MEDI OBERT – CCOO ENS REUNIM AMB L’ADMINISTRACIÓ

 

El passat 20 de juny va tenir lloc una reunió al districte administratiu entre CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya, i el Subdirector General de Centres i Gestió Penitenciaris, la Subdirectora General de Programes de Rehabilitació i Sanitat i la Cap de Serveis de Medi Obert i Serveis socials.

Volem agrair el bon tarannà així com la predisposició amb la qual es van presentar en aquesta reunió tots tres.

Des de CCOO hem denunciat la greu falta de personal que pateixen els centres oberts i la falta de cobertura de les baixes i les vacants, tant en tractament com en interior. Ells diuen que ho tenen clar i per un costat reconeixen la dificultat que suposa ATRI per cobrir les vacants de tractament amb agilitat i eficiència, així com la falta de personal a la borsa de treball d’interior.

CCOO hem demanat sempre, i també ho hem fet durant la reunió, la recuperació de les provisions provisionals i l’obertura d’una borsa de tractament que permeti cobrir baixes i vacants de manera ràpida i efectiva. L’administració respon que estan treballant en la creació d’una borsa de treball per llocs de tractament.

CCOO hem demanat la cobertura urgent de tots els CRIMO, així com la necessitat de la seva presència les 24 h. Seria impensable que un centre penitenciari de règim ordinari es quedés sense cap de serveis la major part dels torns de matí per exemple i això no pot passar a un centre de règim obert.

L’Administració diu que no es necessiten CRIMO les 24 hores perquè de dilluns a divendres hi ha el personal directiu del centre per resoldre qualsevol incidència que es pugui donar. Tanmateix, diuen que estudiaran la manera de resoldre el problema i tractar de cobrir el temps més gran possible.

CCOO hem fet referència al fet que a alguns centres oberts s’han rebut interns amb el protocol de suïcidi activat. La Subdirectora General de Programes de Rehabilitació ens aclareix que ja hi ha ordre que un intern no pot arribar a un centre obert amb el protocol activat.

Respecte a la qüestió de l’administració de la medicació psicotròpica, diuen que la funció del GMO és controlar que aquesta medicació no entri dins del centre i reconeixen que no és funció del GMO controlar la pauta mèdica de l’intern.

CCOO hem plantejat les condicions en les quals arriben els interns als centres oberts. L’administració diu que el fet que alguns d’ells presentin problemes de salut mental no pot ser un impediment per accedir-hi. Reconeixen que s’ha de treballar és el vincle d’aquest intern amb els centres de salut mental de la comunitat i la supervisió per part de tot l’equip de tractament.

CCOO hem demanat la unificació de tots els protocols dels diferents centres oberts. L’administració contesta que estan estudiant de fer-ho.

Finalment, CCOO ens hem queixat que als treballadors i treballadores d’interior dels centres oberts no se’ls han demanat les mides pel nou vestuari. CCOO hem demanat que es faciliti als GMO jaquetes tres quarts, el calçat i els guants, ja que es va licitar també pels centres oberts, d’acord amb l’exposició de motius. L’Administració diu que parlarà per poder fer-ho.

Barcelona, 27 de juny de 2022

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓ DE MEDI OBERT DE CCOO AMB L’ADMINISTRACIÓ

US CONTINUAREM INFORMANT!