EL DEPARTAMENT ESTABLEIX CRITERIS ARBITRARIS I ABERRANTS PER LA RECOL·LOCACIÓ DELS EDUCADORS/ES INTERINS/ES

 

Arbitrari, arbitrària

1.adjectiu

Que depèn solament de la voluntat o el capritx d’una persona i no obeeix a principis dictats per la raó, la lògica o les lleis.

 

EN EL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA SEMBLA QUE DEFINITIVAMENT HAN EMBOGIT

ARA VOLEN CARREGAR-SE L’EXPERIÈNCIA EN PRESONS. NI MÉS, NI MENYS

 

Volen sotmetre als educadors i educadores interins a ABSURDS CRITERIS DE RECOL·LOCACIÓ QUE ELS PENALITZEN DE MANERA DURA I DESPIETADA.

I ho fan sense avisar al personal interí abans dels processos, amb criteris anunciats a posteriori, d’una arbitrarietat que espanta, canviants a cada minut fins a fer sospitar de les raons que tenen en ment, dissenyats de manera clara i definitiva contra els drets d’un personal interí al qual es menysprea.

Sabíem que en el Departament de Justícia el que menys importa som les persones, menyspreant per complet el capital d’experiència que atresorem. No obstant això ningú creia que fossin capaços d’arribar a aquests extrems d’arbitrarietat.

Ahir divendres, 19 de març de 201, el Departament de Justícia va fer públics A LES 12:38 HORES els nous CRITERIS, que considerem arbitraris, QUE S’HAN INVENTAT del procés selectiu d’Educadors i Educadores Socials de l’àmbit d’execució penal per a reubicar les persones interines afectades pel concurs de trasllats o que no han superat l’oposició:

 

Pel que fa al procés de reubicació de les persones que resulten desplaçades del seu lloc de treball a conseqüència del concurs i del concurs-oposició del procés selectiu del cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, educació social, àmbit funcional d’execució penal, la nota de tall a partir de la qual es valoraran els mèrits per a la seva recol·locació serà igual o superior a 10 punts en l’exercici.

 Per tant, hi ha 3 blocs:

 1r.-  Persones amb una puntuació obtinguda de 10 punts o més, ordenades segons la valoració dels serveis prestats com a educador/a social.

2n.- Persones amb una puntuació obtinguda de menys de 10 punts, ordenades segons la valoració dels serveis prestats com a educador/a social.

3r.-  Persones que no han participat en el procés selectiu.

 

I per si fos poc, a les 16.40 hores d’ahir,  el Departament va enviar un altre missatge on CANVIAVA ELS CRITERIS, ja suficientment arbitraris, i sense explicació ni cap justificació ESTABLIA UN NOU BLOC que va col·locar per davant dels tres establerts anteriorment, quedant el bunyol de la següent manera:

 

 Pel que fa al procés de reubicació de les persones que resultin desplaçades del seu lloc de treball a conseqüència del concurs i del concurs-oposició del procés selectiu del cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, educació social, àmbit funcional d’execució penal, es tindrà en compte el resultat del primer exercici del procés selectiu.

Per tant, hi haurà 4 blocs:

 1r.-  Persones que hagin superat el primer exercici, ordenades segons la valoració dels serveis prestats com a educador/a social.

2n.- Persones amb una puntuació obtinguda de 10 punts o més, ordenades segons la valoració dels serveis prestats com a educador/a social

3r.- Persones amb una puntuació obtinguda de menys de 10 punts, ordenades segons la valoració dels serveis prestats com a educador/a social.

4t.-  Persones que no han participat en el procés selectiu.

 

 CCOO CONSIDEREM QUE SÓN CRITERIS ABSOLUTAMENT ARBITRARIS I QUE CANVIEN D’HORA EN HORA EN FUNCIÓ DE RAONS FOSQUES!

 

CCOO denunciem que el Departament no només menysprea el valor de l’experiència del col·lectiu d’educadors/es socials sinó que arbitràriament pretén, sense cap criteri objectiu, i sense haver informat prèviament, coneixent les notes de tots els aspirants prioritzar la recol·locació  d’alguns dels suspesos per davant dels altres. 

PERÒ AMB QUIN CRITERI?

ELS QUE ELS HA DONAT LA GANA O EL QUE DEIXAVA FORA DE JOC O EN PITJOR SITUACIÓ ALGUN/A ASPIRANT?

  

CCOO i la resta de sindicats vam presentar al mes de desembre, UN ESCRIT CONJUNT ON ES VA PROPOSAR QUE LA RECOL·LOCACIÓ DE LES PERSONES INTERINES que poguessin sortir desplaçats a conseqüència del concurs o de la presa de possessió ES FES PER ANTIGUITAT, valorant únicament els serveis prestats. Que cadascú jutgi el que cregui i perquè el Departament no ha confirmat els seus criteris absurds i arbitraris fins que ha conegut la nota de tots els/les aspirants.

Aquest nou abús de la seva capacitat gestora confirma novament la voluntat real del nostre Departament de carregar contra l’experiència i contra el personal interí. Només cal fer un balanç dels darrers procediments selectius: CAP OFERTA PÚBLICA HA QUEDAT PLENAMENT COBERTA EN L’ÀMBIT D’EXECUCIÓ PENAL.

  

CCOO INFORMEM QUE POSEM A DISPOSICIÓ DE TOTHOM EL NOSTRE GABINET JURÍDIC I ELS NOSTRES SERVEIS

CCOO CONTINUAREM DEFENSANT L’ANTIGUITAT!

EN AQUEST I EN TOTS ELS PROCESSOS EL CRITERI D’ANTIGUITAT HAURIA DE SER SEMPRE EL PRINCIPAL VALOR I L’ÚNIC PER  A RECOL·LOCAR

 

Barcelona, 20 de març de 2021

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA RECOL.LOCACIÓ DEL EDUCADORS/ES INTERINS/ES

US CONTINUAREM  INFORMANT!