FORMACIÓ

FORMACIÓ TÈCNICS ESPECIALISTES A LLEIDA

CURS ONLINE PREPARACIÓ AL PROCÉS SELECTIU DE JURISTES ÀMBIT D'EXECUCIÓ PENAL

CURS INTENSIU TEÒRICO-PRÀCTIC PREPARACIÓ AL PROCÉS SELECTIU DE JURISTES

CURS ONLINE DE PREPARACIÓ AL PROCÉS SELECTIU PER TREBALLADORS I EDUCADORS SOCIALS DE L’ÀMBIT D’EXECUCIÓ PENAL

CURS PRESENCIAL PREPARACIÓ AL PROCÉS SELECTIU PER TREBALLADORS I EDUCADORS SOCIALS

Agrupació de Personal Penitenciari Federació de Serveis a la Ciutadania CCOO de Catalunya. Via Laietana, 16, 7a planta, 08003 Barcelona telèfon 934 812 765 fax: 933 107 869 email: genepresons@ccoo.cat