ACORD FINAL PER A LA INTEGRACIÓ AL COMPLEMENT ESPECÍFIC DE LA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA DE L’ANTIC PRP!

 

AVUI, 28 DE JUNY, S’HA ACONSEGUIT FINALMENT TANCAR L’ACORD D’INTEGRACIÓ DE LA PARTIDA DE L’ANTIC PRP AL COMPLEMENT ESPECÍFIC DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES PENITENCIÀRIES CATALANES.

 

Com CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya, ja van dir, ÉS UNA BONA NOTÍCIA PER A TOT EL COL·LECTIU PENITENCIARI.

 

CCOO som el sindicat que va proposar originalment la integració del PRP en l’específic i l’ÚNIC que l’ha defensat sempre i en qualsevol situació, com testifiquen les actes de les reunions del Grup de Treball Penitenciari

 

Malgrat els cants de sirena de sindicats minoritaris muntats en l’atac continu i la negació de la realitat, el cert és que O S’INTEGRAVA LA PARTIDA, O ES PERDIEN ELS DINERS. I s’ha aconseguit fer pràcticament sense condicions, de manera el més lineal possible.

 

Les quantitats brutes proposades al principi d’acord del 17 de juny de 2022 havien d’adequar-se necessàriament a la partida pressupostària (partida 150.0001, concepte 150 «incentius al rendiment») dels pressupostos de la Generalitat per a 2022, i que era exactament de 6.468.684,01 Euros.

CCOO vam ser el sindicat que vam aconseguir en el seu moment l’èxit indubtable que l’administració reconegués que la partida havia d’incrementar-se un 2%, d’acord amb la pujada salarial dels empleats públics per a l’any 2022. L’administració finalment, han hagut d’acceptar aquest increment del 2%, per la qual cosa la partida real a repartir ha estat de 6.598.057,70 Euros.

Les quantitats brutes definitives per treballador/a s’han ajustat a la partida exacta disponible i al fet que hi ha hagut que integrar als companys i companyes laborals, que tenen àmbit de negociació separat del dels funcionaris i estructura salarial pròpia, però que el seu PRP es nodria de la mateixa partida comuna.

Les quantitats brutes definitives, retroactives a 1 de gener de 2022 (pel que es cobraran els corresponents endarreriments), són les següents:

 

 

Després de la signatura de l’acord s’iniciaran els tràmits administratius, incloent-hi l’ aprovació per acord de govern del Consell Executiu. D’acord amb això es preveu que la integració a l’específic es podria realitzar al setembre, i es cobrarien els endarreriments corresponents als mesos de gener a agost (que seran 9 parts, ja que la de juny és doble/paga extra).

 D’acord amb el repartiment proposat inicialment per CCOO, defensat de manera conjunta amb UGT i acceptat per CSIF i CATAC, un treballador o treballadora que segons l’acord vegi incrementat el seu complement específic en per exemple 100 Euros bruts, implicarà que cada mes tindrà 100 euros bruts d’augment excepte al juny i desembre que cobrarà 200 Euros.

Cal recordar que el PRP es repartia linealment en 12 parts, una al mes, i cobrades cada tres mesos, mentre que la integració en el complement específic suposa dividir exactament els mateixos diners en 14 parts, ja que cada mes es cobra el complement específic (una part de 14), excepte al juny i desembre, que es cobra doble complement específic (2 parts de 14).

També cal recordar que la integració en l’específic significa que les nostres retribucions mensuals (sou, triennis, complement de destí i complement específic) s’incrementen en aquesta quantitat a través de l’increment d’un dels seus conceptes, en aquest cas el complement específic, i NO PODEN SER REDUÏDES NI DESCOMPTADES PER CAP ALTRE CONCEPTE.

 

DIT RAS I CURT: AQUESTS DINERS SÓN NOSTRES I ES QUEDEN PER SEMPRE!

 

Les condicions són les mateixes que el passat 17 de juny, quan CCOO vam informar del principi d’acord:

 

  • Dins del 25% de simultaneïtat entraran el permís per trasllat de domicili, el permís de matrimoni d’un familiar, les hores extres, l’assistència a judici per causes no laborals fora de l’horari de treball i la formació no obligatòria fora de l’horari laboral.
  • Es mantenen les condicions per tractament i oficines, afegint per a tots/es l’acumulació voluntària en dues tardes com una opció ADDICIONAL a les ja existents.

 

AQUEST ACORD NO IMPLICA CAP MENA DE CESSIÓ NI CONDICIONANT. LA LLUITA SEGUEIX!

 

  • CCOO continuem lluitant perquè l’administració apliqui mesures realment eficaces contra les agressions. L’ADMINISTRACIÓ ENS HA DE GARANTIR QUE PUGUEM TREBALLAR AMB SEGURETAT! 
  • CCOO continuem lluitant per un augment i un rejoveniment de la plantilla. 
  • CCOO continuem lluitant per un increment de nivells, de la categoria dels centres o l’equiparació d’entre dobles escales, que s’ha de produir i s’ha de reflectir en un nou acord de condicions de treball que substitueixi al de 2006 i que entri en l’actual estructura salarial, plena d’aberracions i injustícies.
  • CCOO continuem lluitant perquè els comandaments intermedis d’interior, oficines i tractament vegin reconegudes les seves especials condicions de treball per mitjà d’un increment del complement.

Barcelona, 28 de juny de 2022

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE L’ACORD FINAL SOBRE LA INTEGRACIÓ AL COMPLEMENT ESPECÍFIC DE LA PARTIDA DE L’ANTIC PRP

US CONTINUAREM INFORMANT!