NOVA REGULACIÓ SOBRE L’ÚS DE MASCARETES ALS CENTRES PENITENCIARIS

 

Avui s’ha publicat el Real Decreto 286/2022, de 19 d’abril, pel qual es modifica l’obligatorietat de l’ús de màscares durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

El Servei de Prevenció de Riscos Laborals del departament de Justícia, atenent les darreres indicacions de les autoritats sanitàries, ha proposat fer ús de la mascareta (FFP2, o quirúrgica si no n’hi ha) en els següents casos:

 1. De manera obligatòria, a les persones treballadores COVID-19 positives, a qui el personal sanitari no hagi determinat, amb criteris clínics, que sigui necessària la incapacitat temporal (IT) i, per tant, han de continuar treballant.
 1. De manera obligatòria, a les persones treballadores que hagin estat considerades contactes estrets d’un cas COVID-19 positiu, durant els 10 dies posteriors a l’últim contacte amb el cas.
 1. De manera obligatòria, a les persones treballadores que hagin de treballar en contacte amb persones COVID-19 positives, com pot ser el cas de les infermeries o unitats COVID dels centres penitenciaris i centres educatius de Justícia Juvenil.
 1. Es recomana fer ús de mascareta a les persones treballadores vulnerables per a la COVID-19, que fa atenció directa al públic sense que puguin mantenir la distància de seguretat o que no disposin de mesures de protecció col·lectiva que evitin el contacte (mampares protectores o similars)

El Ministerio de Sanidad, ha definit  com a grups vulnerables per a la COVID-19 les persones amb: 

  • diabetis,
  • malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió,
  • malaltia pulmonar crònica,
  • immunodeficiència,
  • insuficiència renal crònica,
  • malaltia hepàtica crònica greu,
  • càncer en fase de tractament actiu,
  • obesitat mòrbida (IMC>40),
  • embaràs,
  • majors de 60 anys.
 1. Es recomana fer ús de mascareta a les persones treballadores als espais on no es pugui mantenir la distància mínima de seguretat, on es produeixen aglomeracions de persones o on la ventilació resulti insuficient.
 1. Es recomana fer ús de mascareta a les persones treballadores que presentin simptomatologia compatible amb la COVID-19.

Aquestes indicacions s’aniran actualitzant en funció d’ulteriors concrecions normatives i de les noves instruccions de les autoritats sanitàries o de la Funció Pública.

 

CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya, considerem que aquestes mesures són del tot insuficients i en certs casos incongruents.

 

CCOO hem tornat a sol·licitar que l’Administració garanteixi en tot moment l’accés a mascaretes FFP2 a tot el personal que voluntàriament les sol·liciti, i no només al personal pel qual sigui d’ús obligatori.

 

CCOO hem recordat a l’Administració que l’àmbit del Real Decret és molt general i permet aplicar una millor protecció si s’escau.

 

 L’Administració té l’obligació legal de garantir la salut dels seus treballadors i treballadores, i és per això que ha de tenir en compte la realitat penitenciària, amb espais de treball tancats, distàncies mínimes inexistents, aglomeracions constants i els perfils de persones especialment vulnerables.

 

CCOO  ens hem dirigit a l’administració demanant aclariments, més informació i uns protocols adequats propis per l’ús d’espais comuns, menjadors i cafeteries que puguin garantir la preservació de la salut del personal penitenciari.

 

 CCOO demanem que:

 • Tot el personal positiu que no tingui IT se li doni permís per deure inexcusable, donada la impossibilitat de prestar el servei sense tenir contacte amb altres persones.
 • Es faci entrega de mascaretes FFP2 al personal considerat vulnerable i a tota persona que la sol·liciti.
 • Es perllonguin les mesures organitzatives donat que la COVID no ha desaparegut i en cap cas alteren la prestació del servei.
 • Es reguli una instrucció específica amb totes les mesures detallades i on s’introdueixin millores preventives a llarg termini.

Barcelona, 20 d’abril de 2022

 

DESCARREGA LA NOTA INFORMATIVA SOBRE L’ACTUALITZACIÓ DE L’US DE MASCARETES ALS CENTRES PENITENCIARIS CATALANS

DESCARREGA EN PDF EL PROTOCOL APROVAT AVUI PER LA SECRETARIA DE MESURES PENALS

US CONTINUAREM INFORMANT!