REUNIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ 10/06/2020: LA MALA FE I EL MAL FUNCIONAMENT DE LA SMPRAV

 

Avui, 10 de juny de 2020, CCOO ens hem reunit novament amb l’Administració. Han assistit per part del Departament la Directora de Serveis, la Subdirectora General de RR.HH. i Relacions Laborals del departament de Justícia, la responsable de l’Àrea de Relacions Laborals de la Direcció de Serveis, la Subdirectora General de RR.HH., la Subdirectora General de Centres, el Secretari de Mesures Penals  i el Subdirector general de Tractament de la SMPRAV.

 

COMPLIMENT DE LA INTERLOCUTÒRIA DEL TSJC ACONSEGUIDA PER CCOO

 

Proves diagnòstiques

 

L’ADMINISTRACIÓ COMPLEIX LA INTERLOCUTÒRIA DEL TSJC ACONSEGUIDA PER CCOO I CONTINUEN FENT LES PROVES PCR

 

L’Administració especifica que amb la darrera concreció de proves pendents als centres oberts (el CO2 de Barcelona seria el pròxim dilluns) finalitzarà la realització les proves PCR als treballadors penitenciaris catalans, i tal com els vam sol·licitar ens continuaran comunicant el nombre D’IT actuals relacionats amb COVID-19.

CCOO manifestem que finalment les proves mostren la realitat a la qual estem exposats els treballadors penitenciaris. A 8 de juny tenim 308 (abans 293) IT relacionades directament, i que ja hem passat en dades totals acumulades durant el període d’emergència de 1008 casos de treballadors que han sigut baixa per temes directament relacionats amb el COVID-19 (abans 903).

Per CCOO, millorar les mesures i equips de protecció per prevenir el contagi entre els treballadors i interns continua sent el més bàsic. Els contagis s’haurien minimitzat si s’haguessin generalitzat l’ús de mascaretes FFP2 com CCOO hem demanat des del primer dia, i potenciat el vessant preventiu en tots els casos, sobretot i especialment ara que a partir d’aquest cap de setmana es comencen a recuperarar les comunicacions familiars i íntimes.

CCOO hem sol·licitat el reforç de les mesures de prevenció i de la dotació d’EPI i EPP, juntament amb estudis i plans específics de prevenció segons la situació especifica i pròpia de cada centre.

CCOO hem exigit:

 • Que es disposi de proves PCR en els mateixos centres per possibles incidències de personal i d’interns. Informant amb la màxima transparència dels resultats de les proves, cadenes de contactes i mesures adoptades.
 • Que fins a la confirmació dels resultats en cap cas s’incorpori al personal que resulti no concloent o contactes i es tractin sota el mateix criteri que els casos positius, fins que es confirmi el resultat negatiu.
 • Que es realitzin les proves a les noves incorporacions de personal penitenciari i a les noves altes d’interns, per accelerar els possibles períodes de quarantena.
 • Que es contractin interins per substituir els casos positius i contactes d’aquests.
 • Que un cop finalitzin les proves es realitzin als treballadors/es que resultin negatius les proves serològiques pertinents.

 

CCOO HEM RECLAMAT A L’ADMINISTRACIÓ LA REALITZACIÓ DE PROVES PCR PER TOTS ELS INTERNS QUE ARRIBIN A QUALSEVOL CENTRE PENITENCIARI, I DISPONIBILITAT PERMANENT PER LA REALITZACIÓ DE PROVES AL PERSONAL PENITENCIARI

.

Proves a interns

 

 CCOO hem sol·licitat la realització de proves PCR a tots els interns que siguin noves altes i extremar les mesures de prevenció en tots els trasllats i moviments als centres.

 • El C.P. Brians 1 com a principal centre de preventius a Catalunya i els centres oberts, pel moviment específic d’interns, requereixen mesures especials.

 CCOO considerem imprescindible que es facin proves PCR o les que corresponguin de detecció als interns nouvinguts i extremar i minimitzar els moviments d’interns amb mesures de prevenció. L’Administració confirma que està a l’espera que Salut contempli aquesta sol·licitud per aplicar-la a Brians 1, i que prendrà mesures específiques als centres dotant-los de mesuradors de temperatura, i especialment als centres oberts es reduirà notablement l’ocupació.

