CPPB: RESUM REUNIÓ AMB DIRECCIÓ 29/03/2019


Reunits tots els sindicats representatius del CPPB a les 12:00 h comencem la reunió amb la interpel·lació del Director. El tema més important a tractar ha estat l’augment de les agressions en aquest inici d’any. Ens manifesta la seva preocupació i la seva voluntat de buscar solucions entre tots a aquesta lacra.

Per part de CCOO valorem la seva bona voluntat però ha de saber que l’arrel del problema és que per als interns les agressions, les amenaces i els insults els surten “gratis”.

La impressió que té el funcionari és d’estar deixat a la seva sort, la qual cosa amb el temps fa que desenvolupi la feina de manera professional però amb la mínima implicació personal.
El Director lamenta aquesta sensació que té la plantilla, i ens ofereix la porta oberta del seu despatx per parlar amb tots els funcionaris que tinguin problemes. Com a resposta a aquesta problemàtica des de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima i l’oficina de règim es duran a terme unes circulars per tal de poder aprendre de les situacions i citar als funcionaris implicats per tal de donar el seu punt de vista, arribant a conclusions que aportin solucions. Es facilitaran fitxes resums amb la tipologia dels interns més conflictius a CUSIS i funcionaris.

Des de CCOO reclamem que quan es canta un CODI, s’actuï per part dels caps de serveis amb immediatesa i criteri unificat per ajudar als funcionaris i CUSIS a aïllar el problema i dur-lo en AP al DERT. Han de confiar en els seus treballadors, ja que els CODIS no es canten per caprici i si no ens recolzen en les nostres actuacions els interns dels mòduls veuen que els seus actes no tenen conseqüències directes. Això és un dels factors de l’increment de les agressions.

Per altra banda també els fem saber que no té cap lògica que els interns prefereixin estar al DERT en AP, sancionats o en primer grau que en el mòdul de destí: El DERT no pot ser “MARINADERT” per als interns. L’equip directiu ha d’entendre que tot el funcionament regimental de la presó millorarà si els interns no volen acabar al departament especial, que amb agressions, amenaces i faltes de respecte en vers als funcionaris els portaran a un règim de vida més restrictiu.

Un DERT ha de ser un mòdul regimental com a tal, on es tracti amb respecte a l’intern però les normes bàsiques es facin complir amb més disciplina, l’intern s’ha de guanyar qualsevol privilegi a poc a poc amb el seu comportament, fent vàlida la tasca de “reinserció” i “progressió” que duen a dels professionals dels centres. Ara hi ha molts primers graus que no aguanten ni dues setmanes als mòduls de vida ordinària.

Per part del Director ens fa saber que han parlat amb el CIRE dels últims conflictes amb els interns degut a la falta de qualitat i quantitat en el racionament, provocant gairebé un “plante” al mòdul 5.

És un tema complex, depèn de la central del CIRE però des de CCOO creiem que hem de fer força perquè aquest i tots els col·lectius que formen part del CPPB se n’adonin que tots els seus actes repercuteixen en els funcionaris de blau, els quals assumim molts conflictes amb els interns provocats per aquests motius.

Cal més responsabilitat amb les decisions presses i millor comunicació entre tots.

Proposarem en les pròximes reunions amb direcció que estiguin presents representants del CIRE i dels SERVEIS MÈDICS ja que tenim moltes preguntes a fer.

El Secretari Tècnic Jurídic ens manifesta que es denúncia d’ofici pel centre en les amenaces i insults a companys però han quedat en poca cosa, ja que el jutge demana també la denúncia del funcionari. Recordem el cas recent d’un company, per tal que no es repeteixi que ha patit la negligència del jutjat al no posar el NIP en la denúncia i sí les seves dades personals arribant a l’intern tota aquesta informació. Un cas molt greu que no es pot repetir més, del qual esperem que rebi tota l’ajuda del equip Directiu i del Departament de Justícia, estarem pendents tots.

Com a idea per intentar reconduir la situació ens proposa parlar amb el degà del jutjat de GIRONA per fer-li entendre la problemàtica que tenim a presons, i que una agressió o una amenaça d’un intern a un funcionari ha de ser un fet molt greu amb una pena greu, ja que som l’única autoritat a les presons. Per part de CCOO ens sembla bé que es puguin posar en el seu coneixement les nostres problemàtiques.

En un breu torn de preguntes perquè els temes anteriors són els que s’han endut la majoria de les 2 hores de la reunió, hem reclamat noves bateries per als walkies que ja no duren res. La falta de compatibilitat amb els “pinganillos” ja que hi ha models que no són compatibles i que es revisi la seva cobertura ja que en la quarta ala del DERT no ens reben des de la CABINA i en altres llocs del centre es queixen del mateix. El Gerent ens confirma que demanaran una nova remesa de bateries aviat i es revisaran aquests punts “negres” de cobertura.

Acabem la reunió passades les 14:00 h amb la voluntat de tots que en la pròxima d’aquí a dos mesos el tema principal no siguin les agressions als companys de blau ni a cap professional que formi part del CPPB.

Als agredits de qualsevol sindicat o no, una bona recuperació i molts ànims que tots som companys i estem al mateix vaixell.

Bona feina i bon servei a tots.

 

DESCARREGEU EN PDF L’ESCRIT INFORMATIU DE LA REUNIO AMB LA DIRECCIÓ DEL C.P. PUIG DE LES BASSES 29/03/19

US CONTINUAREM INFORMANT!