INCIDÈNCIES CONCURS DE COMANDAMENTS JU014 – ERRORS DE BAREMACIÓ I PROVISIONS PROVISIONALS

 

L’administració informa durant la reunió d’avui del grup de treball penitenciari que s’han detectat errors en la baremació del concurs de comandaments JU0124 de 2019 pel que la lista publicada el 29 de març passat (feu clic) és incorrecta.

Segons manifesta, s’han aplicat malament els efectes dels resultats del concurs de comandaments del CPPB de 2010, el qual causa efectes quant a antiguitat en el lloc i consolidació de nivells des de 2014, afectant de rebot a la baremació del concurs de comandaments JU014 de 2019.

Els errors afecten la puntuació de 5 o 6 persones que al seu torn afecten la llista d’adjudicació de places.

A preguntes de CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya l’administració informa que els falta un aplicatiu per a introduir de manera automàtica els efectes del concurs del C.P. Puig dels Basses i han de fer-ho manualment, cas a cas. Per això no preveuen tenir preparada una llista nova fins després de Setmana Santa.

Avui hi ha reunió de la Junta de Mèrits del concurs de comandaments JU014 i s’informarà de la incidència.

CCOO hem sol·licitat a l’administració que atès que la llista d’adjudicacions de la JU014 es veurà afectada, per seguretat jurídica el termini d’al·legacions s’iniciï de nou quan la llista corregida estigui disponible o s’ampliï.

L’administració seguidament, donant resposta a la proposta que CCOO portem mesos sol·licitant, proposa que les places de comandament que hagin de cobrir-se en encàrrec de funcions es continuaran publicant per ATRI perquè diuen que és un imperatiu legal, però seran assignades primer (prioritàriament) a les persones que hagin sol·licitat aquestes places en el concurs JU014 i que hagin passat les dues fases, sent adjudicades per estricte ordre de puntuació en el concurs. Només si no hi hagués candidats de la JU014 es procediria al procediment ordinari de ATRI (nota: elecció arbitrària a dit per mitjà de la coneguda entrevista parany per a elegir el candidat que és del grat de la direcció de cada centre).

Això permetria comptar amb una llista de 68 persones i l’administració proposa aplicar-ho fins al 31 de desembre de 2022.

CCOO hem respost que el que s’ha de fer és recuperar les provisions provisionals, no sols per als comandaments sinó per a tots els col·lectius susceptibles d’això, que és el que hi havia abans d’introduir el tripijoc ATRI, que és el que sempre i des de fa anys hem defensat CCOO. Una vegada realitzat un concurs, els candidats queden baremats i aquesta llista s’usa per a cobrir els llocs necessaris.

Encara així, la proposta de l’administració no deixa de ser un moviment en sentit correcte. Fins i tot l’administració sembla que s’ha adonat que el sistema ATRI encara que els permet triar a dit de manera vergonyosament arbitrària, no és ni àgil, ni eficaç, ni per descomptat just.

CCOO també hem reclamat concursos de comandaments, i en general de tota mena, amb caràcter anual, com ocorre en la resta de l’estat, o com a mínim bianuals, i que el termini de 2022 podria ampliar-se vinculat a les futures convocatòries periòdiques, resolent l’atzucac que han generat aquests anys.

L’administració aclareix que si algú està en encàrrec de funcions en una plaça i guanya una altra diferent, podrà continuar en la plaça que ocupa provisionalment en comptes d’haver d’ocupar de manera efectiva la que ha guanyat.

També es preveu que si una plaça en reserva queda vacant perquè la persona que la tenia ha guanyat una altra plaça, la persona en encàrrec de funcions que estava en aquesta reserva continuarà ocupant la plaça, ara convertida en vacant.

Barcelona, 7 d’abril de 2022

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LES INCIDENCIES DEL CONCURS DE COMANDAMENTS JU014

US CONTINUAREM INFORMANT!