POSICIÓ DE CCOO: 2ª CONVOCATÒRIA PER OCUPAR LLOCS DE REFORÇ DEL COS DE TÈCNICS ESPECIALISTES

El Departament de Justícia ens comunica la llista i la resta de detalls de la segona convocatòria per ocupar llocs de reforç del cos Tècnics Especialistes (JUS/546/2017). L’Administració confirma el nombre de 200 aspirants i també convoca a 50 suplents.

CCOO vam exposar fonamentadament en la darrera Comissió de Seguiment i posteriorment als màxims responsables de la Direcció General la necessitat d’incrementar i tractar d’assegurar l’assistència del màxim nombre d’aspirants. L’Administració s’han negat ampliar el nombre i a comunicar-los de manera personalitzada la seva inclusió. D’aquesta manera podria repetir-se la situació que va donar-se el passat mes de desembre, on es van presentar finalment 127 aspirants de 250 convocats. CCOO denunciem que l’Administració sembla no estar interessada a assegurar l’assistència de 200 persones.

CCOO exigim:

  • La continuïtat i l’ampliació dels treballadors contractats. Cal que s’iniciïn els tràmits pertinents en les contractacions de reforç i la resta d’aspirants per incloure’ls en la borsa de treball de tècnics especialistes, sense cap tipus de limitació de temporalitat de 6 mesos anuals. La realització d’aquests contractes amb un límit temporal no solucionen les necessitats de contractació de personal als centres penitenciaris i generen més precarietat laboral.
  • La cobertura de la totalitat de places i substitucions als centres.
  • La concreció del total de places que preveu ampliar l’Administració amb aquest nou acte.
  • Reunió del Grup de borsa de treball: Cal fixar els criteris d’ampliació de la borsa de treball per tractar aquesta situació i per fixar criteris objectius per incorporar el màxim nombre de persones contemplant la resta de sol·licituds presentades.
  • Accelerar al màxim els tràmits per l’aprovació d’oferta pública que contempli la totalitat de places, per portar a terme un procediment selectiu que permeti estabilitzar la plantilla de tècnics especialistes. CCOO denunciem que l’Administració no pot seguir al·legant urgència amb els mateixos criteris eternament, cal un procediment objectiu que doni les màximes garanties a tots els aspirants.

Concrecions de les proves:

La prova física pels candidats es farà a:

– Lloc: CAR. Avinguda de l’Alcalde Barnils, 3-5, 08174 Sant Cugat del Vallès
– Data: 20 de febrer de 2018
– Hora: 09:00

Posteriorment: El curs s’iniciaria el dia 28 de febrer (sessió matí -tarda), dia 1 (matí – tarda) i 2 de març (matí). L’examen es realitzaria el dia 5 de març al CEJFE

Els candidats hauran de lliurar el dia de la prova:

El certificat mèdic oficial d’acord amb el model de l’annex 2 de l’oferta publicada (la Direcció General confirma a CCOO que els aspirants que van aportar certificat mèdic a les últimes proves del CAR i els van lliurar no cal que el tornin a dur, sempre que es mantingui en període de validesa).

– Original i fotocòpia del DNI

DESCARREGA LA NOTA EN PDF

US CONTINUAREM INFORMANT!