CCOO DE BRIANS 2 ENTREGUEM UN ESCRIT A LA CONSELLERA DE JUSTÍCIA AMB DEMANDES DELS TREBALLADORS

 

La secció sindical de CCOO del C.P. de Brians 2 ha aprofitat la visita de la consellera de Justícia Ester Capella al centre per a lliurar-li un escrit registrat amb les demandes i denúncies dels treballadors del centre.

L’actual política de la conselleria en matèria de personal i d’organització de la funció penitenciària està creant severs problemes no només en Brians 2 sinó en tots els centres i les peticions de la secció sindical del centre en major o menor mesura són les mateixes que les de la resta de centres:

  • Manca de personal molt severa que afecta de manera directa a la seguretat del centre i dels seus treballadors així com a les condicions laborals.
  • Falta de manteniment del centre, extensible d’una manera o una altra a tots els altres centres del sistema
  • Absència per part de la conselleria d’una política clara de defensa dels treballadors i contra les agressions que sofrim
  • Rebuig clar al Pla Estratègic
  • Necessitat de negociar un nou acord que inclogui millores clares en les condicions de treball revertint les polítiques de retallades i anul·lació de drets empresa fins ara per l’Administració.
  • Necessitat de dur a terme tots els processos selectius per consolidar els llocs de treball, augments de plantilla, jubilació anticipada i els concursos de tota mena tant d’interior i oficines com de Tractament.

Segueix l’escrit registrat lliurat en mà a la consellera per la secció sindical de CCOO en Brians 2

 

Honorable senyora,

Per la present la Secció Sindical de  CCOO del CP Brians 2 li volem transmetre el nostre malestar per les actuals polítiques en matèria penitenciaria que afecten, de manera negativa, al desenvolupament de les nostres tasques com a funcionaris/ries públics de l’àmbit d’execució penal.

Tenim un problema endèmic, que s’ha agreujat encara mes, en matèria de recursos humans, tant en el àrea de tractament com en el personal d’interior i oficines, generada per la política de disminució de plantilles i agreujada per la NO cobertura de les incidències. La RLT d’aquest centre de treball no esta coberta al cent per cent i les baixes (laborals o per IT), excedències, comissions de servei a altres centres, o qualsevol altra incidència no son cobertes per personal substitut o de reforç. Això provoca una sobrecarrega de treball entre el personal de l’àrea de tractament i que la dotació de personal d’interior assignada en les diferents unitats del CP estigui per sota dels mínims per tal de garantir la seguretat del centre i el compliment de totes les obligacions diàries del nostre personal i en normativa penitenciaria, respectant els seus drets com a treballadors (temps de descans en la seva jornada laboral), permisos i llicencies, atacant la conciliació de vida familiar i laboral. Es la seva responsabilitat garantir la prestació del servei i dotar-lo de manera adequada.

Si a tot això afegim la problemàtica de la falta de manteniment preventiu i correctiu en el centre, derivada de l’actual contracte multi tècnic,  que ha portat a una situació límit a totes les unitats (cel·les i locutoris inhabilitats, espais i llocs de treball amb goteres, problemes amb les condicions ambiental a l’àrea de tractament que han provocat baixes laborals, etc) fa que TOTS el funcionaris/ries estiguin treballant en una situació precària donada la especificitat dels usuaris finals de l’àmbit d’execució penal.

També li manifestem el malestar de tota la plantilla per la falta d’una política publica, clara i contundent per part del Departament de Justícia en defensa dels treballadors/res penitenciaris i de la nostra seguretat.

Li instem a que impulsi la negociació d’un nou acord penitenciari en el qual, apart de recuperar tots els drets perduts durant el temps de crisi, millorem en els aspectes relacionats amb la conciliació de vida familiar, segona activitat, jubilació anticipada, prevenció de riscos laborals (especialment en mesures per disminuir l’alt índex d’agressions físiques patides pels treballadors/es). En aquest aspecte li comuniquem que CCOO no acceptarà cap nou pas enrere en les condicions laborals actuals dels treballadors/es, ni cap pla estratègic que no disposi dels recursos humans i materials necessàries ni millori les condicions de treball precàries del personal penitenciari

Així mateix demanem que s’agilitzin TOTS els processos selectius, tenint en compte els mèrits individuals de cada treballador, per consolidar la totalitat dels llocs de treball. L’alt índex de interinatge i la falta de processos d’oposicions l’ha generat l’administració no els treballadors/es, que son els que pateixen la por d’aquesta inestabilitat laboral.

Ens consta que l’Agrupació de Personal Penitenciari de CCOO està treballant tots aquests temes i que vostè te coneixement dels mateixos, que el futur del àmbit penal no es pot construir sense les aportacions de TOT el col·lectiu, es per aquests motius que, des de la nostra secció sindical, impulsarem qualsevol iniciativa en benefici del interès dels treballadors/es públics.

Atentament

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA SOBRE L’ESCRIT REGISTRAT LLIURAT A LA CONSELLERA PER LA SECCIÓ SINDICAL DE BRIANS 2

US CONTINUAREM INFORMANT!