GRUP DE TREBALL 30/11/2022

 

SEMBLA QUE TORNEN ELS FOSCOS TEMPS DEL NO, NO HO SÉ, NO PUC, NO VULL

 

Ahir, dimecres 30 de novembre de 2022, CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya, vam participar en una nova reunió del Grup de Treball penitenciari.

 

 

JUBILACIÓ ANTICIPADA

 

CCOO, dins del conjunt d’accions empreses a tots els nivells possibles, polítics i administratius, hem pressionat a l’administració perquè a Madrid defensi i aconsegueixi l’aplicació de la jubilació anticipada a tot el personal penitenciari.

L’administració contesta que el nou equip directiu ja ha contactat amb el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, i que en aquest contacte ha participat l’actual consellera.

Segons l’administració, el ministeri està preparant un nou procediment per a la tramitació de la jubilació anticipada i que llançarà un aplicatiu perquè les diferents administracions puguin fer les gestions.

 CCOO també li hem recordat a l’administració que cal actualitzar les dades de l’informe sobre jubilació anticipada de 2020, ja que les taules de dades usades estaven actualitzades fins a 2019 i la situació d’envelliment de la plantilla i les seves conseqüències és pitjor que fa dos anys.

 

 

PROCESSOS EN CURS (DE SELECCIÓ I CONCURSOS)

 

Respecte al concurs de comandaments de nivell CUSI/CAF/EAA/RIET JU031, CCOO hem insistit novament:

  • Que l’administració faciliti una data prevista per a l’examen.
  • Que es publiquin al més aviat possible les guies per al concurs de comandaments JU031, sobretot tenint en compte que es vol tenir resolt el procés durant el segon trimestre de 2023.

L’administració ha contestat que no hi ha data prevista d’examen encara i que la Junta de mèrits està treballant en les guies.

Respecte al concurs oposició del cos de diplomats, CCOO novament hem sol·licitat:

  • Que se’ns faciliti el nombre de places que l’administració vol convocar. Recordem que fa dos anys l’administració volia convocar només 20 places, 13 d’elles de promoció interna, mentre que l’acord de 2006 fixava 150 places, que és la xifra que CCOO defensem com a mínima.
  • CCOO hem sol·licitat que el departament defensi davant Funció Pública que en els processos de promoció interna derivats del decret 14/2022, encara pendent de ratificar en el parlament, que es convoquin com a mínim 150 places per promoció interna.

Previsions de convocatòria o resolució d’altres processos:

 

 

BORSA D’INTERINS

 

CCOO NOVAMENT HEM SOL·LICITAT QUE ES NEGOCIÏ UNA NOVA REGULACIÓ DE BORSA DE TREBALL.

 

La modificació de 2019, que CCOO NO vam signar, va ser un desastre normatiu que ha propiciat l’aberració de l’existència d’una borsa regulada i de diverses subborses (la dels més ràpids, els menys ràpids, de les proves físiques del CAR, de la lletra M, de l’opo, etc.) cadascuna amb la seva pròpia regulació, al qual més pintoresca

 

LA MATEIXA ADMINISTRACIÓ ENS HA DONAT LA RAÓ A COOO

 

L’ADMINISTRACIÓ HA RECONEGUT QUE L’ACTUAL REGULACIÓ NO FUNCIONA, i cal negociar una nova regulació que unifiqui i de sentit a l’increïble caos causat pel desastre signat per l’administració i altres sindicats en 2019.

 

El millor és que sembla que alguns sindicats que sí que van signar l’acord i fins ara es refugiaven en el “sostenella y no enmendalla” per a no reconèixer el seu error, ara Sí que acepten a les tesis que CCOO HEM DEFENSAT SEMPRE i que van ser la causa que CCOO no signéssim l’acord de modificació de 2019.

 

 

POSSIBILITAT DE COMPACTAR LES REDUCCIONS DE JORNADA PER CICLES

 

CCOO hem defensat novament que el personal penitenciari té dret a les mateixes reduccions i compactacions que la resta del personal de la Generalitat.

