REUNIÓ AMB LA DIRECCIÓ DEL CP BRIANS 2 – 06/11/2018

Ahir, 6 de novembre, CCOO ens hem reunit amb la Direcció del CP Brians 2 per tractar els punts següents que afecten directament al col·lectiu de treballadors del Centre.

Manteniment

La Direcció informa que esta intentant resoldre les averies que afecten a la seguretat i/o salut. Han elevat informes a la DG del servei “penós” que dona la empresa encarregada del manteniment del Centre, la falta de material en stock per resoldre les averies que afecten a les cel·les, als sistemes de interfonia i als motors dels cancells.

Es inadmissible que no es disposin de plaques de interfonia per substituir immediatament les espatllades, o de motors per fer moure els cancells ja que atenta contra la seguretat del Centre i repercuteix en la tasca diària dels funcionaris, que no poden treballar en condicions dignes, garantint la seva seguretat.

Mobiliari trencat. Segons la DG no hi ha disponibilitat pressupostaria per substituir-lo. Centraleta incendis DERT/DS. S’ha de reprogramar ja que dona errors i no garanteix la fiabilitat del sistema.

Aparells a/c DERT. Han arribat aparells nous que s’estan instal·lant. Esperem que estiguin en funcionament pel proper estiu.

CCOO exigim la màxima celeritat i una calendarització òptima per tal de resoldre en primerlloc les incidències que afecten a la seguretat. La Direcció del Centre es compromet a informar-nos puntualment.

Normativa permisos i llicències

Demanem que l’Oficina de personal informi als treballadors dels dies exactes i màxims que pertoquen als treballadors en els seus permisos i llicències i que sigui el treballador el que decideixi quants demana a través de l’instància adequada i que l’Oficina de personal es limiti a tramitar dita instància a la DG. Considerem que no s’ha de informar als treballadors de les directrius restrictives de la DG, sinó del que indica la llei (EBEP) i que sigui la DG qui denegui el permís.

CCOO exigim l’estricte compliment de la legalitat vigent, que vincula l’exercici de la prestació dels nostres serveis, els criteris que inventi l’Administració son inadmissibles i en cap cas estan per sobre de la normativa general.

Cafeteria interior

Tornem a demanar que s’obri la cafeteria interior amb personal extern o, si no és possible, amb personal intern contractat pel CIRE. La Direcció pren nota i ho consultarà al CIRE i la DG.

Cafeteria exterior

Falta de racions de menjar a partir de les 15 hores. Davant les queixes recollides per la part sindical de que no hi ha determinats plats del menú diari, perquè CIRE ha fet una previsió curta dels menús a servir la Direcció transmetrà la queixa a CIRE i demana que, quan torni a succeir aquesta incidència, es posi en el seu coneixement.

Gabinet cap de setmana

El fet que l’antiga Direcció eliminès les places de Gabinet de cap de setmana està originant distorsions en el bon funcionament del Centre. Problemes en els recomptes generals, altes i baixes de interns, etc. Considerem que s’han de recuperar aquestes places ja que es tracta  d’una feina molt concreta i especialitzada que pot distorsionar el dia a dia del Centre.

L’actual Direcció opina igual i diu que estudiarà la possibilitat de recuperar aquesta plaça en el proper “concursillo”.

GAP’s

Exposem a la Direcció que la realització de les GAP’s distorsionen el funcionament del Centre ja que els mòduls es queden sense funcionaris per garantir el bon funcionament dels mateixos. La Direcció informa que ha donat instruccions per anul.lar la realització de les GAP’s si no hi ha suficients funcionaris per cobrir els serveis.

Funcionari de carrer major

La Direcció esta estudiant la possibilitat d’instaurar la figura del funcionari de carrer major per descarregar de feina als funcionaris de mòduls (acompanyaments a Infermeria, Salut Mental, Ingressos, etc). Però això implica augmentar la plantilla del Centre i estant esperant que la DG ho autoritzi.

