SOL·LICITUD DE PROVA DIAGNÒSTICA ESTIMADA EN LA INTERLOCUTÒRIA NÚM.13/2020 DEL TSJC

 

CCOO vam aconseguir el 8 d’abril que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictés una interlocutòria que força al departament de Justícia a lliurar material de protecció suficient, a donar formació en el seu ús, a substituir el material de protecció caducat, a desinfectar els centres diàriament i a realitzar proves de COVID-19 als treballadors penitenciaris catalans.

En aquests moments l’incompliment de l’Administració més crític és el de L’ABSÈNCIA ABSOLUTA DE TEST I PROVES DE DIAGNÒSTIC.

A excepció del brot massiu del MR4 de Quatre Camins, amb desenes d’interns contagiats en un únic mòdul, NO ES REALITZEN PROVES ALS TREBALLADORS PENITENCIARIS QUE HAN TINGUT CONTACTE AMB UN CONFIRMAT O SOSPITÓS DE SER-HO.

Simplement se’ls envia a casa en confinament i quan s’acaba el període se’ls fa tornar al centre sense que en la immensa majoria dels casos se’ls faci una prova, a pesar que som servei essencial prioritari.

CCOO hem realitzat una instància de sol·licitud perquè tots els treballadors, i especialment els que hagin estat possibles positius o contactes amb positius o sospitosos de ser-ho, SOL·LICITIN LA REALITZACIÓ DE LA CORRESPONENT PROVA o demanar equips de protecció.

 Pots fer clic aquí per descarregar-la:

 

SOL·LICITUD DE PROVA DIAGNÒSTICA I EPI ESTIMADES A LA INTERLOCUTÒRIA NÚM. 13/2020 DEL TSJC

 

Podeu enviar una còpia de la sol·licitud registrada o enviada a través d’e-Valisa (des del portal ATRI) al Delegat de Prevenció de CCOO al correu:

 

genepresons@ccoo.cat

 

a l’efecte d’usar-la exclusivament com a eina probatòria de l’incompliment de la interlocutòria del TSJC.

 Aquesta sol·licitud permetria que el treballador que s’hagi trobat en aquesta situació i així ho desitgi, ES TROBI EN DISPOSICIÓ DE PRENDRE MESURES LEGALS CONTRA L’ADMINISTRACIÓ EN CAS D’HAVER-HI CONSEQÜÈNCIES DE QUALSEVOL MENA PER NO HAVER ESTAT SOTMÈS A LA PROVA sol·licitada malgrat estar en situació de risc, de ser un possible positiu o haver estat en contacte amb un positiu o sospitós de ser-ho, o per falta de material de protecció adequat.

Barcelona a 24 d’abril de 2020

#NOsensemascaretes

DESCARREGA EN PDF LA SOL.LICITUT DE PROVA DIAGNÒSTICA I EPI

DESCARREGA LA NOTA INFORMATIVA DE CCOO SOBRE LA SOL.LICITUT PER DEMANAR PROVES DIAGNÒSTIQUES I EPI

US CONTINUAREM INFORMANT!