 

EL RISC DE CONTAGI AUGMENTA AMB EL NOMBRE DE MOVIMENTS I AMB L’EXPOSICIÓ A FACTORS DE CONTAGI SENSE MESURES ADEQUADES. 

EL RISC D’UN ÉS EL RISC DE TOTS, CCOO EXIGIM MÀXIMA PREVENCIÓ

 

CCOO L’ÚNIC SINDICAT QUE HEM PORTAT A L’ADMINISTRACIÓ DAVANT DEL TSJC i D’INSPECCIÓ DE TREBALL OBLIGANT-LA A GARANTIR LA SEGURETAT I LA SALUT DELS TREBALLADORS/ES

 

  CCOO FETS I NO PARAULES!!

 

Equips de protecció

 

L’Administració continua sol·licitant materials i confirma que ahir va realitzar l’enviament de 1500 mascaretes FFP2 més.

CCOO hem exigit que donin compliment a la instrucció 4/2020 de funció pública i distribueixin entre els treballadors les FFP2, substituint les caducades. Continuarem exigint la reposició i les entregues de la resta de materials al comitè de seguretat i salut.

CCOO sol·licitem que s’ampliïn les dotacions de material i d’EPI’s i que es lliurin les màscares FFP2 i guants necessaris.

 

 

INSTRUCCIÓ 4/2020 DE LA SMPRAV SOBRE GAUDIMENT DE DIES A/P- C/F I VACANCES

 

 CCOO HEM EXIGIT novament:

 • Que qualsevol treballador puguin sol·licitar els dies per hores o fracció de mitja hora, com ocorre d’ordinari, no poden continuar precipitant el retorn a la normalitat només pel que els interessa.
 • Que s’ajusti la permanència a nivells realistes que permetin el gaudiment de dies i vacances sense restriccions absurdes. La normativa penitenciaria preveu que les baixes no s’han d’imputar als coeficients dels gaudiments, i que l’Administració ha de garantir aquest dret, garantint el servei, però no a costa d’atacar els drets dels treballadors amb estadístiques i percentatges abusius.
 • Que els dies sol·licitats es confirmin en el moment de la sol·licitud, i no un o uns dies abans. Els treballadors tenim dret a conèixer amb antelació el gaudiment de dies, i les unitats de RR.HH. no poden continuar confirmant a darrera hora.

 

CCOO RESPONSABILITZEM A LA SECRETARIA PER NO DONAR CAP ESTABILITAT NI A LES SUBSTITUCIONS NI ALS REFORÇOS DESESTABILITZANT CONTINUAMENT LES PLANTILLES

 

 

INSTRUCCIÓ 5/2020. PERMISOS PER DEURE INEXCUSABLE. DIFICULTATS PER ACCEDIR AL PERMÍS PER CONCILIACIÓ

 

CCOO continuem criticant durament la instrucció 5/2020 i com l’estan aplicant per a la reincorporació progressiva als centres de treball.

 CCOO hem exigit:

 1. QUE ES MANTINGUIN ELS PERMISOS PER DEURE INEXCUSABLE. Que si finalment els informes sanitaris dictaminen reincorporació, es doti, en tot cas, de mascaretes FFP2, guants i d’EPP al personal de risc reincorporat
 2. Que en cap cas es canviïn les funcions als treballadors i fins i tot de centres.
 3. Que en cap cas l’Administració faci ús de la possibilitat d’establir el gaudi obligatori d’un període de vacances durant cap períodes de l’any.

L’Administració indica que els serveis sanitaris estan realitzant informes individuals, i segons les dades que ens trasllada han disminuït a 297 el nombre de permisos  per deure inexcusable ( inicialment 361 abans que l’Administració comencés amb la seva revisió).

CCOO hem sol·licitat informació dels moviments, però molt olorem que finalment aquests informes estan suposant reincorporacions amb el risc que suposa per aquest personal. Cal substituir a la totalitat que es mantinguin en IT per personal substitut, i no de reforç. És imprescindible donar més estabilitat als centres i a les plantilles.

 

Permís de conciliació

 

No pot ser que les resolucions desestimatòries es comuniquin per telèfon sense donar possibilitat a recórrer la decisió.

