NEGOCIACIÓ DE LA INTEGRACIÓ DEL PRP AL COMPLEMENT ESPECÌFIC 02/03/2022

 

NI HAN APRÈS RES, NI HAN OBLIDAT RES

 

Avui, ha semblat com si l’Amand no se n’hagués anat mai

 

 

Avui dimecres 2 de març de 2022, hi ha hagut la primera reunió formal del Grup de Treball per a negociar la integració de l’antic PRP en el complement específic, reivindicació de CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya, des de fa anys.

L’Administració ha presentat una proposta formal d’integració que CCOO considerem ABSOLUTAMENT INACCEPTABLE pel que suposa d’atac al col·lectiu penitenciari i als nostres drets.

Per dir-ho de manera succinta, l’administració ens vol donar menys diners del que rebíem pel PRP, i vol que els treballadors i treballadores penitenciàries catalanes acceptem empitjorar condicions laborals a canvi d’aquests diners.

Proposta de l’Administració

Es divideix en dos elements:

·         Repartiment de la partida pressupostària del PRP.

·         Canvi en les condicions de treball que l’administració vol introduir a canvi de la integració del PRP en l’específic

Repartiment de la partida.

·         L’administració ha manifestat que la partida pressupostària del PRP era de 6.493.000 € i que aquests són els diners disponibles per a repartir.

·         Divideix als treballadors penitenciaris en tres col·lectius (interior, tractament i oficines) i cadascun d’aquests col·lectius ho divideix en llocs base i comandaments. Per a sorpresa nostra, la proposta exclou del grup de comandaments intermedis als caps de servei i CRIMO, que només inclou a CUSI, CAF i CUE, i els inclou en el de llocs base.

·         La quantitat a integrar serien 90 € per mes per a «llocs base» de tractament i 100 € per a comandaments intermedis, 85 € per a llocs base d’oficines i 100 € per a comandaments intermedis, i 100 € per a llocs base d’interior i caps de servei/CRIMO, i 115 € per a la resta de comandaments intermedis CUSI/CAF/CUE.

Condicions de treball que l’administració vol variar:

 

·         Per a interior seria incloure les hores de formació, extraordinàries, d’assistència a judici, per votar fora de l’horari laboral, i els permisos per trasllat de domicili, per matrimoni, per matrimoni d’un familiar i per examen, dins del coeficient de simultaneïtat del 25%, que actualment només inclou els dies de vacances i les hores d’assumptes propis i de compensació de festius.

·         Per oficines i tractament es manté la jornada ordinària igual, però l’administració pretén fer desaparèixer la jornada acumulada actual per tots els col·lectius introduint una nova proposta  d’acumulació que es desenvoluparia en 4 matins i 2 tardes.

 

Oficines:

 

·         Segons l’administració la jornada obligatòria continuaria de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00, amb descans mínim de 30 minuts per dinar del que 30 minuts computables com jornada efectiva.

Segons l’administració, la resta de la jornada es podria distribuir entre les 7:30 i 16:00 en matins i entre les 7:30 i les 20:00 en jornades de matí/tarda. Horari d’entrada 7:30, 8:00, 8:30 o les 9:00. 

 

Rehabilitació:

 

·         Matí de 8:30 a 14:00 i de 16:00 a 19:00, amb descans mínim de 30 minuts per dinar i computables. La resta de la jornada es podria distribuir entre les 7:30 i 16:00 en matins i entre les 7:30 i les 20:00 en jornades de matí/tarda. Horari d’entrada 7:30, 8:00 i les 8:30.

Segons proposa l’administració, l’elecció seria individual per juristes, psicòlegs, treballadors socials, pedagogs i bibliotecari. Educadors seria opció conjunta en els termes inclosos en la pròrroga 2014-15 (excloent-hi la resolució del secretari de 20 de juny de 2014). Amb els següents elements comuns: garantir la proporcionalitat en les tardes, garantir mateix nombre de persones cada tarda, i equilibri en persones que lliurin. Fixesa de l’opció horària triada i anual.

 

CCOO immediatament hem manifestat que NO podíem acceptar res del que es proposava!

