ES PUBLICAN AL DOGC LES LLISTES D’ADMESOS I EXCLOSOS I EL LLOC I LA DATA DE LA 1ª PROVA DE L’OPOSICIÓ DE PSICÒLEGS

S’ha publicat en el DOGC d’avui, 7467 del 04 d’octubre de 2017, la resolució JUS/2300/2017, de 29 de setembre, per la qual s’aproven les llistes definitives de les persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria del procés selectiu per proveir 80 places de l’àmbit funcional d’execució penal del cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A1), psicologia (núm. de registre de la convocatòria JU027).

D’acord a la resolució s’han publicat i fet públiques les llistes definitives de les persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria del procés selectiu a través del tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler ( http://tauler.gencat.cat ) o també es pot consultar al web del de Departament de Justícia ( http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/ofertes_de_treball/ )

També s’ha publicat la data i lloc de la primera prova:

Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona (entrada pel c. John Maynard Keynes, núm. 1-11, 08034 Barcelona), el dia 21 d’octubre de 2017, d’acord amb les convocatòries següents:

  • Primer exercici: test de coneixements. Hora de la convocatòria: 8.30 hores.
    Hora de tancament de l’aula: 8.50 hores Hora d’inici: 9 hores.
  • Segon exercici: preguntes curtes de caràcter teòric-pràctic. Hora de la
    convocatòria: 13 hores. Hora de tancament de l’aula: 13.10 hores. Hora d’inici:
    13.15 hores.

CCOO ens hem mostrat en desacord des del primer moment amb un procés enfocat per l’administració com una trituradora dels drets dels psicòlegs penitenciari realitzat per mitjà de la imposició sense negociació real d’unes bases absolutament inacceptables i rebutjades per tot el col·lectiu d’afectats. Per això, fent-nos ressò del sentir majoritari dels treballadors, ens hem oposant-nos frontalment a l’actuació de l’Administració i hem portat les bases al TSJC.

Us continuarem informant!

Descarrega la nota en PDF:

Publicacio llista JU027 psicolegs

Publicació al DOGC