RATIFICADA A LA MESA SECTORIAL LA INTEGRACIÓ DEL PRP A L’ESPECÍFIC

 

Avui, 18 de juliol, s’ha ratificat en la reunió del plenari de la Mesa Sectorial,  l’Acord d’integració del PRP signat el passat 28 de juny (feu clic per descarregar-ho).  A la reunió han assistit representants de Funció Pública, Economia i la Subdirectora General de RR.HH. del Departament de Justícia.

Amb la integració al complement específic de les quanties corresponents a la partida disponible del PRP, de 6,5 milions d’euros, una reivindicació DEFENSADA DURANT ANYS PER CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya, s’estabilitcen les quanties retributives dels treballadors i les treballadores penitenciàries, que ara ja no depenen d’una baixa.

CCOO també hem demanat que es pagui d’ofici a tots els companys i companyes que aquests mesos han deixat el sistema per jubilació, incapacitat o qualsevol altra causaL’Administració confirma que es pagarà d’ofici amb efectes 1 de gener de 2022.

CCOO  també hem demanat, tal com vam defensar durant la reunió de negociació i després de la signatura de l’acord d’integració el passat 28 de juny, que el personal acollit a la 2a activitat no hauria de suportar cap pèrdua retributiva.

L’Administració respon que la Llei 1/2021, del 29 de setembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 2022, en l’article 27.1.g.2a indica que el complement personal transitori absorbeix el 100% de qualsevol millora retributiva i que analitzaran com s’aplicaria cas per cas.

Després de la signatura de l’acord, continuaran els tràmits burocràtics de la Comissió Tècnica, que CCOO hem sol·licitat que es portin a terme com més aviat millor, incloent-hi l’aprovació per acord de govern del Consell Executiu.

D’acord amb això es preveu que la integració a l’específic es podria realitzar al setembre, i es cobrarien els endarreriments corresponents als mesos de gener a agost (que serien 9 parts, ja que la part corresponent al mes de juny seria doble).

Barcelona, 18 de juliol de 2022

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE LA RATIFICACIÓ A LA MESA SECTORIAL DE L’ACORD D’INTEGRACIÓ DEL PRP A L’ESPECÍFIC 

DESCARREGA EN PDF L’ACORD D’INTEGRACIÓ DE LA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA DEL PRP AL COMPLEMENT ESPECÍFIC

US CONTINUAREM INFORMANT!