C.P. LLEDONERS – REUNIÓ AMB DIRECCIÓ

 

 

REUNIÓ AMB DIRECCIÓ

 

El passat 3 de juliol es va dur a terme una reunió de les seccions sindicals Catac, CCOO, Csif, Intersindical i UGTPRESONS amb l’equip directiu de Lledoners (Directora, Sots-Director d’Interior, Gerent i Secretari Tècnic Jurídic).

En el fil de l’anterior reunió de seguretat que vam tenir el passat dia 8 de maig, per part de totes les seccions sindicals signants, sol·licitem i proposem:

 • Cabines de control .- Assignar dos funcionaris per torn a les cabines de control per la sobrecarrega de tasques, permetent un major control i seguiment de les activitats i tasques que es realitzen al mòdul.

Actualment hem tingut la incorporació de 28 reforços, 8 GSI assignats un a cada guàrdia i 20 GAMV distribuïts en 8 matins, 8 tardes i 4 cap de setmana. Una incorporació menor de la que es va demanar per part del centre.

En el moment en que el Departament faci efectiva l’ampliació de plantilla ACORD GOV/44/2024, de 20 de febrer de 2024. Al centre s’incorporarien 11 CUSI, 20 GAMV i 17 GSI.

Una de les prioritats serà dotar les cabines de control amb dos funcionaris.

 • Hem tornat a insistir la valoració en determinats casos, degudament justificats la dispensació de la medicació diluïda. La direcció ens manifesta la impossibilitat davant la negativa del Departament de Salut. També hem demanat tornar a repartir la medicació des de les cabines per un millor control.
 • Un cop substituïts els monitors de cabines i havent-nos queixat de la pèssima qualitat de la imatge dels mateixos, actualment s’estan substituint les càmeres, i en un termini aproximat de 6 mesos tindrem totes les càmeres del centre canviades passant d’un sistema analògic a digital.
 • Guixetes a la sala de descans de funcionaris, preguntem pel retard en la seva col·locació. La direcció ens informa que estan a l’espera de rebre aquesta comanda encarregada a CIRE. 
 • Hem tornat a reclamar que totes les agressions i incidents greus s’han de denunciar per part del centre.

La direcció ens comunica que s’han presentat denúncia de totes les agressions, així com també recurs en una d’arxivada en primera instància i que ha estat reoberta. En una altra denúncia que es va arxivar provisionalment, per falta de documentació que la mútua no va aportar, s’està a l’espera de la reobertura del procediment.

 • Aplicar les contencions mecàniques necessàries en base a l’estat d’alteració i risc dels interns, sense interferències sobre les estadístiques.
 • Del Dert es comunica la necessitat de renovar i mentrestant fer una reparació urgent dels equips d’intervenció per l’estat de deixadesa que presenta. En les últimes intervencions s’havia de lligar l’equip d’intervenció amb precinte.
 • També ens informa que l’ARIP s’està portant un pla pilot en diversos centres per tal de trobar i millorar les finestres i els plafons de la llum de les cel·les del DERT, ja que els interns ho poden desmuntar amb certa facilitat i fer “pinxos”. Restem a la espera de conèixer l’esborrany d’aquest informe.
 • Ens informen que des de l’ARIP per tal de millorar la seguretat, s’instal·laran crancs a dos cel·les d’ingressos així com a la cel.la de contenció d’infermeria.
 • La Direcció estudiarà la instal·lació d’una doble porta a la cabina de cuina per millorar la seguretat.
 • El proper any 2025 entrarà en funcionament en l’ala tancada del departament d’infermeria la unitat d’intervenció compensatòria (UIC).
 • El Gerent es compromet a convocar el concurs horari del 2024 durant els mesos d’octubre/novembre.
 • El Sots-Director d’Interior es compromet a emetre una ordre que permeti fer les rotacions necessàries entre el funcionari del carrer major i el de cabina de l’àrea educativa.
 • Alhora hem demanat que implementi una resposta àgil per aquestes situació:
 • Interns que provenen d’altres centres i que venen sense els estris de menjar.
 • Pels interns de nou ingrés facilitats als mòduls per poder obtenir la roba d’indigència i no tenir d’esperar els 15 dies.
 • Equips electrònics en garantia i que requereixen reparació a traves de CIRE que s’articuli un sistema àgil i ràpid de reparació.
 • Actualment sense el SAM en vigor no existeix un procediment per motivar els interns que col·laboren puntualment en tasques diàries del mòdul per facilitar la bona convivència, la direcció ens informar que s’està pendent de la implementació d’una prova pilot al mòdul 4 amb l’aplicació del SAM de Medi Obert.

Com tots sabeu la directora s’incorporarà en breu al Centre Penitenciari de Dones. Es va incorporar al centre en un moment molt delicat recollint els fruits d’anteriors equips directius que es van dedicar a fer de lledoners un centre de terra cremada.

Volem agrair-li no sols la seva implicació professional, sinó també la seva empatia i la seva capacitat de gestionar les situacions mes complexes.

Li desitgem tot l’èxit en el seu futur projecta. Sabem que, allà on vagi, continuarà demostrant la mateixa dedicació que ha tingut amb nosaltres.

 Sant Joan de Vilatorrada, 3 de juliol de2024

Seccions sindicals d’UGTPRESONS,CCOO, Catac, Intersindical

 

 

DESCARREGA EN PDF L’ESCRIT CONJUNT DE LES SECCIONS SINDICALS DE CCOO, UGT, CATAC I INTERSINDICAL-CSC DEL C.P. LLEDONERS – REUNIÓ AMB DIRECCIÓ DEL 3/07/2024

US CONTINUAREM INFORMANT!