REUNIÓ AMB DIRECCIÓ C.P. BRIANS 1 – 19/05/2021

Arrel de la implantació de la vergonyosa circular 2/2021, la secció sindical de CCOO del CP Brians 1, va sol·licitar una reunió urgent amb la direcció del centre, a fi i efecte de tractar la problemàtica que representa la implantació del nou protocol. La trobada  s’ha celebrat avui dia 19 amb l’assistència dels representants sindicals al complet.

En la nostra nota sindical, emesa l’11 de maig, ja vàrem exposar totes les deficiències estructurals, procedimentals, de personal, de formació i en definitiva totes les dificultats que pot comportar la implementació al nostre centre  d’aquest nou protocol. És en aquesta direcció que avui hem exigit tractar punt per punt totes les nostres demandes aconseguint els següents compromisos per part de l’equip directiu:

En primer lloc pel que fa a la problemàtica de DEFICIT DE PERSONAL, que ja és endèmica en el nostre centre i que actualment es veu seriament agreujada amb les ràtios imposades per la circular, davant la nostra demanda i la nostra insistència en el fet que és imprescindible i que no es pot postergar la incorporació de  la incorporació immediata de nou personal,  ens responen amb evasives, com ja és la tònica habitual, derivant tota la responsabilitat a la SMPRiAV. Tot i així, la direcció s’ha compromès a fer tot el que estigui en la seva ma per l’augment de la dotació de Caps de Serveis, que augmentaria en 2 efectius i la incorporació d’un nou CUE. Pel que fa als CUSIs, ens confirmen que són conscients de que actualment ens trobem sota mínims i que igualment es farà tot el possible per augmentar-ne la ràtio.

Davant la demanda de la nostra secció de que es donessin indicacions explícites i  per escrit sobre temes tant importants, hem aconseguit el compromís d’una una propera resposta escrita dels punts que es detallen seguidament:

  • Com s’habilitaran les zones de seguretat destinades a la contenció dels interns.
  • Com s’utilitzarà el sistema d’interfonia per tal de no deixar inutilitzades la resta de cel·les del departament.
  • La visualització d’una part del famós riscanvi per part dels CUSIS i funcionaris.
  • L’aclariment dels cursets que s’han de desenvolupar a tots els funcionaris en els propers mesos, així com l’opció de fer-los durant diferents dies de la setmana perquè tothom pugui tenir accés i en cas de ser necessari el trasllat fins al centre per realitzar-lo, compensar els funcionaris respecte al temps de trasllat més curset raó de 1,5 hores
  • Com aplicarem la normativa respecte a les necessitats fisiològiques dels interns afectats per la circular 2/2021.
  • Aclarir la instal·lació de sistemes de seguretat a les portes de les cel·les d’aïllament (crancs).
  • Deixar constància que al departament d’infermeria psiquiàtrica (INPI) el personal encarregat d’aplicar la circular són els funcionaris assignats al departament i que també revisarà l’acondicionament de les cel·les d’aïllament fent retirar elements contraproduents amb la circular, com ara la taula d’escriptori o la caixa de seguretat on es guarden els mitjans coercitius per poder fer la contenció.
  • Per últim, molt important, la directora també es compromet a deixar constància escrita del tema de la desescalada verbal que s’ha de desenvolupar amb el interns abans d’arribar a cap situació d’aïllament provisional i posterior aplicació de la circular 2/2021.

Amb tots aquest punts tractats amb la direcció i aquesta, mostrant per bandera que d’aquesta circular, el que no es pugui fer, no es farà (per evident falta de mitjans), hem de concloure que la predisposició vers la plantilla “aparentment” es bona manifestant-lo i reiterant-lo així diverses vegades.

Segons hem pogut aclarir encara que no ens ho donaran per escrit, es que en el termini aproximat de 1 setmana, el CCI (CONTROL) disposarà d’un sistema perquè, amb l’autorització expressa, els funcionaris que haguem d’escriure un informe i dubten alhora de la situació viscuda podrem visualitzar les càmeres a fi i efecte de no deixar-nos cap element a incorporar a l’escrit.

Sant Esteve de Sesrovires,  19 maig de 2021

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIO AMB LA DIRECCIÓ DEL C.P. BRIANS 1 19/05/2021

US CONTINUAREM INFORMANT!