REUNIÓ AMB LA DIRECCIÓ DEL C.P. QUATRE CAMINS 13/06/2022

 

Ens trobem el Sr. director, la secretària tècnica jurídica, la gerent i la cap de l’oficina de recursos humans. Per la part sindical CCOO i UGT.

 

-Personal:

Quan a temes de personal ens informen que hi ha 84 baixes mèdiques al Centre (66 d’interior). D’aquestes d’interior només estan cobertes 28 mitjançant substitucions. Les altres baixes corresponen 5 d’oficines, 9 de tractament i 3 laborals.

-Com a cada reunió ens reiteren que demanen substitucions i reforços a la Secretaria i que van arribant, si arriben, en compta gotes.

Informen que, des de personal és molt difícil per els llibres de serveis i sort tenen de la possibilitat de fer serveis extraordinaris i hores extres remunerades. Tot i que no es la solució però entre baixes i absències de tot tipus van trampejant així.

 

-Adaptacions de lloc de treball:

Un problema afegit i que esta creant malestar entre la plantilla és el tema de les adaptacions del lloc de treball. Cada vegada en tenim més al Centre, 27 a dia d’avui. Recorda el Director que l’informe d’adaptació no diu en quin lloc concret s’ha de treballar. És el Centre qui decideix quins serveis, dels molts que té, s’ajusta a les necessitats de l’adaptació. És una mesura temporal i revisable.

A petició sindical, la direcció es compromet, juntament amb personal, a que no es faci matí/tarda en un mateixa cabina de control o accés, per així facilitar relleus i no cremar als treballadors.

-També es comenta que,  les absències generades pel personal que coneix la seva ubicació abans de l’entrada al servei, i el malestar que provoca en la resta de companys  i companyes.

-La gerent no veu inconvenient, sempre que no sigui en dates de vacances d’estiu, que es puguin modificar les ràtios de lliurança en determinats grups per fer front a l’acumulació de dies per les antiguitats. Atenent a la problemàtica generada per les àrees mixtes prestacions de cap de setmana.

 

-DERT i MR5

-Quan  a deficiències del Centre, la gerent informa que han demanat a Infraestructures, a la Subdirecció General d’obres i a Geinstal que reparin tot allò que afecta a la seguretat del centre i del personal, en especial al DERT i Mr5.

Altre cop es mostra molt “molesta”  amb el deficient servei que presta Geinstal, hereus del mateix estil d’Atrian.

 

-Obres del Departament d’Infermeria,

Informen que a finals del 2023 començaran les obres del departament d’infermeria, amb una gran dotació econòmica.

CCOO tornem a insistir en l’arranjament de les intercomunicadors i dels timbres dels interns(cel·les), en especial per la problemàtica d’efectius lliures en el torn de nit.

També reiterem els problemes amb els aparells d’aire condicionat i ens diuen que insistiran a Geinstal (caldria obligar-los a complir els contractes).

-Obres Mr3

Pel que fa a les obres del Centre, aquest mes de juliol els interns del Mr4 tornaran al Mr3. Sembla ser que estarà acabat el poliesportiu i sembla que podran aconseguir partides per fer l’arranjament de l’interior del poliesportiu.

Després del DAE, on es pintarà el departament i es canviarà el mobiliari, van els arranjaments de Comunicacions, cafeteria i escala d’accés.

 

-Carretera d’accés al CP

Sembla ser que “en un futuro no muy lejano” podrem tenir tota la carretera d’accés al Centre renovada. Hores d’ara s’està fent el pont titularitat d’Adif, amb les modificacions ja establertes. Ara han trobat el titular del tros de carretera més atrotinat, que va des del pont de la RENFE al pont de l’autopista. Doncs el titular és la Generalitat i ja s’han posat en contacte amb el departament corresponent per demanar la reparació.

 

-Tancament del MSOB

Comenten el més que segur tancament del MSOB, sense data ni ubicació alternativa, doncs la seva rehabilitació és massa costosa.

 

-Nova uniformitat

La gerent ens demana que recordem a la plantilla que ja es pot demanar les talles del nou uniforme per al personal d’interior.

Cal seguir les indicacions d’un correu corporatiu enviat, tant per la roba com per al calçat.

 

-Ordinadors per a formació

Sembla ser que posaran més ordinadors en la sala de formació.

CCOO demana a la gerent que faci tot el possible per garantir unes bones condicions de treball pel departament de personal en la seva ubicació actual.

La gerent demana disculpes a CCOO perquè s’ha endarrerit en solucionar el problema de l’ stop a la sortida del pàrquing exterior en el primer accés.

CCOO li demana que s’aixequi el sol tècnic de la C-30 per eliminar problemes de ratolins i altres plagues. La gerent diu que donarà les instruccions pertinents perquè així es faci.

CCOO demana que s’ampliï l’horari de cafeteria per la tarda. La gerent diu que el CIRE ja fa les hores contractades i es per un tema d’hores del personal contractat. Però a partir d’aquesta demanda hem detectat que no es compleixen els horaris de tancament establerts i la gerent ja ha iniciat les gestions per solucionar la qüestió.

La Roca del Vallès, 13 de juny de 2022

 Secció Sindical CCOO del C.P.Quatre Camins

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓ AMB LA DIRECCIÓ DEL C.P. QUATRE CAMINS 

US CONTINUAREM INFORMANT!