C.P. LLEDONERS – REUNIÓ AMB LA DIRECCIÓ, 8 DE JUNY DE 2018

Hi assisteixen la Directora, el Sub. d’Interior, la Sub. De Tractament, el Gerent, la Cap de l’Oficina de Recursos Humans i les forces sindicals CCOO, CATAC, UGT, CSIF.

PREVISIÓ D’ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES I INSTAL·LACIONS, SEGUIMENT TEMES PENDENTS

 Actualment hi ha 30 actuacions en projecte de millora, pendents d’aprovació per l’actual context polític.

Sols es van realitzant petites inversions que es poden assumir pel fons de maniobra del centre.

D’aquestes 30 actuacions projectades, es prioritzaran 10 que tenen un contingut d’incidència en aspectes de seguretat del centre. Així com 2 actuacions prioritàries com les substitucions de les bateries de liti d’un dels vehicles i la de l’únic toro que disposa el centre i que fa pocs dies va explotar.

Quedaria pendent per estudi la sectorització de pantalles en cabines de mòduls.

Atenent una de les peticions històriques de CCOO la direcció ja ha instal·lat i pendent de posada en servei d’una pica a la sala de funcionaris que dotaran amb productes de neteja.

Climatització

Després de diverses peticions en anteriors reunions amb la direcció de CCOO, ens informen que els despatxos dels equips multidisciplinaris (P06) ja s’han dotat de 16 cortines translúcides.

En les aules dels mòduls on es realitzen intervenció de tractament a diferència de l’any passat s’ha condicionat la sortida d’aire i la instal·lació elèctrica pels equips portàtils de climatització. I s’ha climatitzat dues aules formatives de l’espai de tallers així com una aula de l’àrea educativa.

Quedaria pendent de realitzar l’estudi que CCOO va sol·licitar en l’anterior reunió a la direcció i que aquesta va fer seva la proposta sobre les necessitats de climatització al centre i que junt amb l’enginyera es proposarien en un futur incloure millores de capacitat de refrigeració dels actuals equips.

 Quedaria pendent, per manca de finançament, la petició de l’anterior reunió de CCOO on havíem demanat que es dotés, igual com estan altres espais de treball, de cortines a les cabines dels mòduls i als accessos, per tal d’evitar la insolació directa i els enlluernaments. La direcció inclourà aquesta actuació dins el pla de xoc.

Quedaria pendent d’actuació intentar solucionar, ja d’una vegada per totes, les filtracions d’aigua del pati d’infermeria que s’originen des de l’obertura del centre i que han estat motiu de diverses actuacions que no han donat el resultat esperat, provocant inundacions al departament.

 

PERSONAL

S’incorporaran al centre de reforços d’estiu 4 GSI i 4 GAMV ( 3 torn de tarda 1 cap de setmana ) des del 15 de juny al 15 de setembre. Que són el mateix nombre que vam rebre de reforços pel període de setmana santa.

A part també s’incorporaran 2 dinamitzadors d’esport, 1 socorrista per la piscina d’estiu que s’obrirà el dia 24 de juny fins el 16 de setembre amb les mateixes franges horàries i requisits que l’any passat.

Gestió dels canvis de GAMP

 CCOO en solitari ha aportat aquest punt en l’ordre de la reunió amb direcció demanant una ampliació del criteri restrictiu que en la GUIA DE GESTIÓ DE SERVEIS PRESTACIONALS la direcció del centre limita i condiciona amb quin altre servei pot realitzar canvis atenent funcions homòlogues.

La direcció reconeix la limitació que es produïa en alguns casos concrets i amplia una mica els criteris sols en alguns serveis.

CCOO considerem del tot insuficient aquesta ampliació sols en alguns serveis concrets i reclamem el mateix criteri que se segueix en altres centres i que se seguia aquí fins fa poc.

CCOO en solitari  ha aportat aquest punt en la reunió de la comissió de seguiment de l’acord que es va produir l’11 de juny.

“Paral·lelament, traslladem a l’Administració la interpretació restrictiva de la normativa de canvis que s’està produint al C.P. Lledoners, limitant entre àrees la possibilitat d’acordar canvis, amb independència de les categories, CCOO exposem que l’Acord de condicions de treball no restringeix aquest criteri. L’Administració es compromet a analitzar el tema.”

https://agrupaciopresons.ccoo.cat/comissio-de-seguiment-11-de-juny-2018/

Ingressos al cap de setmana

Com es venia fent fins ara la Direcció i els Caps de Serveis dintre les seves possibilitats reforçaran el servei en aquelles franges horàries on el volum de feina ho requereixi.  CCOO hem demanat, un cop més, que la direcció sigui conscient del volum de feina en determinades franges i situacions.

 

 SERVEI DE CAFETERIA EN CAP DE SETMANA

La direcció ens informa que augmentarà la qualitat dels menús en cap de setmana, amb plats més elaborats i que s’oferirà ja sempre dues opcions de segon de planxa, una de les quals sempre serà entrecot.

També farà extensiva la queixa del servei al CIRE per la falta de productes els caps de setmana    (sucres, begudes en llauna, postres làctics, etc.)

 

Criteris de jornada i distribució horària dels tècnics i comandaments de l’àmbit de rehabilitació

Criteris de rotació en l’ordre de prelació de l’àmbit de rehabilitació (educador, tècnics, comandaments)

La direcció ens informa de les reunions previstes amb els educadors així com amb els tècnics de comandaments que seran inclosos a les reunions informatives a petició de CCOO així com del resultat de la votació de l’horari i de la cobertura de les tardes amb els canvis de la distribució horària que la direcció vol realitzar.

Hem demanat que en la mesura del possible es puguin atendre les preferències horàries en la distribució de les tardes.

També hem demanat que es respectin els acords vigents i que no s’aprofiti aquest fet per intentar regular situacions o casuístiques no recollides en aquest i que són matèria de la comissió de seguiment de l’acord o inclús de negociació d’un nou acord, no d’un criteri de jornada o rotació desenvolupat pel centre.

CCOO Lledoners

Sant Joan de Vilatorrada, 19 de juny de 2018

DESCARREGA LA NOTA DE LA REUNIÓ AMB LA DIRECCIÓ DE 8 DE JUNY DE 2018 EN PDF

US CONTINUAREM INFORMANT!!!