PROPOSICIÓ DE LLEI D’AGENTS D’AUTORITAT

 

APROVADA EN EL CONGRÉS DELS DIPUTATS LA PRESA EN CONSIDERACIÓ DE LA PROPOSICIÓ DE LLEI DEL GRUP SOCIALISTA PER A CONSIDERAR AL PERSONAL PENITENCIARI AGENTS D’AUTORITAT

 

Ahir, dimarts 18 de juny de 2024, es va aprovar amb 300 vots a favor sobre 350 possibles, la presa en consideració de la Proposició de Llei del Grup Parlamentari Socialista, Orgànica per la qual es modifica l’article 80 de la Llei orgànica 1/1979, de 26 de setembre, General Penitenciària, per a reconèixer, a efectes legals, el caràcter d’agents de l’autoritat als funcionaris d’Institucions Penitenciàries.

 

UNA LLEI ORGÀNICA NO ES POT MODIFICAR PER MITJÀ D’UN ACORD DE CONDICIONS LABORALS. S’HA DE FER EN EL CONGRÉS DELS DIPUTATS

 

Durant les últimes setmanes han proliferat escrits espuris criticant de manera absurda que el tema dels agents d’autoritat no s’hagués inclòs en l’acord de condicions laborals 2024-2027. Haver-ho fet hauria estat un autèntic brindis al sol i pur fum, ja que no està en mans del govern de la Generalitat aconseguir-lo.

CCOO ja hem informat repetidament que l’aprovació de la consideració com a agents d’autoritat del personal penitenciari es realitza sobre la base d’un procés polític que requereix la modificació d’una llei orgànica, que d’acord amb el punt 2 de l’article 81 de la Constitució Espanyola REQUEREIX MAJORIA ABSOLUTA DEL CONGRÉS.

És àmpliament sabut que ERC sempre s’ha mostrat en contra de considerar-nos agents d’autoritat. En la votació de la proposta del grup popular al Senat es va abstenir, però ahir i en altres ocasions anteriors ha votat en contra.

 

Mentre no canviï la posició política d’ERC sobre aquest tema, queda clar que l’aprovació com a agents d’autoritat no es pot acordar amb ells sinó precisament d’esquena a ells

 

Amb aquesta idea en ment (i CCOO no hem estat els únics) hem realitzat al llarg del temps gestions en el Parlament de Catalunya i en el Congrés dels diputats per a intentar assegurar una majoria que bloquegés l’oposició a la modificació de la LOGP i que passi per sobre de l’oposició d’ERC, Bildu i altres grups minoritaris. En aquests moments aquesta majoria absoluta a favor sembla clarament assegurada tant en el Congrés com al Senat.

Una vegada presa en consideració una proposició de llei, passa a ser projecte de llei i es trasllada a la comissió parlamentària corresponent, iniciant-se el procés ordinari per a aprovar una llei, que en aquest cas, per ser modificació d’una llei orgànica i tal com fixa de l’art. 81 de la CE, requerirà l’aprovació per la majoria absoluta del Congrés en una votació final.

Barcelona, 18 de juny de 2024

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFROMATIVA SOBRE L’APROVACIÓ DE LA PROPOSICIÓ DE LLEI DEL GRUP SOCIALISTA AL CONGRÉS PER A CONSIDERAR AL PESONAL PENITENCIARI AGENTS D’AUTORITAT

US CONTINUAREM INFORMANT!