comandaments de C.P. Puig de les Basses i publiquin el de comandaments de 2019 que s’estan eternitzant i cal finalitzar-los ja.

Manifestem que és imprescindible publicar el concurs de trasllats de tècnics especialistes, més tenint en compte que l’oposició està en curs i legalment s’ha de resoldre abans que es resolgui l’oposició.

CCOO recordem a l’Administració que és urgentíssim publicar el concurs de comandaments intermedis de CUSI, CAF etc, el darrer concurs és el de 2008, i que els llocs base que quedin finalment vacants, s’hauran de publicar en una nova oferta  pública addicional.

 

  • Reconeixement d’autoritat dels treballadors i treballadores penitenciàries

 

La Secretaria de Mesures Penals va afirmar en la darrera reunió que estaven analitzant com avançar des del Departament i el Govern de la Generalitat el reconeixement d’autoritat al personal penitenciari.

CCOO vam demanar que s‘insti aquest reconeixement de la forma més urgent possible i els hi recordarem cada reunió.

 

 

  • COVID, recuperació de les mesures preventives de manera urgent

 

CCOO ens quedem novament sols defensant l’aplicació urgent de les anteriors circulars i mesures de prevenció, distanciament i teletreball que s’haurien d’aplicar per prevenció davant el COVID als centres penitenciaris.

La situació que va donar-se a C.P. Brians 2, i la nova variant detectada podria portar a una nova catàstrofe, però encara som a temps. Exigim novament que s’extremin les mesures de protecció al personal i als intens i internes.

Malauradament, sembla ser, que en temes cabdals com la COVID, som nosaltres, el personal penitenciari, els únics que defensem la salut dels interns/es i dels treballadors/es.

 

 

Anys de deixadesa de l’Administració han originat que el model penitenciari faci aigües!

 

La diagnosi dels centres penitenciaris és de situació crítica. El Departament de Justícia, enguany, ha quedat a la cua d’increment de dotació pressupostària. Els centres penitenciaris s’ensorren fruit d’anys del més absolut abandonament. Les necessitats de recursos humans, materials i d’executar les obres pendents,  brillen més que mai per la seva absència.

CCOO no oblidem res dels temes pendents, i entre altres qüestions, manifestem la nostra preocupació en vers els darrers anuncis d’infraestructures futures, on res s’esmenta del futur centre penitenciari de preventius que hauria d’iniciar-se i que continuarem exigint.

Aquesta Administració sembla ser diferent, però haurà de demostrar-ho amb fets!

 CCOO impulsem i defensem un sindicalisme responsable i continuarem, pas a pas, lluitant per la resta de millores que hem exigit a l’Administració i que són imprescindibles per tot el personal penitenciari.

Barcelona, 2 de desembre de 2021

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL 2/12/2021

DESCARREGA EN PDF EL DOCUMENT AMB ELS PROBLEMES MÉS URGENTS

US CONTINUAREM INFORMANT!