C.P. PONENT: CAP ON ANEM

 

Ara ja fa quatre anys, la nostra Secretaria General ens va delitar amb la instrucció 2/2017, la qual tractava sobre el Règim tancat als centres penitenciaris de Catalunya. Aquesta instrucció, ens va sobtar molt per dues raons. La primera i més significativa era la nova duració dels primers graus, la qual s’havia minvat significativament, i la segona, que no menys important i si molt curiosa, es que mesos abans, un intern anava presagiant, com si d’un Nostradamus modern es tractés, que els primers graus duraven massa temps, que d’aquí poc no seran tant llargs, i que els Departaments Especials de Règim Tancat tenen els dies contats, ja que ell havia format part d’una comissió amb SIRECOVI, etc… i la NOSTRA administració, i que ja s’estava treballant sobre el tema.

Tot i que en un principi, semblava com una carta als Reis Mags d’un inconscient, lamentablement, al poc temps, es va poder comprovar que efectivament, aquest intern, que de ben segur es conegut per molts dels professionals que presten servei als centres penitenciaris de Catalunya, havia format part d’una comissió que va tractar sobre els Departaments Especials al Parlament de Catalunya, relacionada directament amb la creació de la instrucció 2/2017. Es inconcebible que per exemple, qualsevol delinqüent, es reuneixi amb comandaments policials, per tal de decidir com els han d’investigar, detenir , etc…

Com a detall, m’agradaria recordar que un primer grau no es una sanció, es un règim de vida relacionat directament amb TRACTAMENT, que comporta que l’intern es trobi ubicat a un DERT rebi l’atenció especialitzada que necessita, ja que la ratio de professionals de tots els àmbits es més elevada que a un mòdul de vida ordinari. Es a dir, al retallar el temps que l’intern es troba en primer grau, es minven les possibilitats de que aquest torni en un futur proper a tornar a classificar-se en primer grau, com acostuma a venir passant des de la implementació de la mateixa. Es a dir, amb el pretext d’afavorir als interns, des de la desconeixença del medi, realment s’ha perjudicat a la rehabilitació que presumptament es pretenia, per no parlar de la resta de la població interna, a la qual pot afectar directament el comportament de determinats interns que es dediquen a extorsions, tràfic de drogues, etc…

Destacar, que com a conseqüència d’aquesta instrucció, el nombre d’incidents als departaments especials ha augmentat considerablement tant en nombre com en la gravetat dels mateixos.

Ara , ens trobem amb la circular 2/2021, la qual ja fa temps temíem i veiem venir i que concretament tracta sobre els mitjans de contenció, els quals, s’apliquen normalment als DERTs o a les Unitats Psiquiàtriques.

Aquesta instrucció es una nova volta de rosca al voltant del coll dels funcionaris, que dia rere dia, han de anar a treballar a uns departaments, on acostumen a trobar-se d’interns amb greus problemes d’adaptació, que acumulen agressions a professionals o altres interns , amb patologies psiquiàtriques no tractades degudament ni al lloc corresponent, etc.

Tot i que tant a la resta de l’estat, com a d’altres països europeus (si, a Europa també hi ha presons, i inclús, a molts països el règim es més estricte) els funcionaris de departaments especials tenen reconeguda la especialitat i complexitat de les seves tasques amb una remuneració econòmica superior, aquí, a casa nostra, com sempre, son precisament a ells, als que durant anys han suportat la part més dura i complexa del sistema penitenciari, amb acumulació de falses denuncies, agressions, amenaces, etc… , es a ells a qui ara se’ls torna a vendre, a canvi d’uns vots.

Aquesta instrucció no fa una altra cosa que dificultar fins a extrems ridículs, la tasca ja de per si complexa d’immobilitzar a un intern amb greu estat d’alteració, escudant-se amb criteris mèdics dubtosos i trets de context, i al·legant absurdament voler protegir així la dignitat de l’intern, com si aquesta depengués de si es troba mirant cap a dalt, o cap a baix, arriscant d’aquesta forma novament la integritat dels funcionaris des de la comoditat d’una cadira de despatx, intentant així que es practiquin les contencions el menys possible, com si això fos una cosa que triessin els funcionaris , i no el intern.

De un temps aquí, estem veien com molts professionals que han prestat servei a diferents DERTs de Catalunya, han patit una evident caça de bruixes, amb informacions reservades de dubtosa legalitat, o bé han estat convidats a treballar a altres departaments, o directament se’ls ha reubicat, en molts cops, sense donar cap tipus d’explicació ni agraïment.

Des de CCOO, DEMANEM QUE ES REVISI I ES DEROGUI LA CIRCULAR 2/2021, ja que aquesta fica en perill la integritat dels professionals, a canvi de cap justificació ni motivació real que suposi un benefici mèdic a l’intern, i que es deixi d’utilitzar com a moneda de canvi la cara, el pa i la dignitat dels treballadors, als quals, tornem a recordar, en comptes d’agrair-los el realitzar unes tasques que poca gent es troba disposada a realitzar, se’ls discrimina i persegueix indiscriminadament.

Barcelona, 7 de maig de 2021

Secció Sindical de CCOO  del C.P. Ponent

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA DE LA SECCIÓ SINDICAL DEL C.P. PONENT SOBRE LA CIRCULAR 2/2021 

US CONTINUAREM INFORMANT!