CENTRE OBERT 2 BARCELONA. LA PROBLEMÀTICA DE LES MOSTRES D’ORINA

 

 

Durant la comissió de seguiment del passat dimecres 19 de gener, CCOO vam plantejar el problema que suposa en el Centre Obert 2 de Barcelona el magatzematge i la manipulació dels pots d’orina usats per a les mostres dels interns, que s’acumulen durant una setmana en un cub i que es pretén que sigui buidat per un treballador/a de l’àrea de vigilància i que depositi la bossa amb els pots en capses de cartó perquè sigui posteriorment retirada per l’empresa SYNLAV.

Per desgràcia una intervenció abrupta de la Intersindical, sempre disposada a ajudar a l’administració, va impedir tractar el tema en la comissió de seguiment.

CCOO vam resoldre llavors fer-lo de manera directa enviant totes les dades i documentació que teníem a la nostra direcció general, la qual en aquest moment es troba en fase de recaptar informació de les direccions del Centre Obert 2 i del Centre Obert de Girona sobre com es  realitza tot el referent al tractament de mostres.

La situació i problemàtica que ocasiona en els centres oberts el tractament de mostres biològiques és un problema recurrent que necessita atenció i vigilància. L’administració sempre ha tingut una tendència marcada a tirar pel camí fàcil carregant de responsabilitats en aquest camp als treballadors penitenciaris de l’àrea de vigilància, a pesar que no és la seva funció.

En el passat CCOO vam fer contactes intensos amb els grups polítics i VAM ACONSEGUIR QUE S’APROVÉS UNA RESOLUCIÓ EN LA COMISSIÓ DE JUSTÍCIA on es deia clarament que el personal de vigilància no havia de manipular proves biològiques EN CAP CAS.

Aquest tipus de resolucions són vinculants, però poden trigar una mica més d’un any i mig a aplicar-se, ja que l’administració té un temps per a executar la resolució i després el parlament pot requerir la seva aplicació si aquesta no s’ha fet. La força de les resolucions decau amb la legislatura, que en un temps de legislatures curtes és el que va passar amb la resolució que vam obtenir CCOO.

 

Malgrat totes les dificultats, CCOO continuarem lluitant per la resolució definitiva del problema que suposa la manipulació de les mostres biològiques.

 

La manipulació de mostres biològiques hauria de ser realitzada exclusivament per personal sanitari i l’empresa contractada per a retirar els residus, tal com indicava la resolució aprovada per la comissió de justícia del Parlament de Catalunya I MAI PELS TREBALLADORS I TREBALLADORES DE L’ÀREA DE VIGILÀNCIA.

Barcelona, 24 de gener de 2022.

 

DESCARREGA EN PDF LA NTRA INFORMATIVA SOBRE LA PROBLEMÀTICA DE LES MOSTRES BIOLÒGIQUES AL CENTRE OBERT 2 DE BARCELONA

US CONTINUAREM INFORMANT!