EL DIRECTOR GENERAL COMPAREIX DAVANT LA COMISSIÓ DE JUSTÍCIA: ELS GRUPS PARLAMENTARIS TRASLLADEN LES NOSTRES REIVINDICACIONS I  EXIGÈNCIES

CCOO HAVENT MANTINGUT DIVERSES REUNIONS LES ÚLTIMES SETMANES AMB ELS GRUPS PARLAMENTARIS, EXIGIM SOLUCIONS I DENUNCIEM LA SITUACIÓ DELS TREBALLADORS I DELS CENTRES PENITENCIARIS.

CCOO fa anys que denunciem la decadent situació del model penitenciari català. Fruit de les darreres informacions que els hi vam traslladar i els esdeveniments succeïts als centres, els Grups Parlamentaris van demanar la compareixença de Director General davant la Comissió de Justícia i Drets Humans del Parlament, amb l’objecte de qüestionar la situació actual i valorar la política penitenciaria futura.

La compareixença s’inicia amb la intervenció del Director General, Amand Calderó, que exposa al seu discurs els 17 principals objectius del  futur pla estratègic pels pròxims anys. Fent un ràpid resum, planteja un conjunt de propostes molt genèriques que CCOO ja hem escoltat en anteriors ocasions. Promoure l’execució penal, el foment del medi obert i semi obert, millora en la perspectiva de gènere, intensificació del tractament, incentivar la formació i pràctiques professionals, programes específics en relació a estrangeria, inversions en manteniment, manteniment dels compromisos dels futurs centres, introducció de millores tecnològiques, millora de protocols i l’atenció sanitària, implementació de nous models… Lamentablement, aquestes declaracions teòriques, plenes de bones intencions, no concreten res específic o obvien les principals qüestions que preocupen al seu personal:

  • En relació a les principals qüestions generals: davant la qüestió sobre el pagament de les pagues extres 2013 i 2014, la millora de condicions retributives, les millores pactades per les situacions d’incapacitat temporal i la resta de drets arrabassats en anteriors etapes, al·lega la seva falta de competència, remetent a Funció Pública tots els temes retributius.
  • Respecte qüestions exclusivament penitenciaries: Cap concreció sobre el manteniment i consolidació en 2019 del PRP. Cap concreció respecte mesures de conciliació de vida familiar (35 h, polítiques restrictives d’interpretació de permisos..). Vagues referències respecte a l’envelliment de la plantilla i el Decret de 2ª Activitat. Cap referència sobre impulsar la jubilació anticipada . Tampoc concreta solució per la manca d’un manteniment adequat ni per les deficiències estructurals dels centres.

En referència a la precarietat laboral dels col·lectius, cap concreció especifica d’oferta pública de tècnics especialistes o dels procediments pendents de la resta de col·lectius amb propostes de bases que possibilitin la consolidació i estabilització dels treballadors i treballadores interins.

Cap solució respecte les agressions que estan patint els/les treballadors/es penitenciaris/ies i el seu augment continuat.

  • En referència a les carències endèmiques de personal: Cap proposta, ni a les preguntes sobre la infradotació de personal, ni a la política de no substitució de baixes. Al ser atacat per diversos grups sobre la desesperada situació dels centres, el Director General no reconeix cap carència de personal en cap centre, ni accepta la insuficient dotació que recullen les relacions de llocs de treball d’alguns centres, tot i demostrar-li la impossibilitat de cobertura dels serveis ni amb el 100% de la plantilla operativa. Tampoc fa públic el nombre de serveis extres generats per cobrir necessitats dels centres o canvis realitzats a requeriment de les unitats de RR.HH. d’aquests.

Tot i que en alguns moments de la intervenció parla de reconeixement de la tasca dels treballadors en termes generals, en cap cas plasma cap concreció que recolzi aquestes bones paraules. CCOO exigíem fets i compromisos que malauradament no s’han donat. El Director General ha desaprofitat una excel·lent ocasió per fer un pas endavant de suport als seus treballadors/es, i amb un abús de discurs teòric, mostra estar totalment allunyat de la realitat i l’actualitat que se li ha exposat i que hem denunciat.

Finalment, dedicant un temps mínim de la intervenció, es compromet a presentar el pla estratègic i trasllada la intenció de portar a terme la negociació d’un nou Acord de condicions de treball. CCOO ja hem traslladat a l’Administració el nostre ferm compromís de defensa dels interessos dels diferents col·lectius, i hem requerit al Director General la convocatòria urgent de les respectives Meses de negociació per tal d’afrontar els problemes reals en què es troben els treballadors/es i els centres penitenciaris.

El Director General, dins el seu torn de rèplica, convida als diferents Grups Parlamentaris a realitzar visites als centres penitenciaris.

Des de CCOO, ens comprometem a continuar traslladant als grups parlamentaris la realitat dels centres penitenciaris perquè siguin coneixedors de la situació específica i  la problemàtica concreta de cada centre.

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA SOBRE LA COMPAREIXENÇA DEL DIRECTOR GENERAL DAVANT LA COMISSIÓ DE JUSTICIA

US CONTINUAREM INFORMANT!