Els treballadors i treballadores penitenciàries que sol·licitin una reducció de jornada per motius de conciliació de vida familiar poden demanar la compactació per cicles o setmanes,  de manera supeditada  a les necessitats de serveis, i en cas de denegació, ha de ser de manera motivada.

CCOO manifestem que fins i tot direccions de centres han arribat a acords de compactació conformes a normativa per què són més positius pel servei, però aquests són denegats per part de la Secretaria.

L’Administració manifesta que analitzarà les propostes i l’impacte que podria tenir.

 

 

INFORMACIÓ SOBRE LA PREVISIÓ DE REDIMENSIONAMENT A L’ALÇA DE LES PLANTILLES

 

 

CCOO hem sol·licitat les darreres dades respecte de l’estudi de redimensionament a l’alça de les plantilles penitenciàries fet per l’administració de l’anterior consellera i que incloïa centenars de llocs de treball d’increment.

El dèficit estructural en totes les àrees i centres continua i no es cobreixen la totalitat de les baixes:

 

Cal dotar els centres amb urgència dels recursos humans necessaris per garantir la prestació dels serveis, els drets dels treballadors i treballadores i la seguretat en els centres penitenciaris.

 

L’Administració pren nota, però encara no confirmen cap detall.

 

 

PRÒRROGA DE L’ACORD  DEL 7 D’ABRIL PER SUBSTITUIR COMANDAMENTS INTERMEDIS

 

 

CCOO hem demanat en nombroses ocasions la pròrroga més enllà del 31 de desembre d’aquest any de l’acord del 7 d’abril de 2022 pel qual els plaus de comandament que hagin de cobrir-se’n encàrrec de funcions es continuen publicant per ATRI, però són assignades primer a les persones que hagin sol·licitat aquestes plaus en el concurs JU014 i que hagin passat les dues fases, sent adjudicades per estricte ordre de puntuació en el concurs.

L’administració es nega al·legant que de 13 places ofertes s’han cobert 6 per aquest mètode i consideren que és insuficient. També al·leguen que en futurs processos, inclòs el concurs de comandaments JU031 actualment en curs, es permetrà aquesta opció durant un any.

CCOO li recordem a l’administració:

  • 6 casos resolts pel procediment de l’acord del 7 d’abril sobre 13 totals és gairebé el 50%.
  • La mateixa administració va reconèixer en el seu moment que el procediment ATRI no és operatiu (i injust, encara que això no ho reconeixeran mai ni farts de vi). El procediment del 7 d’abril ha permès resoldre de manera justa i abreujada la meitat dels casos. Si no es prorroga l’acord, es resoldrà de manera justa i abreujada el 0%.
  • Si en les futures convocatòries s’aplicarà l’acord durant un any a partir de la data de resolució Per què no es fa en aquest cas? El concurs de comandaments JU014 es va resoldre el 21 de juny d’enguany. A penes han passat quatre mesos i mig.

 

L’administració de sobte s’ha tancat en el NO absolut.

 

Tots coneixem la raó: ATRI ÉS EL COLADOR A DIT, propi d’una administració bananera, dels candidats dels equips directius i la secretaria de mesures penals!

 

CCOO hem tornat a manifestar que tota la plantilla (a excepció de les persones beneficiades) estem farts de les cacicades que el procediment ATRI encobreix i hem exigit que tornin les provisions provisionals (llista ordenada de l’últim concurs de comandaments)

 

 

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DEL PERSONAL PENITENCIARI I ADSCRIT ALS CENTRES PENITENCIARIS D’ALTRES DEPARTAMENTS

 

 

CCOO, davant d’algunes publicacions en actes administratius de dades personals (nom i cognoms complets), sol·licitem que el departament i la secretaria de Mesures Penals elevi la protecció de les dades que fa públiques al nivell més elevat.

