Calendario 2020 - Tamaño A3

Calendario 2020 Tamaño A4

CALENDARIO DE GUARDIAS 2020 (Tamaño A4)

Son guardias genericas 3x5. Escoge la que te corresponda de acuerdo a cuando tengas la primera noche del año 2020

Guardia 1 - Noche 1 de enero

Guardia 2 - Noche 2 de enero

Guardia 3 - Noche 3 de enero

Guardia 4 - Noche 4 de enero

Guardia 5 - Noche 5 de enero

Guardia 6 - Noche 6 de enero

Guardia 7 - Noche 7 de enero

Guardia 8 - Noche 8 de enero

Agrupació de Personal Penitenciari Federació de Serveis a la Ciutadania CCOO de Catalunya. Via Laietana, 16, 7a planta, 08003 Barcelona telèfon 934 812 765 fax: 933 107 869 email: genepresons@ccoo.cat