PRINCIPI D’ACORD PER A LA INTEGRACIÓ AL COMPLEMENT ESPECÍFIC DE LA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA DE L’ANTIC PRP!

 

DESPRÉS DE SIS MESOS DE PRESSIÓ CONTÍNUA AMB UNA ADMINISTRACIÓ QUE ESTAVA ENROCADA EN LES SEVES POSICIONS, HO HEM ACONSEGUIT!

 

 

En la reunió del grup de treball d’avui, 17 de juny de 2022, CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya, al costat de la majoria de sindicats representatius hem aconseguit un principi d’acord per a la integració de la partida pressupostària de l’antic PRP en el nostre complement específic.

 

 

És una excel·lent notícia per a tot el col·lectiu penitenciari, ja que malgrat el que alguns interessadament difonguin, el PRP no es podia prorrogar, pel fet que va morir de manera definitiva el 31 de desembre de 2021

 

 

Del que disposàvem ara és de LA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA de més de 6,5 milions d’euros aprovada per a enguany, que desapareixerà l’any que ve, i que era necessari integrar en el complement específic, una reivindicació històrica de CCOO a través dels anys..

L’administració ens ha presentat avui la proposta que ENS ANAVA A PRESENTAR EN LA REUNIÓ DEL DIMARTS PASSAT i que va ser bloquejada pels sindicats CSIF, CATAC i Intersindical.

En la proposta que l’administració AVUI SÍ que ha pogut presentar, ha retirat l’exigència de la jornada acumulada en dues tardes per a tot el personal de tractament i oficines, a la qual CCOO sempre ens hem oposat, mantenint la resolució del secretari general de 20 de juny de 2014, i afegint l’acumulació voluntària en dues tardes com una opció ADDICIONAL a les ja existents.

L’administració ha manifestat la impossibilitat legal del repartiment lineal. Conscients que una majoria de sindicats ho havien acceptat i presentat propostes no lineals amb anterioritat, CCOO hem presentat per responsabilitat la nostra darrera proposta, que ha estat defensada conjuntament amb UGT, i que s’acosta moltíssim a la linealitat. Aquesta proposta ha estat ben rebuda tant per CSIF com per CATAC (que ja havien presentat les seves pròpies propostes no lineals). L’únic sindicat que s’ha oposat ha estat Intersindical que s’ha tancat en la seva pròpia proposta no lineal amb peticions irreals que fins i tot excedien les competències del departament de Justícia.

 

 

L’administració s’ha mostrat d’acord amb la proposta, però ha manifestat que necessita comprovar i ajustar les quantitats proposades, ja que la despesa no pot superar de cap manera la partida pressupostària disponible, que és de 6.622.680 €, i que també ha d’ajustar-se de manera precisa a la plantilla.

L’únic punt que quedava per tancar era el tema del coeficient de simultaneïtat del 25% per al col·lectiu d’interior. Després d’una tibant negociació, finalment s’ha acordat que dins del 25% de simultaneïtat entraran el permís per trasllat de domicili, el permís de matrimoni d’un familiar, les hores extres, l’assistència a judici per causes no laborals fora de l’horari de treball i la formació no obligatòria fora de l’horari laboral.

CCOO hem recordat que no contemplem una altra opció que l’aplicació de l’acord de manera retroactiva a 1 de gener d’enguany. L’administració s’ha mostrat d’acord.

L’administració finalment s’ha compromès a presentar la setmana que ve una proposta final d’acord amb el criteri de repartiment acordat, amb les quantitats a repartir ajustades de manera precisa a la partida pressupostària disponible i a la plantilla.

CCOO hem recordat que un repartiment més lineal NO implica de cap manera una renúncia per part nostra a defensar un increment del complement específic dels comandaments d’interior, de tractament i d’oficines, que és més necessari que mai.

Aquest increment, al costat d’uns altres, com l’increment de nivells, de la categoria dels centres o l’equiparació d’entre dobles escales, s’ha de produir i s’ha de reflectir en un nou acord de condicions de treball que substitueixi al de 2006 i que entri en l’actual estructura salarial, plena d’aberracions i injustícies.

Barcelona, 17 de juny de 2022

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE EL PRINCIPI D’ACORD PER LA INTEGRACIÓ EN EL COMPLEMENT ESPECÍFIC DE LA PARTIDA PRESUPOSSTÀRIA DE L’ANTIC PRP

US CONTINUAREM INFORMANT!