ES REANUDEN LES NEGOCIACIONS PER A RECUPERAR L’ARRABASSAT AL PERSONAL DE LES AAPP

CCOO, juntament amb altres sindicats, ens vam reunir el passat 12 de febrer amb Elena Collado, Secretària d’Estat de Funció Pública, després d’haver-ho fet el 5 de febrer amb el ministre Montoro. Aquesta reunió amb Collado suposà el desbloqueig de la negociació sobre les condicions laborals de les i els empleats públics, que es va veure interrompuda a finals de setembre en no poder presentar el Govern els pressupostos generals de l’Estat 2018 per falta de suports parlamentaris.

Els sindicats i el Govern vam acordar un calendari intens de reunions al llarg del mes de febrer per tractar tres blocs: un sobre ocupació i l’estabilitat del mateix, un altre sobre negociació col·lectiva i condicions de treball i un tercer sobre retribucions. Aquestes seran les matèries que es traslladaran a la negociació de la Mesa General de les Administracions Públiques, en la qual CCOO som el primer sindicat en representació de les treballadores i els treballadors del sector públic.

En les properes reunions, CCOO tornarem a posar de manifest les nostres demandes en defensa dels aproximadament tres milions d’empleades i empleats públics de tot l’Estat:

  • Increment salarial superior a l’IPC , recuperació del 5% retallat el 2010, reconeixement del deute per la pèrdua de poder adquisitiu (superior al 14% des de 2010).
  • Signar el II Acord per a la millora de l’ocupació pública que permeti la universalització del procés d’estabilització i rebaixi al 8% la temporalitat en tots els serveis. I eliminar la taxa de reposició perquè s’iniciï la recuperació de l’ocupació pública perdut, que des de l’inici de la crisi es xifra en més de 300.000 llocs de treball.
  • La recuperació de la negociació col·lectiva en tots els àmbits, la qual cosa implica eliminar el caràcter bàsic d’algunes normes que impedeix que es pugui negociar en les diferents administracions (estatal, autonòmiques i locals) la jornada laboral, la carrera professional, la recuperació del 100% de la cobertura per Incapacitat Temporal, Fons d’Acció Social i formació, entre d’altres drets.

A la darrera reunió amb Montoro, CCOO li vam recordar l’Acord de pagament, a Catalunya, de la part restant de cobrar de la paga extra 2012. En relació amb aquest tema, la Generalitat ha comunicat que ens l’abonaran a la nòmina del mes d’abril d’enguany.

DESCARREGA LA NOTA EN PDF

US CONTINUAREM INFORMANT!