NOU ACORD DEL COMITÈ DE CRISI, NOU ATEMPTAT CONTRA LA PREVENCIÓ DE LA SALUT DEL PERSONAL PENITENCIARI

L’ADMINISTRACIÓ PREN MESURES INSUFICIENTS, SENSE SENTIT O QUE FINS I TOT DIRECTAMENT ENS PERJUDIQUEN

 

Sota la tònica d’implementar mesures amb comptagotes ignorant les reclamacions absolutament coherents recollides dels treballadors i treballadores, traslladades per CCOO, arriba el darrer sense sentit de la Secretaria de Mesures Penals:

 

Avui, 05 de novembre de 2020, la Secretaria ens trasllada el següent Acord del Comitè de Crisi:

 

Us adjunto l’acord que el Comitè de Crisi de data 4-11-2020 ha acordat en relació al personal dels centres penitenciaris dirigides a la prevenció sanitària del personal.

 

Horaris Interior:    

        Possibilitat de fer canvis sense que en cap moment es puguin realitzar torns de 24 h. seguides.

        L’horari del 2 ½, per al personal de AM,  no es pot realitzar de manera sistemàtica sinó d’acord amb la regulació actual Instrucció 1/2012.

        Pel que fa a l’entrada i sortida esglaonada s’ha de tenir en compte que aquesta mesura no eximeix  de complir la jornada laboral i que compten amb els 15 minuts de tolerància 

Horaris de Rehabilitació i Oficines:

        El personal de rehabilitació que presta serveis als centres de règim ordinari s’ha de distribuir per l’horari d’entrada al matí en intervals de mitja hora, entre les hores d’entrada següents: 7:30, 8:00 i 8:30. El personal que al seu horari tingui les 9:00 com hora d’inici de la franja de presència obligatòria, pot iniciar la seva jornada també a aquesta hora.

        El personal de rehabilitació que presta servei a unitats de medi obert s’ha de distribuir entre les hores d’entrada de 7:00, 7:30 i 8:00 hores.

        Es mantenen les regulacions vigents d’horaris del personal, de manera que la primera opció d’horari d’entrada correspon a l’hora regulada d’inici de la jornada per a cada col·lectiu.

        El personal d’oficines s’ha de distribuir per horari d’entrada al mati en intervals de mitja hora, entre  7:30, 8:00, 8:30 i 9:00.

        La direcció dels centres ha de distribuir les hores d’entrada del personal entre les opcions indicades, assegurant que a cada interval horari no entra al centre més del 40% de la plantilla que ha de prestar servei. 

S’acorda adoptar les mesures descrites sobre horaris, amb la limitació temporal d’un mes, en que tornaran a ser revisades

 

Per CCOO aquest nou Acord és absolutament insuficient, decebedor, i una ofensa pel personal penitenciari. L’Administració té un problema, ha d’obrir els ulls

 

Ens preocupa més que mai que la Secretaria sembla estar en un altre món o manifesta una falta de coneixement del medi alarmant que no els permet tenir una visió real i valorar la pressió a la qual estan sotmesos els centres penitenciaris catalans.

 Que davant de contagis massius en certs mòduls i departaments plantegi aquest Acord en relació amb el personal decep i molt, tenint en compte que:

 

  • L’Administració continua sense substituir el material entregat no homologat, els “draps” o mascaretes “made in CIRE” que no tenen homologació no poden continuar als centres com material de prevenció o protecció. CCOO continuem exigint que només s’han d’entregar materials que compleixin la normativa en matèria de protecció.
  • Continua la tossudesa de tractar d’evitar com sigui que els treballadors i treballadores puguin fer voluntàriament 24h seguides i no reconeixent el 2’5 com un horari plenament vàlid, tot i que es va fer massivament sense incidències.
  • Mantenen la negativa absoluta a implementar cap mesura de teletreball al personal penitenciari, evitant fins i tot tractar el tema en un grup específic. Malgrat la resolució SLT/2700/2020 de Salut, i la resolució sobre l’aplicació de noves mesures al personal de la Generalitat davant el rebrot de la pandèmia de COVID-19 a Catalunya de la Secretaria d’Administració i Funció Pública de 16 d’octubre , .
  • Negativa a recuperar els permisos per deure inexcusable, revisar les adaptacions i mesures per protegir al personal especialment vulnerable.
  • El límit temporal no té cap sentit. Un conjunt de mesures que presumptament es prenen per prevenir no és possible que pretenguin tenir efecte en 1 mes.
  • Pretén obligar al personal d’oficines i tractament a incorporar-se en grups en tres o quatre horaris carregant-se l’opció horària escollida i atacant encara més a la conciliació de vida familiar i laboral, per després ajuntar-los als despatxos en espais tancats per no aplicar-los teletreball.

La Secretaria es ratifica en no acceptar la proposta de CCOO d’ampliar els períodes de tolerància per tots els col·lectius, que permetrien un esglaonament real sense alterar la conciliació i la prestació del servei.

 

CCOO demanem la rectificació d’aquestes mesures i una reunió urgent amb els màxims responsables per analitzar les propostes que hem traslladat aquests darrers dies. És imperativa l’obertura urgent d’un grup per abordar i aplicar el teletreball als centres penitenciaris.

 

LES MESURES PREVENTIVES CAL MANTENIR-LES I MODIFICAR-LES PER MILLORAR-LES

 

Barcelona a 05 de novembre de 2020

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA DE CCOO SOBRE L’ACORD DEL COMITÉ DE CRISIS DE LA SMPRAV

#NOsensemascareta
US CONTINUAREM INFORMANT!