CCOO denunciem que aquest permís ha protagonitzat un nou atac contra els treballadors. No és casualitat que tal com s’estan aplicant els criteris restrictius l’Administració només han autoritzat fins ara 13 permisos. Recordem que anteriorment tenien el dret per deure inexcusable per famílies monoparentals 35 persones i permisos per custòdia continua 21 persones.

A més a més, cal mencionar que s’havia inclòs aquest permís per persones dependents, i que sota l’aplicació de criteris especialment greus (que s’hagués vist afectat el  tancament dels centres), però no han inclòs els que estan sent atesos als domicilis, fins i tot sent coneixedors de les llistes d’espera que hi ha actualment. Així el personal penitenciari podem comprovar novament com es mostra l’autèntic tarannà de la nostra Administració.

 

CCOO critiquem durament els canvis de criteris que ha aplicat l’Administració excusant-se amb la interpretació més restrictiva d’aquesta instrucció

 

 

OFERTA PÚBLICA TÈCNICS ESPECIALISTES I ALTRES JA APROVADES. CONCURSOS I RECUPERACIÓ DE GRUPS DE TREBALL

 

Oferta pública tècnics especialistes

 

L’Administració especifica que manté la voluntat d’aprovació de l’oferta pública, i de posterior realització de l’oposició, però que encara no s’ha pogut aprovar. CCOO  hem manifestat que la realització d’una oposició és l’única solució a la inestabilitat de la plantilla i hem sol·licitat novament que cal realitzar el concurs de trasllats immediatament. CCOO estem en disposició d’iniciar la negociació corresponent quan ells vulguin.

CCOO insistim que tal com es preveu en la instrucció 5/2020, es recuperin els processos selectius i de provisió de llocs de treball, incloent-hi la resta de grups de treball, que afecten el personal penitenciari com el Grup d’agressions i el de Jubilació Anticipada).

L’Administració indica que respectarà i mantindrà les ofertes públiques ja publicades, mantenint la seva voluntat de realitzar-les abans que caduquin.

 

Concurs de Puig de les Basses i concurs de comandaments

 

L’Administració manifesta que amb relació al concurs de Puig estan en espera d’una consulta a Funció Pública i que esperen resoldre el procediment ben aviat.

Respecte al concurs de comandaments manifesten que en recuperar l’activitat, continuen la correcció dels exàmens.

 

 

CCOO EXIGIM OBERTURA BORSA DE TREBALL!

L’ADMINISTRACIÓ OBRIRÀ UN PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS PER TÈCNICS ESPECIALISTES

 

L’Administració ens ha comunicat avui per sorpresa que s’obre la borsa d’interins, però ho fa PER MITJÀ DEL PROCEDIMENT MÉS INCOHERENT, ABSURD, INJUST I MALDESTRE QUE HAGI EXISTIT MAI

  

L’ADMINISTRACIÓ NO MOSTRA CAP ESCRÚPOL EN TRACTAR D’IMPOSAR  UNA PROPOSTA ABERRANT QUE NI TANT SOL  ÉS UN COPIA-PEGA MAL FET DEL PROCÉS DEL 2017

 

La SMPRAV ens ha dit que publicarà SÍ o SÍ un procediment amb caràcter d’urgència per fer front a substitucions ocasionades per COVID-19 per un període inicial de 15 dies.

 • Primer s’obrirà DINS DE DOS O TRES DIES, no ho saben ni ells mateixos, un termini per presentar sol·licituds, però NOMÉS SERIEN ACCEPTADES LES PRIMERES 200 SOL·LICITUDS REBUDES. És a dir, el més ràpid en aquest costat del Far West en desenfundar el seu ratolí de l’ordinador, guanya. NO ÉS UN ACUDIT, ÉS EL QUE PRETENEN.

 

 • Volen fer una prova en línia de 20 preguntes relacionades amb el contingut funcional del lloc de treball i l’àmbit funcional d’execució penal, amb una puntuació de 20 punts i un mínim per superar-ho de 10. I ES FARÀ DES DE CASA I SENSE MÉS CONTROL!

 

 • Amb aquesta nota se seleccionarà qui entra a treballar per un període inicial de 15 dies i qui no.

 

 • Un cop aquests infrasubinterins, ja no de borsa sinó de “llista”, s’incorporin als centres i estiguin treballant, realitzaran un curs virtual obligatori de 20 hores.

