GRAU RECONEGUT NOTIFICAT ALS EDUCADORS SOCIALS

 

Arran del darrer procediment selectiu JU029 del cos d’educadors/es socials, els aspirants que van obtenir plaça han rebut comunicació del Departament de Justícia on s’indica Resolució del reconeixement de grau personal consolidat 17, amb efectes 28 de maig de 2021.

Contra aquesta Resolució, que no té en compte els períodes treballats com interins/es i crea una diferència entre treballadors/es, es pot interposar recurs de reposició en el termini d’un mes o contenciós administratiu en el termini de dos mesos.

CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya, comuniquem a tots els afiliats/afiliades que vulguin interposar recurs que poden contactar, per accedir a la documentació i/o orientació, per correu electrònic  indicant les dades personals:

 

genepresons@ccoo.cat

Recordem que qualsevol afiliat/da a CCOO té accés gratuït, no per aquest cas, sinó sempre. No només que se li redacti la reclamació prèvia administrativa per part de la nostra Assessoria, sinó a partir de certa antiguitat, els serveis jurídics també gratuïts, en cas de no ser resolta la reclamació favorablement i voler anar al Tribunal Contenciós Administratiu.

Qui vulgui sol·licitar el servei d’assessorament jurídic directament, pot fer-ho trucant al 93 310 00 00 o 93 481 28 48L’assessorament es podrà realitzar per via telefònica o presencial segons s’esculli.

Barcelona, 30 de novembre de 2021

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE EL GRAU RECONEGUT PER L’ADMINISTRACIÓ ALS EDUCADORS SOCIALS

US CONTINUAREM INFORMANT!