Falta de funcionaris en Comunicacions cap de setmana. Instal·lacions avariades

CCOO fem pública la queixa de la falta de funcionaris a Comunicacions (haurien de ser un mínim de 12 i la realitat és que són 9 ó 10). Ens diuen que s’ha demanat a la DG. S’informa que el 25% dels locutoris, el 25% de vis a vis familiars i el 20% de vis a vis íntims estan inutilitzats per averies diverses. La resposta és que tenen coneixement d’aquestes mancances i que estan intentant resoldre-les lo abans possible.

Agressions

L’any 2017 va haver 14 incidents amb funcionaris agredits. Aquest any (31 d’agost) portem ja 30, amb el resultat de 6 funcionaris agredits greus (amb baixa laboral) i 38 lleus (sense baixa).

Encara que la Direcció aplica el règim sancionador envers els interns implicats demanem que s’apliqui “a rajatabla” el protocol d’agressions, sota el principi de “tolerància zero” i es denunciïn totes aquestes conductes al Jutjat de guàrdia. La Direcció diu que així ho fa.

Davant del augment d’incidents en un 200% (encara no ha acabat l’any) s’hauria de fer un estudi per buscar les causes d’aquest augment d’incidents (encara que tota la plantilla sap el perquè) i aplicar les mesures correctores pertinents.

CCOO mantenim el recolzament als treballadors agredits. La prevenció d’aquests incidents ha de ser analitzada sota les particularitats del nostre Centre per tal de minimitzar aquestes lamentables xifres.

Resumint, el Centre té dos grans i greus problemes que tothom coneix:

MANTENIMENT

Si tinguéssim un bon funcionament de l’equip de manteniment, si es fessin totes les inversions necessàries per resoldre els problemes del Centre, si la DG s’impliqués autoritzant
les partides pressupostàries molts d’aquests problemes serien subsanats.

A què espera la DG per implantar les mesures necessàries per tal que tinguem un servei de manteniment no ja excel·lent, sinó correcte?

Instarem un canvi en el model de contractació, més dirigit a cobrir expedients i formalismes que a realitzar les tasques necessàries al Centre.

FALTA DE PERSONAL

La dotació correcta pel bon funcionament d’un mòdul és de quatre funcionaris. Actualment considerem que si som 4 i 3 funcionaris per cada parella de mòduls som “agraciats” perquè podem ser 3 i 3. Hi ha unitats que no arriben mai a la dotació mínima per cobrir el servei (Comunicacions, Ingressos, etc.) Es necessita més personal per crear la figura de funcionari de carrer major. El torn de tarda de GAM-V està infradotat. Etc., etc., etc. No oblidem la carència endèmica de GSI’s instada des de la DG i exigim uns mínims reals i adequats per cobrir els serveis nocturns al nostre Centre.

La Direcció diu que demana tot el personal que necessita però solament té cobertes 2/3 parts de les baixes del Centre.

El personal interí ha de demanar els dies vinculats a les “necessitats de servei” i els llibres diaris surten de l’Oficina de personal amb una mancança de 8, 9 ó 10 funcionaris per tal de cobrir els serveis.

Per CCOO és clara la falta de personal al nostre CP i portarem aquest tema a la Comissió de seguiment. A què espera la DG per incorporar més interins a la borsa de treball per suplir les
mancances que ja té detectades?

Ens consta que el proper 19 de novembre es realitzarà un acte al CAR per incorporar treballadors a la borsa de treball. És imprescindible que la DG tingui en compte la dotació real de funcionaris de Brians 2, Centre espoliat per l’obertura de Mas d’Enric amb importants reduccions de plantilla.
CP Brians 2, 07 de novembre de 2018.

 

DESCARREGA LA NOTA DE LA REUNIO AMB DIRECCIO DEL C.P. BRIANS 2 DEL 06.11.18

US CONTINUAREM INFORMANT!