 

 

  • CCOO continuem creient que el repartiment ha de ser lineal, és a dir, tothom ha de rebre la mateixa quantitat en el seu específic, tal com es va acordar en 2012 amb els 95 € del PINHO, i així li ho hem reiterat novament a l’administració.
  • El repartiment en col·lectius i grups proposat per l’administració és contradictori amb les seves pròpies afirmacions de retribuir les condicions especials de cada lloc. I això d’incloure als caps de servei i CRIMOSen el grup de llocs base en comptes de fer-lo en el de comandaments intermedis, és il·lògic i incomprensible. Sembla una incomprensible vendetta de l’administració contra aquest col·lectiu.
  • Els diners a repartir són insuficients per a integrar en l’específic la quantitat que els treballadors i treballadores rebíem com PRPfins ara, ja que la partida presentada per l’administració porta aparellada la deducció de les quantitats corresponents a les baixes que es preveien. Sense aquesta deducció hauria de ser de 7,5 milions i no de 6,5 milions.

CCOO hem argumentat que amb la inclusió del 2% de pujada salarial corresponent de 2022, cada treballador i treballadora penitenciària hauria d’integrar 1576,76 € bruts anuals, que corresponen a 131,40 € mensuals en 12 pagues o 112,63 € bruts en 14 pagues (el complement específic es divideix en 14 parts, i cada mes es paga una part, menys al juny i desembre que es paguen dos).

Davant la contínua pressió de CCOO, l’administració finalment ha acabat admetent que a la partida pressupostària de 6.493.000 € calia aplicar-li l’increment del 2% corresponent a 2022. CCOO li hem dit que el 2% d’increment, que augmentarà la partida disponible fins als 6.622.860 €, continua sent insuficient i que calia negociar l’increment d’aquesta partida.

Respecte als canvis en matèria de condicions laborals que l’administració proposa. CCOO li hem dit a l’administració que qualsevol canvi de condicions laborals, i especialment d’horaris, únicament es pot tractar en el marc de la negociació d’un nou acord de condicions laborals. CCOO li hem recordat a l’administració que des de 2006, s’ha negat a negociar un, i que només s’han negociat pròrrogues fins a 2015. I després, ni això. Com l’administració ha admès amb gran desvergonyiment, estaven molt ocupats tancant la Model. CCOO li hem recordat que el traumàtic tancament de la Model va ser penitenciàriament innecessari, inútil, contraproduent i nociu, i que ha afectat de manera negativa centenars de treballadors i a tot el sistema penitenciari català.

Respecte als canvis en interior, davant la pretensió de l’administració d’incloure el gaudiment d’hores i diversos tipus de permisos en el coeficient de simultaneïtat del 25%. CCOO novament li hem contestat que tampoc estàvem d’acord.

 

 

El greu cas de tractament i oficines

 

Respecte als canvis proposats per l’administració per tractament i oficines, CCOO hem manifestat el nostre absolut rebuig a aquesta proposta de modificació horària, que considerem un atac directe al col•lectiu de rehabilitació i d’oficines, col.lectius altament feminitzats, que ens recorda les pitjors èpoques de menyspreu.

 

L’Administració ha proposat una modificació que perjudica a tothom atemptant directament contra la conciliació de la vida familiar i laboral.

 

Després de 2 anys d’esforços i treball 100% presencial del personal en l’etapa més fosca de la COVID, una de les etapes més dures que es recorden, el departament de Justícia i la Secretaria de mesures penals ara maltracta així als seus treballadors i treballadores.

CCOO hem posat de manifest la feblesa dels arguments fets servir per l’Administració, que no s’aguanten ni jurídicament ni organitzativament. Els seus arguments parteixen de fal·làcies i d’una aversió al personal penitenciari que no havíem vist mai i que va contra tot el que ha manifestat públicament la nostra consellera, fins i tot al Parlament.

CCOO ho vam manifestar ja el passat 12 de gener. Aquest es un nou xantatge al col·lectiu penitenciari que demostra un preocupant desconeixement de les tasques que realitzen els diferents col·lectius de treballadors/es penitenciaries.

 

L’Administració està provocant un nou conflicte contra els treballadors i treballadores penitenciàries, ignorant la infradotació de plantilla en la qual es troben tots els centres, tractant d’explotar-ho estirant més la corda d’una plantilla que ja no pot acumular més tasques.

 

Aquest nou atac contra l’acumulació de jornada, una de les poques mesures de conciliació familiar que existia, defineix uns gestors que se’ls omple la boca de discursos, i agraïments, però que després colpegen al personal on més mal fa.

Finalment, en una situació de bloqueig, hem quedat emplaçats sindicats representatius i administració a una nova reunió on intentar desembussar la negociació.

Barcelona, 2 de març de 2022.

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA REUNIÓ DE NEGOCIACIÓ DE LA INTEGRACIÓ DEL PRP AL COMPLEMENT ESPECÍFIC

US CONTINUAREM INFORMANT!