PUBLICADA LA INSTRUCCIÓ 5/2020 DE LA SMPRAV: RECUPEREM ELS PERMISOS

 

Avui s’ha publicat la Instrucció 5/2020 de la Secretaria de Mesures Penals, Rehabilitació i Atenció a la Víctima (SMPRAV) que respon a la Instrucció 6/2020 de Funció Pública (FP), publicada fa gairebé una setmana, i recull les reivindicacions de tot el col·lectiu penitenciari que CCOO hem plantejat en totes i cadascuna de les reunions de negociació amb l’Administració.

La nova Instrucció, que a penes s’estén dues pàgines si excloem la introducció, posa fi a bona part de les mesures restrictives introduïdes per l’anterior Instrucció 4/2020 de la SMPRAV i suposa atendre les reivindicacions i queixes que CCOO vam presentar per escrit registrat el 8 de maig, l’endemà passat de ser publicada.

 

CCOO vam ser l’ÚNIC sindicat que vam reivindicar per escrit registrat, com va reconèixer la mateixa Administració.

 

Bàsicament la nova instrucció 5/2020 de la SMPRAV inclou el següent:

  • Deroga l’anul·lació dels permisos introduïda en la 4/2020, que només autoritzava uns pocs permisos d’especial gravetat i transcendència, com el de defunció o el d’hospitalització, però anul·lava sine die la resta (punt 4 de la 5/2020)
  • Ho fa sense restriccions, tornant a la regulació en matèria de permisos anterior a la pandèmia (punt 4)

Respecte a Interior, es mantenen les següents reivindicacions dels treballadors defensades per CCOO, encara que només ho fa fins al 14 de setembre (apartat segon del punt 5).

  • L’horari 2,5 dels companys GAMP, GAMV i CUSI
  • La sortida escalonada.
  • La flexibilitat en matèria de canvis.

Per contra CCOO NO ESTEM D’ACORD AMB LES SEGÜENTS MESURES:

  • «Es garantiran tots els serveis en l’àmbit d’interior» (punt 3). Amb aquest redactat voluntàriament ambigu desapareix l’absurd percentatge de presència efectiva del 70%, que no contemplava la situació real de la plantilla i els llocs a cobrir o l’aportació dels reforços, però el deixa prou obert perquè pugui incloure qualsevol mesura que la SMPRAV imagini, per restrictiva que sigui.

 

  • Les mesures horàries en Interior s’estenen únicament fins al 14 de setembre, com si el virus anés a desaparèixer màgicament de la nit al dia en aquesta data aparentment màgica i sense necessitat de cap vacuna. No sembla que la SMPRAV aprengui del confinament del Segrià.

 

  • Els Centres oberts es converteixen en un feu regit lliurement per la Subdirecció de Tractament amb normes a part que desconeixem per complet, ja que aquesta instrucció ni els esmenta, I ho fa encara que inclogui treballadors d’interior com els GMO i CRIMO que són completament homologables en funcions als GSI i Caps de Servei dels centres de règim ordinari.

 

  • Manté que es podran reorganitzar els horaris així com la jornada laboral, la qual cosa vol dir que l’Administració pretén poder regular sense restriccions un dret bàsic de tot treballador, aparentment sense necessitat de cap negociació.

 

  • Escudant-se en la Instrucció 6/2020 de Funció Pública, el text de la qual reprodueixen, la SMPRAV, manté la possibilitat d’establir el gaudi obligatori d’algun període de vacances durant els períodes de l’any que es determini. Això sí, la SMPRAV NO reprodueix el que la 6/2020 d’FP també diu «S’ha de facilitar el gaudiment esglaonat del permís per assumptes personals per evitar la concentració a final d’any». Esperem que no s’oblidin que aquest punt, el 8.b de la 6/2020 d’FP, també existeix. CCOO estarem molt vigilants sobre la seva aplicació efectiva en els centres.

 

La SMPRAV ja va tirar marxa enrere en diverses mesures restrictives a causa de la pressió exercida per CCOO, com per exemple el gaudi de vacances per cicles complets o la impossibilitat de gaudir de compensació de festius., i haurà de fer-ho en els punts ressenyats.

 

En definitiva, la 5/2020 és una instrucció que fa un pas endavant però que al seu torn no representa una arribada final a res

 

Part de les mesures restrictives han estat derogades ja, com és el cas de l’anul·lació dels permisos, però hi ha altres mesures que segueixen en vigor i que no es poden explicar per la situació creada per la pandèmia.

 

CCOO lluitarem contra aquestes mesures sense sentit procurant que el sentit comú que una plantilla experimentada, sacrificada i valenta com la nostra ha mostrat durant la crisi, imperi també en els nivells superiors!

 

Barcelona a 06 de juliol de 2020

 

#NOsensemascareta

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA INSTRUCCIÓ 5/2020 DE LA SMPRAV

US CONTINUAREM INFORMANT!