INFORMACIÓ RESERVADA A LA DIRECTORA DEL C.P. BRIANS 1

 

Ahir, dilluns 19 de juliol, es va filtrar la notícia de l’obertura d’una informació reservada per part de la SMPRAV per esclarir si a l’actual directora del C.P. Brians 1 se li va realitzar de manera impròpia una prova PCR i un test d’antígens utilitzant recursos sanitaris del centre, i per determinar l’existència o no de possibles responsabilitats per part de la directora mèdica del centre o de qualsevol altre professional.

Independentment de quin sigui el resultat de la informació reservada, sigui el seu arxiu, sigui l’obertura d’expedients disciplinaris, el cas revela una situació de disfunció en el funcionament de l’Equip d’Atenció Primària Penitenciària (EAPP) del C.P. Brians 1 i en general en els EAPP de tots els centres penitenciaris catalans, ja que no s’ofereix la realització de proves PCR o d’antígens als treballadors/es que en el moment de la detecció d’un positiu siguin contactes i es trobin en el centre, derivant-los als CAPs . A més, sembla que en el cas concret del C.P. Brians 1 s’ha produït algun cas de derivació a la mútua d’un treballador lesionat sense haver rebut atenció primària immediata en el mateix centre.

CCOO recordem que els EAPP dels centres penitenciaris catalans estan integrats en la xarxa general d’assistència primària del ICS, i que el seu personal sanitari, del qual tots els treballadors i treballadores penitenciares catalanes coneixem per experiència directa la seva competència i la seva enorme dedicació, ha dut a terme de manera eficaç i ràpida la vacunació del personal penitenciari català així com dues operacions generals de cribratge.

Per això CCOO no entenem que es negui en casos concrets l’assistència a treballadors/es que hagin sofert lesions durant l’acompliment de la seva labor, així com la realització de proves immediates a treballadors/és que hagin estat contactes estrets amb un positiu i que en aquest moment es trobin en el centre, responsabilitat que només pot residir en l’aplicació de protocols d’actuació inadequats i/o de decisions d’algun comandament.

CCOO treballarem i pressionarem en el si del comitè de seguretat i salut laboral i en altres àmbits de reunió amb l’administració perquè aquesta corregeixi aquests protocols i perquè en cas d’aparició d’un positiu s’ofereixi la realització d’un test immediat d’antígens i d’una PCR al personal que sigui contacte i que en aquest moment es trobi treballant en el centre en comptes de derivar-lo de manera automàtica a uns CAPs que actualment es troben completament col·lapsats.

Barcelona, 20 de juliol de 2021

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA INFORMACIÓ RESERVADA A LA DIRECTORA DEL C.P. BRIANS 1

US CONTINUAREM INFORMANT!