CCOO INTERPEL·LEM A LA CONSELLERA CAPELLA A TRAVÉS DELS GRUPS PARLAMENTARIS AL PARLAMENT

 

Ahir, 3 de febrer la consellera Ester Capella va comparèixer en la Comissió de Justícia al Parlament realitzant la presentació dels pressupostos pel 2020.

CCOO, que ens reunim habitualment amb el conjunt de grups parlamentaris, havíem transmès als diputats de la Comissió les principals problemàtiques penitenciàries perquè exigissin solucions.

Els diferents grups parlamentaris van presentar una crítica molt fonamentada, basada en com el Govern oculta una mala gestió, responsabilitzant altres de la seva incompetència.

La totalitat dels grups de l’oposició, especialment el PSC, van exposar que el col·lectiu penitenciari som els que novament patim més la nefasta situació a la qual ens han portat i ens continuen portant els nostres gestors.

A grans trets  els grups parlamentaris en conjunt van fer públic els següents ítems:

  • La carència endèmica de substitucions de les incidències als centres penitenciaris.
  • La necessitat d’arribar a una jubilació anticipada i un nou Acord de 2a activitat reconeixent la situació desesperada de les plantilles penitenciàries.
  • La necessitat de publicar una oferta publica de tècnics especialistes i regularitzar la situació precària d’interinatge dels diferents col·lectius.
  • La necessitat d’ampliació de plantilles fruit d’un insuficient dimensionament.
  • La carència de substitucions de les incidències als centres penitenciaris.
  • Insuficient o absoluta absència d’accés i reciclatge per la formació dels professionals penitenciaris.
  • Infraestructures en mal estat, bloqueig en el manteniment dels centres i dependències obsoletes.
  • Uniformitat obsoleta que no reuneix les condicions i prescripcions tècniques, incompliments en entrega i renovació.
  • Presentacions de plans estratègics utòpics amb polítiques penitenciàries sense recursos.
  • Pla d’infraestructures actualment bloquejat a la Zona franca, absència de recursos econòmics pel centre penitenciari de Dones, pel futur centre Obert i desaparició de discurs del futur centre de preventius a Barcelon

La Consellera en el seu torn de rèplica va reconèixer la problemàtica especifica dels treballadors respecte a l’envelliment de les plantilles, la jubilació anticipada i 2a activitat, afirmant que i treballarien als grups respectius. També va confirmar que presentarien sol·licitud per l’aprovació de 300 places de tècnics especialistes  que l’Administració va comunicar, segons la nova previsió, que realitzaria a principis del 4t trimestre de 2021.

La consellera ha d’obrir els ulls i assumir la seva responsabilitat. Les presons necessiten recursos, donin vots o no. La tònica general del model penitenciari és de misèria, empitjorament i envelliment. Misèria dels recursos que es destinen, greu empitjorament d’unes condicions de treball que no ens permeten donar contingut a l’Article que vostè tant nomena, el 25.2 de la Constitució, i envelliment de les plantilles fins a límits absolutament crítics.

Sense recursos no es pot garantir ni la reeducació ni la reinserció, i molt menys millorar la seguretat i corregir l’envelliment de les plantilles i dels centres penitenciaris, fruit de la nul·la inversió en recursos humans i en manteniment.

Quants anys més ens tocarà patir d’excuses?

Els grups de l’oposició van exposar que el model penitenciari que tant nomenen públicament fa aigües. Les medalles que es pengen se sostenen exclusivament per la professionalitat en la prestació del servei dels professionals penitenciaris.

L’insuficient, envellit i precari nombre de treballadors hem de creuar els dits diàriament perquè no passi res, ja que no tenim ni el personal mínim per aplicar els protocols de seguretat, ni sentim el suport del departament ni dels nostres gestors, més preocupats en atacar els nostres drets per reduir-los a la insignificança i en incomplir els acords.

El trencament amb el col·lectiu penitenciari és gairebé total, i només un canvi dràstic de direcció podria tractar de revertir una situació que ens porta a la liquidació d’un model propi i capdavanter  que malauradament no pot suportar ja patir més atacs.

CCOO valorem les declaracions realitzades com insuficients i considerem que els recursos destinats per l’àmbit penitenciari son clarament escassos, ja que no resoldre les actuals problemàtiques arrossegades des de fa temps va a càrrec d’empitjorar de manera irrecuperable la gravíssima situació de les presons catalanes.

Barcelona a 04 de febrer de 2019

 

DESCARREGEU EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE LA COMPAREIXENÇA DE LA CONSELLERA A LA COMISSIÓ DE JUSTICIA DEL PARLAMENT

US CONTINUAREM INFORMANT!