Escrit adreçat a la Directora C.P. Lledoners demanant deixar sense efecte l’agrupació dels col·lectius de GAMV i GAMP