PAGA ESPECIAL COVID-19

 

CCOO vam parlar ahir tarda, 30 d’abril de 2020, amb el Secretari de Mesures Penals  Amand Calderó, per  assegurar que el departament defensarà que se’ns reconegui públicament la professionalitat dels treballadors i treballadores penitenciàries catalanes, i SE’NS INCLOGUI COM SERVEIS BÀSICS PRIORITARIS QUE SOM EN EL PROJECTE DE PAGA ESPECIAL que la Secretaria de Funció Pública ha presentat avui en la Mesa General. de Negociació de l’Empleat Públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

CCOO també li vam reclamar ahir al SMPRAV que es recuperin el gaudiment dels permisos y vacances ja! I la resta de mesures de millora que fa temps que estem reclamant, com les proves diagnòstiques.

El Secretari de Mesures Penals, juntament amb el Departament, ens ha manifestat el seu compromís de defensar la inclusió del col·lectiu penitenciari en aquesta mesura retributiva i que ben aviat esperen poder autoritzar  novament el gaudiment de dies i altres mesures reclamades per CCOO.

 

CCOO vam ser els primers i l’ÚNIC sindicat del mitjà penitenciari a demanar des del 14 d’abril i en TOTES les reunions amb l’Administració que s’han realitzat, que es reconegués la labor sacrificada dels treballadors penitenciaris catalans per mitjà d’una gratificació per treball exercit durant la pandèmia.

 

No obstant això CCOO ESTEM COMPLETAMENT EN CONTRA DE LA FORMA EN QUÈ EL CONSELLER PUIGNERÓ, HA ENGIPONAT EL SEU PROJECTE, SOBRE LA BASE D’APODERAR-SE DELS DINERS DELS FONS ADDICIONALS DE TOTS ELS TREBALLADORS PÚBLICS CATALANS per a donar-los-hi a uns pocs, distribució realitzada en algun cas amb un criteri com a mínim discutible.

Els fons addicionals als quals arterosament pretén recórrer l’Administració (uns 45 milions d’euros) neixen de l’acord salarial de 2018-2020 que CCOO vam signar amb l’Administració central.

En 2018 aquest concepte va suposar per al personal penitenciari més de 70 € cobrats al costat de la paga de desembre i consolidats en el complement específic i que se sumava a la pujada salarial d’aquest any i la quantitat addicional per l’increment del PIB.

Per a 2019 l’Administració es va negar a fer el mateix amb els fons addicionals d’aquest any amb la fi que no es tornés a consolidar la quantitat en l’específic i va decidir posar-lo de manera unilateral en el fons de pensions de cada funcionari, és a dir, de facto els hi va donar als seus amics de la Caixa.

 

Ara l’administració es desdiu i agafa aquesta quantitat de fons addicionals de 2019 i també la de 2020, QUE SÓN DINERS DE CADA FUNCIONARI CATALÀ, i que suposa al voltant de 150 € lineals per a cada treballador, i li ho dóna arterosament a uns pocs.

 

Si l’Administració vol gratificar a treballadors essencials pel seu sacrifici durant la pandèmia, entre els quals estem nosaltres, que NO HO FACI AMB ELS DINERS DELS ALTRES FUNCIONARIS, un truc de trilers desvergonyits, i HABILITI UNA PARTIDA ESPECIAL A TAL FI.

 

ELS TREBALLADORS I TREBALLADORES PENITENCIARIS HAN D’ESTAR EN QUALSEVOL PROJECTE DE PAGA QUE ES REALITZI!

 

Barcelona a 01 de maig de 2020

#NOsensemascareta

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE CCOO SOBRE LA PAGA ESPECIAL COVID19

US CONTINUAREM INFORMANT!