REUNIÓ AMB EL NOU DIRECTOR GENERAL D’AFERS PENITENCIARIS

 

CCOO, 1A FORÇA SINDICAL DE CATALUNYA, VAM SOL·LICITAR EN LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PASSAT 5 DE JULIOL MANTENIR UNA REUNIÓ URGENT AMB EL NOU DIRECTOR GENERAL D’AFERS PENITENCIARIS, JOSÉ MARÍA MONTERO GÓMEZ.

 

Ahir, 18 de juliol de 2023, CCOO i la resta de sindicats representatius vam mantenir una reunió amb el Secretari de Mesures Penals, Rehabilitació i Atenció a la Víctima, el Director General d’Afers Penitenciaris, el subdirector general de centres i el subdirector general de recursos humans.

Després d’una intervenció del Secretari, Amand Calderó, plena d’optimisme i bones paraules i sense fets que ho sostinguin, el nou director general ha manifestat que la seva gestió continuarà la de l’anterior directora general i els subdirectors generals actuals, però que hi ha coses que poden millorar-se i que la seva visió és a mitjà i llarg termini. Ha assumit l’acord d’agressions del 22 de març i ha manifestat que ha de complir-se, inclòs el redimensionament mínim de 350 persones.

 

CCOO hem iniciat la nostra intervenció denunciant els anys d’atacs continus al col·lectiu en matèria de drets laborals i de seguretat, i la politització del sistema penitenciari català

 

CCOO hem recordat que, a excepció de l’acord d’agressions de març de 2023, aconseguit després de la mobilització de la plantilla i el tancament dels representants de CCOO i la majoria dels altres sindicats penitenciaris, des que la nova consellera va assumir el seu càrrec el 10 d’octubre de 2022, no hi ha hagut canvis en matèria de drets laborals, que no hi ha acord penitenciari nou i que algunes parts de l’acord de 2006, com és el cas de les 150 places del B (grup A2 de serveis penitenciaris), o la promoció professional de fins a 6 nivells o la màxima del cos, no s’han dut a terme. 

CCOO ens hem felicitat de veure per una vegada a tota la cúpula de la secretària, cosa rara de veure, i per això hem aprofitat per a reclamar que aquest tipus de reunions siguin més periòdiques.

 

CCOO també hem demanat que el nou director general s’impliqui de manera directa amb la seva presència en tots els àmbits de negociació, cosa que fa anys era normal i ara mai ocorre.

 

CCOO hem realitzat els deures, i hem estat l’ÚNIC sindicat que ha presentat al secretari de Mesures Penals, Rehabilitació i Atenció a la Víctima i al nou director general d’Afers Penitenciaris un dossier de més de 20 pàgines on desenvolupem una part important dels problemes que sofrim el personal penitenciari i de les nostres reivindicacions (feu clic per descarregar-lo) :

 • Agressions
 • Jubilació Anticipada
 • Redimensionament de plantilles i increment de personal
 • Borsa de Treball de Tècnics Especialistes
 • La situació de les oficines
 • La vergonya dels procediments ATRI
 • Model de Medi Obert
 • La situació de les dones privades de llibertat a Catalunya
 • Equiparació salarial i desaparició de dobles escales
 • Vestuari
 • Formació
 • Teletreball
 • Millores específiques proposades per CCOO:
  • Retributives específiques del col·lectiu
  • Promoció
  • Horaris
  • Pla d’ampliació de plantilles i millores generals
  • Personal d’àmbit interior
  • Personal d’oficines
  • Personal de tractament
  • Salut laboral i prevenció de riscos
  • Infraestructures
  • Millores d’elements de seguretat
  • Política penitenciària
  • Medi ambient i sostenibilitat

 

ESTUDI DE REDIMENSIONAMENT DE PLANTILLA

 

CCOO hem preguntat sobre el desenvolupament de l’estudi a realitzar per Funció Pública sobre el redimensionament de plantilla, que segons l’acord d’agressions signat el passat 22 de març hauria d’estar llest en sis mesos.

L’administració renova el seu compromís ferm de complir l’acord d’agressions del 22 de març, per la qual cosa el redimensionament serà com a mínim de 350 places, però contempla que siguin més. CCOO creiem que hauria de ser un mínim de 700 persones.

El subdirector general de centres informa que Funció Pública compta ja amb tota la informació de redimensionament facilitada pel nostre departament (des del nombre de cabines i accessos, fins al nombre de baixes, adaptacions, etc.) i entre avui, 19 de juliol, i l’1 d’agost una delegació nombrosa de F.P. visitarà el C.P. Brians 1, C.P. Brians 2, C.P. Mas d’Enric i el C. Obert de Tarragona.

 Segons manifesta l’administració, els membres de la delegació de Funció Pública preveuen entrevistar-se no sols amb els equips directius sinó també amb comandaments intermedis i llocs base.

