NOU BROT! ARA LI HA TOCAT AL C.P. QUATRE CAMINS

 

QUIN CENTRE SERÀ EL SEGÜENT?

 

 

Ahir, dimecres 24 de febrer de 2021, es va confirmar l’aparició d’un brot de COVID en el C.P. Quatre Camins, centrat en el MR4, amb ramificacions en el MR5 i que afecta 90 interns ja.

Per això CCOO AHIR MATEIX vam enviar un escrit registrat al Secretari de Mesures Penals sol·licitant l’aplicació immediata d’una sèrie de mesures de seguretat sanitària:

Tenint en consideració l’elevat nombre de positius, i que el SMPRAV és el garant de la salut de tot el personal i dels interns, li vam exigir que es prenguin les següents mesures preventives amb caràcter urgent:

 

  • Que es realitzin proves PCR o de detecció que corresponguin de manera immediata a TOT el personal del centre i a TOTS els interns.
  • Que es vacuni de manera urgent al personal de més de 55 anys, no sols en el C.P. Quatre Camins sinó també en TOTS els altres centres penitenciaris catalans.
  • Dotar immediatament de mascaretes FFP2/FFP3 i equips de protecció individuals i personals a tot el personal del centre. Que es faci el mateix a tots els centres amb interns afectats per COVID, i que NO es retirin, com malauradament s’ha decidit fer al C.P. Dones.

Donada l’arquitectura del centre  i els contactes entre destins, tallers i zones  comunes del C.P Quatre Camins, el brot podria estar completament fora de control, si és que ja no ho està del tot, i que per això cal prendre mesures de manera urgent i immediata:

 

  • Reduir a l’estrictament indispensable la presència de personal d’oficines i de tractament, establir torns i reduir el contacte i la mobilitat del personal al màxim. Això s’hauria de fer també a TOTS els centres.
  • Que es liberalitzin els canvis de serveis amb caràcter general a tots els centres i es tractin la resta de mesures preventives que vam plantejar en reunions anteriors.
  • Que se suspenguin les activitats no imprescindibles fins que no es confirmin les pertinents proves i els períodes de quarantena i aïllaments necessaris.
  • Que es tracti el centre com una unitat única i aïllada, reduint al màxim el contacte entre interns i amb el personal, aplicant el màxim nivell de mesures de protecció preventives i fent seguiment de tots els possibles contactes.
  • Que es retirin amb caràcter urgent les mascaretes no homologades entregades i se substitueixin amb mascaretes FFP2. El TSJC i la inspecció de treball van donar la raó a les denúncies presentades per CCOO. La SMPRAV ha d’entregar el material corresponent i retirar el material entregat no homologat, com les mascaretes fetes amb draps del CIRE, que ens consta que encara s’estan fent servir.
  • Que s’informi de la situació i de totes les mesures preses a tot el personal del centre com s’ha fet i es fa en altres centres. Una bona política de comunicació ha permès que en altres centres es gestionessin amb eficàcia altres situacions de crisis. Una informació veraç i transparent impulsada des de la direcció del centre és imprescindible, implicant a tothom en les mesures preventives, fugint de l’obscurantisme amb què s’han gestionat i es continua gestionant tot el relacionat amb la COVID al C.P. Quatre Camins.

Sol·licitem així mateix que el comitè de crisi de la SMPRAV es reuneixi de manera immediata per a prendre sense dilació mesures urgents per a restringir i fer segures les comunicacions. I no sols en el C.P. Quatre Camins, sinó també en tots els centres per igual.

Entre altres coses no és admissible, i continuem creient que és un perill i una autèntica temeritat, que per a poder entrar en el centre per a realitzar un vis a vis íntim o familiar únicament es requereixi als visitants una declaració responsable en comptes d’una PCR negativa.

 

CCOO sol·licitem reunió urgent per tractar les mesures COVID d’aquest brot, i per traslladar-les també a la resta de centres.

 

No poden continuar jugant amb la nostra salut obviant i transgredint les recomanacions sanitàries únicament per por a crear precedents de cara a futures negociacions.

 

Barcelona a 25 de febrer de 2021

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA AMB LES MESURES DEMANADES PER CCOO 

US CONTINUAREM INFORMANT!