PUBLICADES LES GUIES ORIENTATIVES DEL CONCURS DE COMANDAMENTS JU031

 

Publicades les guies orientatives de la convocatòria del concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de comandament i singulars dels centres penitenciaris de Catalunya (convocatòria de provisió núm. JUS/031/2022)

 

Reunida la Junta de Mèrits i Capacitats competent per desenvolupar el concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de comandament i singulars de l’àmbit
de règim interior i administratiu dels centres penitenciaris de Catalunya (convocatòria de provisió núm. JUS/031/2022), el dia 21 de desembre de 2022, ha acordat i fer públics els acords següents:

Els documents inclosos en aquestes guies que no inclouen un enllaç orientatiu a llocs web poden ser sol·licitats en les diferents unitats de Recursos Humans dels centres penitenciaris.

Excepcionalment, les persones que actualment no presten serveis en centres penitenciaris es poden posar en contacte amb el Servei de Selecció i Provisió, amb la finalitat de
gestionar l’accés a la documentació no referenciada en un lloc web, en el correu electrònic seleccioiprovisio.justicia@gencat.cat

  • Segon. Informar que per a la realització de la prova, prevista a l’apartat 7.5 de les bases de la convocatòria, les persones participants no podran disposar de material de consulta en suport paper.

 

La previsió de realització d’aquesta prova és per a la segona quinzena del mes de març de 2023.

 

Barcelona, 21 de desembre de 2022

 

DESCARREGA EN PDF L’ACORD DE LA JUNTA DE MÈRITS AMB LES GUIES ORIENTATIVES DEL CONCURS DE COMANDAMENTS JU031

US CONTINUAREM INFORMANT!