La seva idea és avaluar aquests quatre centres (un centre obert, un de preventius, el centre més gran de Catalunya i un centre de compliment del model més nou) com a centres «típics» del sistema, però no es descarta la visita a més centres si F.P. ho considerés necessari.

 

DESENVOLUPAMENT DE LA RESTA DE L’ACORD D’AGRESSIONS DEL 22 DE MARÇ DE 2023

  

 

 • Respecte a les cel·les de seguretat reforçades, continuen provant en diferents centres elements de seguretat (finestres, lavabos, etc.) i durant el segon semestre de l’any preveuen fer una prova pilot amb tots els elements de seguretat que han funcionat, a realitzar en el DERT del C.P. Brians 2.
 • La prova pilot sobre drons ha funcionat, i es preveu que hi hagi partida pressupostària l’any que ve que permeti implementar les mesures de seguretat.
 • L’auditoria dels sistemes i mesures de seguretat i prevenció se està fent.
 • Respecte a les càmeres personals, porten ja una setmana en funcionament en els C.P. Lledoners i C.P. Quatre Camins. Les primeres avaluacions, que són molt preliminars, concerneixen la comoditat a l’hora de portar-les. Segons informa el subdirector general, s’ha observat que en mòdul de vida ordinària, la càmera podria tenir un cert efecte dissuasiu sobre els interns, cosa que no ocorre en els DERT. De tota manera encara és molt aviat per a extreure conclusions.
 • Respecte als aerosols d’acció adequada, després de moltes proves, l’administració considera que té el producte adequat. L’avaluació jurídica que es va sol·licitar per part del departament encara no està llesta.

Per a l’administració, el quid de la qüestió és obligar l’intern a sortir de la cel·la i així canviar un risc no controlat (intervenció dins de la cel·la) amb un risc més controlat (intervenció fora d’ella).

 • CCOO hem preguntat sobre la regulació que garanteixi la presentació de denúncia de totes les agressions sofertes pels professionals penitenciaris i que pel que sembla estava personalment en mans de l’anterior directora.

El nou director general ha contestat que certament la realitzaran, probablement en format de protocol. La intenció és que totes les agressions es denunciïn, tal com diu l’acord del 22 de març, i no quedin a l’atzar dels directors dels centres.

 

SEGON I TERCER TORN DEL PROCÉS D’OBERTURA DE LA BORSA DE TÈCNICS ESPECIALISTES

 

 

CCOO HEM SIGUT L’ÚNIC SINDICAT QUE HA SOL·LICITAT NOVAMENT LA INCORPORACIÓ DE LES MÉS DE 170 PERSONES DEL SEGON I TERCER TORN DEL PROCÉS D’OBERTURA DE LA BORSA DE TECNICS ESPECIALISTES.

 

El personal del primer torn ja està tot treballant, i s’està començant a cridar a persones del segon torn.

 

No obstant, CCOO considerem que la cobertura de baixes, encara que arribi ja al 70% gràcies a l’obertura de borsa i l’acord del 22 de març, és encara insuficient. S’haurien de cobrir al 100%, cobrint també els forats que s’han anat deixant buits tots aquests anys.

 

L’administració ens ha comunicat que les informacions que s’estan rebent sobre la realització del curs de les persones recentment incorporades a la borsa, i del treball fet per part de les quals ja han estat contractades, són molt positives.

CCOO vam ser el sindicat que vam defensar durant el tancament del 21 i 22 de març, la inclusió de tot el personal que estava dispers per les llistes no regulades i l’obertura de la borsa de tècnics especialistes 

CCOO som el sindicat que ha defensat sempre que es faci una formació adequada, i que des de fa anys defensem que hi hagi una Escola Penitenciària Catalana.

CCOO ens felicitem que ens hagin fet cas i s’hagin fet les coses bé, però CCOO reclamem que hi hagi més processos, ja que considerem insuficient la inclusió de només 300 persones.

 

AGENT D’AUTORITAT I ACORD AMB SALUT

 

 

CCOO hem sol·licitat que el departament es comprometi en la defensa de la consideració d’agent d’autoritat per al personal penitenciari enfront del govern de la Generalitat i el seu grup parlamentari, sigui qui sigui el govern que surti de les eleccions del 23 de juliol.

Finalment, CCOO hem recordat al nou director general i al secretari de mesures penals que és imprescindible arribar a un nou acord amb Salut, per solucionar d’una vegada per totes, els problemes creixents amb els interns psiquiàtrics i la dispensació de medicació diluïda.

Barcelona, 19 de juliol de 2023

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓ DE CCOO AMB EL NOU DIRECTOR GENERAL D’AFERS PENITENCIARIS 18/07/2023

DESCARREGA EN PDF L’INFORME DE CCOO SOBRE LA SITUACIÓ DEL SISTEMA PENITENCIARI CATALÀ 2023

US CONTINUAREM INFORMANT!