 

Els principis de publicitat i transparència no poden entrar en conflicte amb la seguretat dels treballadors i treballadores penitenciàries

 

CCOO hem sol·licitat que es protegeixin les dades personals de tot el personal i es faci ús dels números d’identificació o de col·legiats.

CCOO també hem demanat que es traslladi a Salut aquesta necessitat, ja que s’han produït filtracions a interns de dades completes del personal sanitari que presta serveis als centres penitenciaris catalans

 L’Administració afirma que ha sol·licitat informe al seu gabinet jurídic i a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, i diuen que compleixen amb la normativa. També manifesten que es posaran en contacte amb Salut.

CCOO demanem aquest informe i manifestem que una cosa es complir els mínims, i un altre és aplicar l’estàndard de seguretat i protecció més elevats.

 

 

HORES EXTRES

 

 CCOO recordem l’abús que suposa la realització d’hores extres i els canvis de serveis forçosos. L’Administració ha de cobrir les carències en els serveis i les incidències amb substitucions i ampliant les plantilles, no explotant als seus treballadors i treballadores.

Addicionalment, l’Administració especifica que estan patint un endarreriment en el pagament d’hores extres a causa de l’esgotament de la partida de retribucions i que estan pendents d’una nova partida addicional.

 

 

INCREMENT DEL PERÍODE DE GAUDIMENT D’ASSUMPTES PROPIS

 

CCOO en defensa dels drets dels treballadors i treballadores i per garantir la cobertura del servei, hem plantegem que com a mínim s’ampliï el període de gaudiment a 28 de febrer, tal com va fer també en la reunió de Mesa Sectorial de la setmana passada.

CCOO manifestem que el fet de voler liquidar forçosament els gaudiments de dies generats pel personal de reforç i substituts per estalviar els possibles pagaments dels que no gaudeixin, a part d’anar contra la normativa, també afecta als centres i al gaudiment de la resta de persones de les plantilles.

L’Administració NO accepta la petició tot i no tancar la porta.

 

 

TRACTAMENT DE LA RESERVA EN SITUACIÓ DE 2a ACTIVITAT

 

D’acord amb el decret de 365/2001 de 24 de desembre, que regula la 2a activitat en els cossos penitenciaris, les persones que accedeixen a 2a activitat tenen reserva de plaça durant dos anys únicament si accedeixen per motius mèdics. Fins ara a les persones que accedien per edat també l’administració els mantenien la seva plaça en reserva encara que no estigués regulat en el decret.

Davant la necessitat de disposar de places vacants per a les persones que han accedit a través de l’oposició JU030 i els processos d’estabilització, l’administració unilateralment ha decidit no mantenir en reserva durant dos anys les places de les persones que hagin accedit a la 2a activitat per edat.

CCOO HEM MANIFESTAT QUE AQUESTA MESURA ÉS INJUSTA PER A TOTS, i especialment per als comandaments intermedis, i que DESINCENTIVA LA 2a ACTIVITAT pel que hem demanat a l’administració que reconsideri la seva decisió.

 

 

REUNIÓ URGENT AMB LA CONSELLERA DE JUSTÍCIA GEMMA UBASART

 

CCOO novament hem demanat a l’Administració una reunió amb la màxima responsable del Departament.

al tractar amb ella de manera personalitzada els principals temes que afecten el col·lectiu penitenciari i que demostri de manera concreta el seu suport als treballadors i treballadores penitenciàries catalanes.

CCOO també hem demanat que la nova consellera  visiti els centres penitenciaris per copsar la realitat

CCOO ens oferim per acompanyar-la personalment en les visites, en especial al C.P. Joves, la gravíssima situació del qual ja fa mesos que ha arrabassat tots els límits suportables.

Barcelona, 1 de desembre de 2022

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA REUNIÓ DE GRUP DE TREBALL PENITENCIARI DE 30/11/2022 

US CONTINUAREM INFORMANT!