CCOO DENUNCIA CARÈNCIES A LA UMS DEL C.P. BRIANS 1

El passat dia 4 de juny el responsable de la Secció Sindical de CCOO del C.P. Brians 1 i l’Agrupació de Presons de CCOO, ens vam reunir amb el Sotsdirector General de Centres i Gestió Penitenciària de la Direcció General per exposar amb caràcter d’urgència les deficiències que se segueixen mantenint al Departament de la UMS d’aquest centre. Aquestes també han sigut posades en coneixement de la direcció del centre per tal que es prenguin mesures urgents per resoldre-les.

CCOO denunciem que les mesures de seguretat en aquest departament són insuficients i que s’estan produint situacions inadmissibles.

CCOO  sol·licitem l’adquisició d’un escàner. És inadmissible que els treballadors/res hagin de registrar les pertinences dels interns quan aquests reingressen a mà, amb els problemes de seguretat i risc que això comporta, més el retard que suposa a l’hora d’aconseguir que les entrades siguin àgils i ràpides. Per CCOO, és imprescindible desenvolupar les nostres tasques amb les garanties necessàries que assegurin la seguretat i la prevenció de riscos.

CCOO exposem l’incompliment reiterat de la nota de direcció 21/3/18 referent a la  “Dotació de Personal de servei de nit a la UMS”, on s’especifica que de manera habitual, els funcionaris assignats serà d’un mínim de 3 (2 d’interior i 1 en cabina). CCOO posem en coneixement del Sotsdirector General que hi ha nits que la dotació és únicament de 2 treballadors/res, un assignat a interior i un altre a cabina, el que comporta que no es pugui garantir el compliment de l’horari d’entrades i sortides dels interns, ni desenvolupar les tasques amb la seguretat mínima.  Només un funcionari és el que s’encarrega en horari nocturn (22:00 a 08:00 h) de realitzar les obertures en solitari de cel·les, ocupades per 3 o 4 interns, i de realitzar els tests  d’alcoholèmia  i proves pertinents, programades o no.

CCOO sol·licitem la creació d’un manual de funcionament d’aquest Departament a causa dels canvis soferts. L’actual carència d’aquest manual provoca que els companys assignats a aquest departament moltes vegades desconeguin com actuar  davant  determinades  situacions  que es donen al llarg del servei.

CCOO  sol·licitem que de manera urgent s’incrementi  la dotació de GSI al C.P. Brians 1. És imprescindible per poder donar una cobertura adequada al Departament en el torn de nit. L’Administració ha de resoldre aquesta problemàtica, en aquest moment consta un contingent de treballadors disponibles, que amb total seguretat cal i exigim que s’ampliï.

Provisionalment, i fins que no es garanteixi la cobertura d’aquest servei durant el torn nocturn, CCOO sol·licitem la reassignació dels horaris de les entrades i sortides dels interns a torns diürns.

El responsable de Seguretat ha pres nota de totes les incidències que traslladem i manifesta  que estudiarà totes les demandes presentades per poder donar-li solució.

 

DESCARREGA LA NOTA EN PDF

US CONTINUAREM INFORMANT!!