CCOO RECURRIM LES BASES DEL CONCURS DE COMANDAMENTS

 

CCOO hem presentat recurs de reposició a les bases del Concurs de Comandaments d’Interior (CS/CRIMO/CUE) i Administratius JUS/1116/2019, de 29 d’abril, publicat el 2 de maig passat.

CCOO no estem d’acord en els següents tres punts, que són objecte del recurs:

  1. No acceptem que el temps valorat com a treball exerciten encàrrec de funcions sigui sol de sis mesos. La valoració del treball desenvolupat s’hauria de fer en funció de l’experiència adquirida, especialment en l’exercici de funcions semblants a les pròpies del lloc convocat.
  2. Considerem que per als llocs de comandament administratius hi ha una sèrie de graus universitaris que haurien d’haver estat valorats.
    • PEL LLOC DE CAP D’UNITAT DE GESTIÓ ECONÒMICA s’haurien de valorar amb 4 punts el Grau d’Administració i Direcció d’Empreses, el Grau en Ciències Empresarials i el Grau d’Economia.
    • PEL LLOC DE CAP D’UNITAT DE GESTIÓ PENITENCIÀRIA s’haurien de valorar el Grau de Dret i el Grau de Gestió i Administració Pública.
    • PEL LLOC DE CAP D’UNITAT DE SUPORT ADMINISTRATIU ALS EQUIPS DIRECTIUS s’haurien de valorar amb 4 punts el Grau de Dret, el Grau d’Administració i Direcció d’Empreses i el Grau de Gestió i Administració Pública.
  1. Creiem que no s’han convocat totes les places vacants disponibles i comminem a l’Administració a treure-les totes sense restriccions.

CCOO creiem que el concurs de comandaments, el primer després d’11 anys de paralització per part de l’administració, és absolutament imprescindible de cara a les aspiracions de promoció dels treballadors però que la seva millora en els tres punts esmentats és també absolutament necessària.

Barcelona a 03 de juny de 2019

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE EL RECURS DE CCOO AL CONCURS DE COMANDAMENTS

US CONTINUAREM INFORMANT!!