 

 • Després del primer contracte es farà un informe de treball desenvolupat, que en cas de no ser favorable pot suposar pel treballador hagi de dir adéu i no pugui tornar més.

 

 • Mentrestant i DE MANERA PARAL·LELA ES FARÀ UNA FASE DE MÈRITS, amb una puntuació màxima de 80 punts, que sembla que valoraria serveis prestats, formació universitària i català, però que no estarà llesta fins setembre.

 

 • Es preveu que al mes de setembre finalment, quan hagi finalitzat la fase de mèrits HI HAURÀ UNA NOVA “LLISTA” ORDENADA, aquesta vegada amb els mèrits inclosos, que previsiblement trastocarà completament l’ordre de la llista usada fins llavors.

 

Que és això que el més ràpid amb el ratolí d’un ordinador guanyi l’accés a una de les 200 places de la «llista»?

 

ON QUEDEN ELS PRINCIPIS D’IGUALTAT, MÈRIT I CAPACITAT?

 

Per més informació sobre aquest procediment incoherent, absurd, injust i maldestre podeu descarregar la nota informativa de CCOO:


https://agrupaciopresons.ccoo.cat/wp-content/uploads/sites/75/2020/06/Borsa-d-interins-3.pdf

 

 

DESESCALADA ALS CENTRES PENITENCIARIS. PLA D’ACCIÓ

 

L’Administració manifesta que continua el pla de desescalada.

CCOO continuem defensant el manteniment dels horaris, i l’únic sindicat que s’ha sumat ha sigut UGT.

L’Administració va presentar el seu PLA d’ACCIÓ com flexible i obert, principis que continuen brillant per la seva absència i que només apareixen contra els interessos dels treballadors i treballadores.

 CCOO hem exigit que es mantingui el teletreball i que s’estenguin en el temps les mesures horàries i millores que s’han aplicat. El motiu és clar: funcionen. El manteniment de la jornada aprovada per tots els col·lectius s’ha de mantenir, desvinculant-lo de les fases.

 L’Administració es treu la mascara i avança el retorn als horaris previs a la situació d’emergència per oficines i rehabilitació. Mentre se’ls omple la boca de paraules d’agraïment, paral·lelament apliquen als treballadors/es mesures de desprotecció en matèria d’horaris, indicant que els horaris es recuperaran sí o sí.

 

ES FA IMPRESCINDIBLE EL MANTENIMENT DE LES MILLORES INTRODUÏDES. CCOO CONTINUAREM DEFENSANT-LES. LA SITUACIÓ DE RISC CONTINUA AMB INDEPENDÈNCIA DE LA FASE QUE SIGUI!

 

L’Administració afirma que recuperarà l’horari ordinari d’oficines i tractament entre el 8 i 15 de juny sempre i quan les mesures de prevenció ho permetin, modificant el pla d’acció que indicava que per tractament seria el 29 de juny.

Per interior confirmen que accepten a petició prèvia de CCOO mantenir els horaris fins al 14 de setembre.

 

CCOO hem demanat que es reconsiderin aquestes dates, ja que actualment les mesures de prevenció encara no estan disponibles i no s’han realitzat els ajustaments de seguretat als centres que marquen els mateixos protocols de seguretat.

Un clar exemple seria el centre de Quatre Camins que com altres, comuniquen per lliure una data, generant inseguretat als treballadors, i precipitant un nou risc després de mesos de mesures. L’Administració insisteix en el fet que només es recuperaran horaris si es compleixen plenament les mesures. CCOO estarem a sobre per garantir que així sigui.

 

PAGA COVID-19

 

L’Administració afirma que hi ha una proposta de Govern que diuen que desconeixen però que la premsa va publicar ahir.

El departament de Justícia ens diu que té sol·licitada la nostra inclusió per escrit si s’inclogués a personal amb funcions anàlogues a les nostres i no han volgut aportar més informació.

Per CCOO és molt evident que estan ocultant informació i és molt possible que segons s’ha publicat en mitjans de comunicació, el Govern opti per la proposta inicial, que era només el personal sanitari.

Aquest possible fet, en cas de confirmar-se, ens portaria novament a la proposta realitzada el passat 14 d’abril, fa gairebé un mes, CCOO vam sol·licitar que es reconegués la labor sacrificada dels treballadors penitenciaris catalans per mitjà d’una gratificació per treball exercit durant la pandèmia, i a la nostra proposta es van sumar més de pressa o més tard la resta de sindicats.

