C.P. BRIANS 1 – LA SITUACIÓ DE NO RETORN DEL MÒDUL DE DONES

 

EL MÒDUL DE DONES DEL CENTRE HA ARRIBAT ALS MOMENTS MÉS CRÍTICS MAI VISCUTS I REQUEREIX UNA INTERVENCIÓ URGENT PER PART DE LA DIRECCIÓ

 

Tot i que ja des de fa uns quants anys es va alertant de la problemàtica existent a la presó de Dones, iniciada arran del tancament del mòdul de Dones 2, del DAE, del departament d’ingressos, de la infermeria, i que més recentment s’ha vist agreujada amb la desaparició de la Unitat de Medi Semiobert, quan, per altra banda, ja ha quedat constatat que l’obertura de l’anomenat «nivell 0» era una quimera i que la construcció de la futura presó a Barcelona no acaba d’agafar embranzida, podem dir que actualment estem presenciant una de les etapes més negres i preocupants que s’han viscut a Brians 1: el nombre d’incidents de caràcter regimental i les agressions a funcionaris i funcionàries van en augment dia rere dia.

Aquest és un fet que no es pot emmascarar tot i l’actual tebiesa en la gestió del departament de Dones, que es presencia quan molts cops s’intenta evitar o minimitzar, tot i la concurrència dels supòsits previstos en l’art 45 de la LOGP, l’aplicació dels mitjans coercitius especificats a l’art. 72.1 RP, amb el consegüent perill que això suposa tant per a la integritat física dels companys i companyes com per a la de les mateixes internes i que necessàriament deriva en danys a persones o coses.

No només això és preocupant, sinó que també ens trobem que pel que fa a la imposició de sancions disciplinàries, s’observa una qualificació a la baixa respecte d’idèntiques tipologies conductuals que succeeixen al DERT (homes) on tenen una repercussió molt més ajustada.

De la mateixa manera, a l’hora de proposar el règim tancat a les internes, aplicació que resulta en moltes ocasions imprescindible per tal de mantenir la seguretat i reconduir la conducta d’aquelles persones que comprometen seriosament la normal convivència al centre, es posen veritables bastons a les rodes, fet que deixa palesa una disparitat massa abismal dels criteris interpretatius del que s’ha d’entendre com a perillositat extrema o inadaptació respecte als mòduls d’homes.

Des de la nostra secció no entenem que, per una qüestió que sembla estar limitada a la consecució d’unes bones estadístiques, es pugui obviar l’evidència:

Al mòdul de Dones, en la qual actualment hi ha una població d’aproximadament 120 internes s’han produït en els últims tres mesos i pel cap baix 15 agressions a companys, aquestes xifres no tenen precedent, ni tan sols en els temps que el mòdul allotjava 250 internes.

La impossibilitat de separació interior de les internes és un fet que, a banda de ser contrari al que preveu l’art. 16 la LOGP i l’art.99 del RP, és una font constant de conflictivitat i que s’ha convertit en una problemàtica estructural i endèmica al nostre centre.

En un mateix mòdul tenen cabuda: menors, embarassades, dones amb patologies psiquiàtriques greus, primàries, reincidents, permisos, arts. 100.2 RP, i en definitiva internes totes elles que per les exigències tan diverses de tractament que requereixen, no es poden veure desprotegides per l’administració d’una manera tan flagrant.

A tot això s’hi suma les condicions lamentables d’efectius i de seguretat amb les que han de treballar diàriament els funcionaris i la resta de professionals del mòdul, que veuen com la conflictivitat augmenta dia rere dia i com un petit percentatge d’internes, sabedores de la manca de conseqüències reals vers els seus comportaments antinormatius, actuen amb certa impunitat a l’hora de protagonitzar incidents de perillositat o inadaptació extrema.

D’uns mesos ençà, per si la situació no fos prou caòtica, a la presó de Dones, amb el pretext de la descongestió i desmassificació, hi han causat alta moltes internes provinents de diferents centres penitenciaris de tot Catalunya, donant-se el cas que un gran nombre d’elles havien protagonitzat incidents greus a altres presons.

La concentració d’internes conflictives al mòdul de Dones ha generat la proliferació de grups amb capacitat d’organització per extorsionar a altres internes més vulnerables així com per desestabilitzar la vida regimental.

Els greus incidents que han tingut lloc les últimes setmanes i més concretament aquest últim cap de setmana, en què l’activació d’un codi 2 s’ha saldat amb 10 internes en aïllament, algunes de les quals s’han hagut d’ubicar al MRO per manca d’espai al departament especial de Dones, i amb almenys la derivació d’una funcionària a la mútua són el resultat de tot l’anterior i la constatació d’una realitat que és la que es viu diàriament al mòdul de Dones.

Per una altra banda, davant les reiterades peticions de trasllat de determinades internes com a mecanisme per reduir els incidents presents i futurs i per tractar de deixar sense efecte l’activitat dels grups d’extorsió que s’estan creant, la resposta sempre és la negativa.

Així les coses i per tal d’evitar mals majors, és d’una importància cabdal que es doni resposta a aquesta situació que ara com ara ja es pot titllar d’incontrolada i que per a ser reconduïda cal adoptar una sèrie de mesures urgents entre les quals la secció de CCOO de Brians 1, destaquem les següents:

  • L’increment de la dotació de funcionaris i el reforç en tots els serveis de manera permanent.
  • Cobrir les places de CUSI que falten per als diferents torns horaris al mòdul de dones i al DDE, evitant així que els companys es vegin obligats a realitzar hores extres no retribuïdes i funcions que no els hi pertoquen.
  • Que la Direcció reprengui la seva tasca i s’executin actuacions conjuntament amb la Secretaria de Mesures Penals tendents a retornar l’ordre regimental i la normal convivència a la presó de Dones.
  • Que la Sotsdirectora, a banda d’intervenir en la vessant tractamental, prengui protagonisme en temes de gestió d’interior sense desoir les indicacions de funcionaris i comandaments que tenen molts anys d’experiència en el medi; el seu càrrec porta implícita una intervenció en aquest aspecte que actualment és gairebé inexistent.

Des de CCOO Brians 1 volem transmetre el nostre total reconeixement a la bona tasca de totes les funcionàries i funcionaris de Dones, que amb el dur treball que fan diàriament en condicions penoses, tant de seguretat com d’efectius, han pogut reconduir situacions d’un elevat grau de conflictivitat que podien haver acabat en quelcom encara molt més greu.

Barcelona a 30 de juny de 2024

DESCARREGA EN PDF L’ESCRIT DE LA SECCIÓ SINDICAL DEL C.P. BRIANS 1 SOBRE  LA SITUACIÓ DE NO RETORN DEL MÒDUL DE DONES

US CONTINUAREM INFORMANT!