CCOO VISITA EL CP QUATRE CAMINS i DENUNCIEM EL PÈSSIM ESTAT DEL CP QUATRE CAMINS

Ahir, 2 d’agost, després d’haver convocat el dia anterior de manera conjunta amb la resta de sindicats una concentració de protesta per les agressions patides pels treballadors i la lamentable situació de les infraestructures del CP de Quatre Camins, CCOO vam visitar el centre penitenciari per tractar amb els companys in situ la situació en què es troba el centre, especialment la del MR2.

CCOO vam prendre nota de les deficiències que van exposar els treballadors, amb el compromís de denunciar-les en àmbits corresponents: Meses de personal, Comitè de Seguretat i Salut i Grups de treball.

La paràlisi arrossegada d’anys i ja denunciada des de CCOO porta a una severa manca d’obres i l’exasperant lentitud en l’execució de les poques que finalment es porten a terme. Les nul·les inversions i la mala gestió, sumat a carències de personal en tots els àmbits, marquen la tònica de la situació del centre. Entre altres ens informen:

 • Deficiències o absència de la climatització en zones de treball, que farien paralitzar l’activitat en qualsevol empresa.
 • Filtracions dels sostres i teulades que provoquen inundacions.
 • Escletxes en parets i cel·les.
 • Deficiències en el mobiliari dels treballadors.
 • Deficient estat de les canonades i embocaments.
 • Infestacions de paneroles i xinxes.
 • Cel·les inhabilitades per incidències de tot tipus. Concretament al DERT més de la meitat presenten deficiències greus.
 • Absència de criteris de selecció establerts i protocols clars als mòduls de participació i convivència.
 • Insuficiència d’activitats i tallers formatius.
 • Baixíssima qualitat dels menjars, tant dels àpats diaris com de la cafeteria de treballadors.

A aquest conjunt de fets i  per valorar l’insostenible de la situació cal afegir la desconfiança dels treballadors amb els responsables del centre, que han tingut actuacions lamentables davant faltes de respecte, incidències disciplinàries greus i agressions dels interns vers els treballadors, generant el més absolut malestar en la plantilla.

Tot i que l’Administració ha reconegut gran part d’aquestes deficiències, no està dotant el centre dels recursos necessaris per resoldre la major part d’aquestes incidències. CCOO exigim mesures urgents. Prou d’excuses.

CCOO reiterem el nostre compromís, calendaritzant el conjunt de visites que calguin al centre fins que s’adoptin les solucions pertinents. Agraïm a tots els companys la col·laboració. Als que van poder participar en la concentració i als treballadors que ens van rebre amb total cordialitat i sinceritat, tot i les amenaces de la direcció, per explicar-nos la lamentable situació en què es troben.

CCOO hem informat el Director General i al Subdirector General de Centres del conjunt de reclamacions i aportacions dels treballadors i treballadores del centre, sol·licitant l’aplicació de mesures urgents que permetin reconduir les dinàmiques organitzatives, prevenint incidents i agressions com les que s’estan produint al centre penitenciari aquests darrers temps.

 • CCOO sol·licitem un increment de la dotació de treballadors i reforços al centre.
 • CCOO demanem que es traslladi al grup de treball penitenciari, un format específic per abordar la situació concreta d’aquestes unitats i en concret del MR2 del centre. El conjunt d’agressions i els incidents violents protagonitzats pels interns, demostren la fallida o la precipitació en els factors d’implementació d’aquest model, requerint un conjunt de mesures urgents per part de l’equip directiu de Direcció General i de la Direcció del centre penitenciari.
 • CCOO hem informat al Director General que els treballadors no se senten amb prou suport per part de l’equip directiu i han perdut la seva confiança. CCOO exigim una reformulació urgent del MR2. En cas contrari la Direcció serà responsable de no posar-hi remei.
 • CCOO exigim a l’Administració que aquests incidents no quedin impunes, aplicant el principi de tolerància zero, posant en coneixement del Jutjat de Guàrdia TOTS els incidents d’agressió i temptatives en compte de deixar la seva avaluació i eventual notificació al jutjat en mans dels directors dels centres.
 • CCOO hem proposat que el grup d’agressions ampliï els continguts amb l’anàlisi de propostes i estudis específics no sent principalment un grup de revisió d’estadístiques.
 • CCOO denunciem l’intolerable augment de les agressions al CP Quatre Camins, centre que acumula el 25% de les agressions totals d’aquest any 2018 i el 50% de les considerades greus, i davant la falta de solucions per part de l’Administració per erradicar aquest problema, CCOO traslladem les dades reals de la situació, que solament pot qualificar-se de crítica, ja que en 2018 no solament no ha disminuït el nombre d’agressions sinó que ni tan sols s’ha estabilitzat. Si ja en 2017 es van incrementar les agressions amb respecte 2016, en 2018 seguim amb un increment descontrolat que no sembla tenir fre.
 • CCOO exigim que l’Administració centri els esforços a analitzar les causes que generen aquestes situacions dedicant els recursos que siguin necessaris per a reduir i prevenir els incidents amb violència, aquesta ha de ser la màxima prioritat.

CCOO demanem mesures urgents, amb la desconfiança d’haver escoltat aquest discurs en ocasions anteriors, cal que escoltin als treballadors, que són els que estan als centres penitenciaris. Amb aquesta situació la plantilla dels centres penitenciaris estan al límit, denunciant i traslladant de les pèssimes condicions de prestació del servei i decisions preses per alguns equips directius. La imposició de models penitenciaris sense els recursos adients han generat entre altres factors un malestar i crítica unànime a la situació dels centres penitenciaris respecte a la seva seguretat.

CCOO exigim mesures contundents i continuarem denunciant les agressions que patim els treballadors penitenciaris, per la seguretat en la prestació dels serveis, ja ni ha prou de posar en risc als treballadors penitenciaris, ja n’hi ha prou de bones intencions buides de contingut.

Barcelona 3 d’agost de 2018

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE LA VISITA DE CCOO AL CPQC

US CONTINUAREM INFORMANT!