  

CCOO EXIGIM QUE ES TINGUI TAMBÉ EN COMPTE AL PERSONAL PENITENCIARI PER QUALSEVOL GRATIFICACIÓ!

 

OFERIMENT DE COMISSIONS DE SERVEIS

 

L’Administració confirma que finalment es van presentar 242 sol·licituds, de les que 15 han sigut excloses i 3 han renunciat, per tant s’han admès 224.

Ens informen que estan ranquejant la llista i esperen concretar aquesta setmana els resultats amb les antiguitats i els llocs sol·licitats, per començar la setmana vinent a resoldre.

La previsió d’incorporació prevista és l’1 de juliol.

 

REGULARITZACIÓ NOMENAMENTS COMANDAMENTS PROVISIONALS

 

 CCOO hem sol·licitat la regularització de tots els nomenaments temporals que es van dur a terme. L’Administració informa que un cop s’ordenin les comissions de serveis, es publicaran les vacants i les substitucions perquè tot el personal pugui presentar les seves sol·licituds via ATRI abans del 30 de juny.

 

 

CENTRES OBERTS

 

L’Administració manifesta que realitzarà una apertura progressiva que es duria a terme en la fase 3, el pròxim 29 de juny. En aquest cas, amb les mesures COVID-19 es reduiria el nombre d’interns per sota del 60% quehi havien abans, aplicant mesures de separació i distanciament.

L’Administració va manifestar que reduiria al màxim la presència efectiva d’interns en 86.4, tot i que els que no han complert amb els criteris han regressat als centres.

Respecte a la realització d’analítiques, la SMPRAV manifesta que el control del personal només és de cara a l’obtenció de la prova i que no hi ha risc pel treballador si no hi ha manipulació.

CCOO mostrem la nostra discrepància, ja que el procés de manipulació no es limita exclusivament a l’anàlisi al laboratori, sinó que s’inicia des de l’obtenció de la prova fins a l’obtenció dels resultats definitius i aquest procés hauria de ser responsabilitat exclusiva dels serveis sanitaris.

 

CONTINUÏTAT DEL PERSONAL CONTRACTAT

 

CCOO som l’ÚNIC sindicat que demana estabilitat en la continuïtat del personal interí.

L’Administració no vol confirmar la continuïtat del personal substitut ni de reforç, tot i que manifesta haver esgotat la borsa i una urgència extrema per cobrir incidències.

CCOO hem sol·licitat des de fa setmanes la continuïtat i estabilitat en les substitucions i reforços fins com a mínim el 30 de setembre.

Aquest mal de cap generat per la Secretaria és un dels autèntics bastons a les rodes per confirmar els dies i les vacances dels treballadors penitenciaris.

RR.HH. de la SMPRAV sota una política d’ús descarat dels treballadors com mers objectes a explotar, mou i remou com vol als interins i no permet estabilitzar les plantilles. No oblidem que les darreres contractacions són només per períodes de 15 dies. Això, acompanyat que certes gerències apliquen criteris restrictius propis, ens porten al fet que siguem els treballadors els qui novament acabem perjudicats.

 

COBERTURA DE TOTES LES INCIDÈNCIES I L’UHPT

 

CCOO hem sol·licitat la cobertura de totes les incidències i denunciem la situació d’extrema necessitat de substitucions que pateix l’UHPT, amb 4 casos directament relacionats amb COVID-19, 4 IT i 2 permisos actualment, el centre es troba amb un únic reforç. Aquestes absències en un centre amb plantilles tan reduïdes suposa una greu afectació i un bloqueig al gaudiment de dies.

El centre de Terrassa és i ha sigut el centre de referència en malalts de COVID-19 durant la pandèmia, i CCOO exigim que es cobreixin les incidències per garantir la prestació del servei en condicions òptimes i el gaudiment dels dies i vacances del seu personal. L’Administració respon que analitzarà el tema.

Barcelona a 10 de juny de 2020

 

#NOsensemascareta

DESCARREGEU EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE CCO SOBRE LA REUNIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ DE 10/06/2020

US CONTINUAREM INFORMANT!