ESCRIT ENTREGAT PER LA SECCIÓ SINDICAL DEL C.P. PUIG DE LES BASSES A LA CONSELLERA DURANT LA SEVA VISITA AL CENTRE

 

Honorable Sra. Lourdes Ciuró i Buldó

Consellera de Justícia

C/ Foc 57. CP08038 Barcelona

  

Honorable Senyora,

Volem agrair-li que visiti el nostre centre penitenciari i pugui comprovar de primera mà la situació que patim els treballadors penitenciaris.

 Puig de les Basses és el centre penitenciari de Catalunya on treballen més interins a servei d’interior, actualment molt preocupats per al seu futur immediat.

 Per això demanem que defensi davant Funció Pública els següents punts:

 Que l’ordre de la borsa de treball dels interins es regeixi sempre i exclusivament per l’antiguitat dels serveis prestats a l’administració.

 Que s’aprofiti l’experiència de tots aquests companys interins per consolidar-los en les properes convocatòries de tècnics especialistes, ajustant temari, on les respostes errònies no penalitzin, valorant més els mèrits i antiguitat, no fent proves físiques i en el cas que s’exigís la realització que el resultat no sigui excloent i  adaptades al medi on treballem, etc. Com vostè ja deu saber a les oposicions de serveis penitenciaris estatals  s’ha publicat una promoció interna específica per interins on concorren aquestes variacions respecte a la promoció lliure a la qual poden accedir la resta de ciutadans no interins.

 Recordar l’envelliment endèmic de la plantilla i la problemàtica que suposa en una feina tan complicada com la nostra. A Puig de les Basses som el centre on la plantilla d’interior és més jove que a la resta presons. Els interins poden ser la solució a l’envelliment de la plantilla si l’administració consolida els seus llocs de treball.

 Aquest estiu patim per segon any consecutiu la COVID-19, agreujant encara més la infradotació de plantilla a tots els centres. Reclamem més treballadors, però també més formació per tal que tothom que s’incorpori a treballar a presons tingui uns mínims coneixements que garanteixin la seguretat de tots. 

També remarcar que cal formació continuada per la resta de la plantilla, i més i millors mitjans tècnics.

 Que es valori positivament obrir de nou el mòdul de JOVES amb interns joves i la posada en marxa del departament de psiquiatria amb la dotació completa de caps d’unitat, funcionaris i professionals, ja que la dispersió dels interns joves i interns amb problemàtica psiquiàtrica als mòduls d’adults distorsiona la vida ordinària de tota la presó.

 

Atentament, Secció Sindical de CCOO de Puig de les Basses

Figueres, 30/07/2021.

 

DESCARREGA EN PDF L’ESCRIT ENTREGAT PER LA SECCIÓ SINDICAL DE CCOO DEL C.P. PUIG DE LES BASSES A LA CONSELLERA DE JUSTÍCIA DURANT LA SEVA VISITA AL CENTRE

US CONTINUAREM INFORMANT!