CONCENTRACIÓ DE TREBALLADORS  AL DEPARTAMENT 11 DE JUNY 2019

 

Ahir, dimarts 11 de juny de 2019, prop de 200 companys es van manifestar davant la conselleria de Justícia lliurant dos escrits, un dirigit a la consellera i un altre al Secretari de Mesures Penals on es critica el Pla Estratègic.

CCOO saludem les iniciatives dels treballadors en defensa dels drets de tots. I no podem estar més d’acord amb les reivindicacions expressades en els escrits, ja que són part de les mateixes que portem exposant i defensant per escrit i de manera acarnissada en les reunions gairebé sempre tibants amb l’administració.

Compartim que es prengui consciència dels perills del Pla Estratègic.

CCOO vam informar activant totes les cauteles el 14 de MARÇ passat, fa ja DOS MESOS, en ocasió de la presentació pública del Pla Estratègic per part de l’Administració. CCOO vam posar per escrit l’abast del Pla Estratègic, i dels perills que representa per als drets laborals dels funcionaris. En concret, i malgrat no comptar amb el pla en mà sinó només amb les notes que vam poder prendre durant la presentació, vam avisar dels següents punts foscos del Pla Estratègic:

 • Segons sembla, al si de l’equip de treball es va tractar el tema de crear un cos o quedar-se a l’àmbit penalperò sorprenentment sense arribar a cap conclusió en favor d’una cosa o una altra.
 • Van dir de manera genèrica que consideraven que calia promoure la mobilitat i la carrera professional, tant horitzontal com vertical, sense concretar res més.
 • Van esmentar una «nova estructura de comandaments intermedis»que com tota la resta no van definir.
 • Una ampliació de llocs, potenciació de llocs de grup B, per exemple dels TMSI (tècnic mitjà de servei interior), i en això es van quedar.
 • Nou sistema «més àgil» de selecció i provisió, signifiqui el que signifiqui (elecció directa a dit?)
 • «Adaptació dels horaris a les necessitats del sistema». Regulació per possible decret de jornada i horaris. Així com sona. Novament no van explicitar més i novament van esmentar el recurs a una llei, en aquest cas per a blindar les seves propostes.

CCOO manifestem en el mateix escrit del 14 de març el següent:

 • CCOO mai acceptarem cap revisió dels horaris actuals que representi una retallada o empitjorament de condicionsÉs una autèntica línia vermella per a CCOO.
 • Qualsevol ampliació de funcions dels treballadors penitenciaris haurà de correspondre obligatòriament amb una requalificació a l’alça dels llocs que impliqui necessàriament més retribució, pujada de nivells, ascens de grup i en general millora de condicions aprovada per la plantillaAquesta és una altra línia vermella per a CCOO.
 • Que aquest projecte no sembla resoldre les carències del sistema endèmiques amb els interns amb malalties psiquiàtriques o especials ni les problemàtiques dels joves.
 • Que aquest nou recull de desitjos o qualsevol altre programa no es podrà implantar si no es dota dels recursos necessaris.

Respecte a les altres reivindicacions presentades a través de l’escrit a la consellera, CCOO fa molt temps que exigim:

 • L’increment de plantilla i la contractació immediata de tots els interins que cessin o quedin en bossa així com l’ampliació d’aquesta.
 • L’aprovació de l’oferta pública de Tècnics Especialistes i les oposicions amb les condicions més favorables.
 • CCOO som l’ÚNIC sindicat que demana una vegada i una altra en totes les reunions que el concurs de trasllats de tècnics especialistes es faci ja mateix i després del final dels concursos de comandaments intermedis tal com en el seu moment es va comprometre a fer l’administració, mantenint una periodicitat com a màxim bianual.
 • CCOO vam ser els que vam exposar en la reunió d’informació sobre el model de participació el nostre desacord sobre com plantejaven els mòduls i el sistema de funcionament, sent l’ÚNIC sindicat que va entrar a detallar errors i autèntiques barbaritats que l’esborrany, un document al nostre judici poc treballat i encara menys pensat, contenia.
 • CCOO hem demanat nombroses vegades que s’iniciï ja el procés de negociació del nou acord amb l’objectiu de recuperar tot el perdut aquests anys i avançar en les nostres reivindicacions en cerca d’autèntiques millores que els treballadors puguem gaudir.
 • Vam ser CCOO els que en totes les reunions de Grup de Treball vam pressionar sol·licitant una vegada i una altra la constitució d’un grup de treball per a la jubilació anticipada i la 2a Activitat fins que s’ha aconseguit la seva constitució. I continuem sent els majors i més determinats defensors de la jubilació anticipada, millora en els transports, mesures de conciliació i recuperació dels nostres drets.
 • Som CCOO els que hem posat el tema de les agressions als treballadors penitenciaris catalans en l’agenda de tots, sobretot gràcies als informes realitzats i la difusió pública d’una situació que molts percebien erròniament com una cosa inherent a la professió en comptes d’una xacra que no deixa de créixer i que està gangrenant el sistema.

La problemàtica dels treballadors penitenciaris és més complexa i no es redueix de cap manera als punts anteriors. CCOO hem denunciat i exigit que s’incloguin altres temes que l’Administració ha oblidat o obviat en aquest pla estratègic, temes cabdals pel col·lectiu com les agressions que patim els treballadors penitenciaris, hi ha pèrdues econòmiques i de condicions laborals a revertir, no només d’interior, sinó també de tractament i oficines, la defensa a ultrança de la seguretat de tots els treballadors interins a través de processos que garanteixin al màxim la consolidació de la seva plaça, etc.

Totes elles defensades als grups de negociacions pertinents i expressades a través dels nostres escrits que poden comprovar els que els hi vulguin llegir.

CCOO sempre saludarem totes les iniciatives que s’emprenguin en defensa dels nostres drets, perquè TOTS som treballadors, TOTS patim les mateixes condicions i TOTS en definitiva anem en el mateix camí.

Barcelona a 12 de juny de 2019

 

DESCARREGA LA NOTA INFORMATIVA EN PDF

US CONTINUAREM INFORMANT!!