CCOO SOL·LICITEM UN COMPLEMENT TEMPORAL PER SERVEI PRESENCIAL

 

CCOO sol·licitem que l’Administració tingui en compte la labor sacrificada i valenta dels companys que estan prestant servei de manera efectiva en els centres i que se’ls compensi per això.

 

Amb un 30% d’absències, la situació en els centres penitenciaris catalans està pendent d’un fil i se sosté únicament pels treballadors que presten servei de manera presencial, ja que són ells els que han de fer front a les situacions d’emergència que s’estan produint, a l’increment de treball que les creixents absències causa i a la tensió contínua que suposa exercir les nostres missions en una situació crítica, sempre amb l’espasa de Dàmocles del contagi damunt.

Per això CCOO hem sol·licitat a l’Administració mitjançant escrit registrat a la consellera, que reconegui aquesta labor i recompensi als treballadors penitenciaris (d’interior, oficines i rehabilitació) per la labor presencial sobre la base de cada matí, tarda i/o nit efectivament treballada en un centre penitenciari català durant tota la vigència del període d’alarma i la situació de crisis posterior amb caràcter retroactiu des del 14 de març de 2020.

L’articulació d’aquesta recompensa, que CCOO proposem que sigui en diners, pot articular-se per l’establiment mitjançant acord de govern extraordinari d’un complement temporal que recompensi amb una quantitat fixa cada torn de matí, tarda i/o nit realitzada en un centre penitenciari durant tot el període d’alarma i el període de crisis posterior.

Aquest complement per torn presencial suposaria un reconeixement real per part de l’Administració de la tasca penosa, perillosa i insegura que suposa prestar servei efectiu en un centre penitenciari en les difícils circumstàncies actuals.

Barcelona a 14 d’abril de 2020

 

#NOsensemascaretes

DESCARREGA LA NOTA INFORMATIVA DE CCOO DEMANANT UN COMPLEMENT EXTRAORDINARI TEMPORAL PER SERVEI PRESENCIAL

US CONTINUAREM INFORMANT!