Per afiliar-te, feu clic en el bàner de damunt o en qualsevol dels links que hi ha sota aquestes línies.

Pots fer-ho en línia o descarregar-te el full d'inscripció en PDF per emplenar-ho i lliurar-ho a qualsevol dels nostres delegats.

Feu click a dalt o en aquest link per afiliar-te on line

Descarrega el Full d'Afiliació en PDF

Benvingut, benvinguda a la primera força sindical de Catalunya

CCOO, SINDICAT CONFEDERAL

Amb la teva afi liació a CCOO entres a formar part de la primera força sindical de Catalunya, formada per treballadores i treballadors que, com tu, ens hem associat per unir les nostres forces i defensar els nostres interessos laborals i socials, i per contribuir a transformar la nostra societat per fer-la més justa i solidària.

CCOO, SINDICAT DEMOCRÀTIC, DIVERS I PARTICIPATIU

A CCOO ens agrupem treballadors i treballadores de diferents ofi cis i professions, de diferents
orígens i de diferents maneres de pensar, units per la voluntat de millorar les nostres condicions
com a persones i com a grup social.

A CCOO, les decisions, les prenem de manera democràtica i participativa, amb les nostres propostes i el nostre vot. El sindicat necessita la teva participació.

Tens dret a participar en totes les activitats del sindicat i a rebre’n informació, i a donar la teva opinió lliurement en els debats sindicals i en els processos de consulta.

De manera periòdica rebràs informació i publicacions del sindicat. La Lluita Obrera és la revista de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya per mantenir informades les persones afiliades.

També et pots informar a través del nostre web, les publicacions digitals que pots rebre per correu electrònic i la nostra aplicació per a dispositius mòbils.

CCOO, SINDICAT DE CLASSE I NACIONAL

CCOO és un sindicat arrelat a la realitat nacional de Catalunya i en tota la riquesa i la diversitat de la classe treballadora que lluita per aconseguir la igualtat completa de totes les persones que vivim i treballem a Catalunya, i que reafi rma la plena solidaritat d’interessos del poble de Catalunya amb els altres pobles d’Espanya, d’Europa i del món. Per això ens hem vinculat voluntàriament a les Comissions Obreres d’Espanya, a la Confederació Europea de Sindicats i a la Confederació Sindical Internacional.

CCOO, SINDICAT COMPROMÈS I TRANSPARENT

CCOO és un sindicat compromès en la defensa de la igualtat de drets i de la integració laboral i social de les persones, i és solidari amb la lluita per les llibertats i els drets dels treballadors i treballadores dels països sense llibertats.

CCOO és un sindicat que defensa la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, i que treballa per eliminar qualsevol tipus de discriminació, directa o indirecta, per raó de gènere o d’orientació sexual en l’àmbit laboral.

La transparència és un dels principis del sindicat. Els comptes de CCOO, un cop auditats, es presenten voluntàriament cada any a la Sindicatura de Comptes de Catalunya. A través de la pàgina web tens accés al portal de transparència (ccoo.cat/transparencia), on hi ha tota la informació respecte a l’afi liació, les eleccions sindicals, la participació institucional i el fi nançament del sindicat.

A CCOO dediquem, a través de la nostra Fundació Pau i Solidaritat, el 0,7% dels nostres ingressos a projectes de cooperació amb sindicats de països empobrits per promocionar els drets humans i laborals.

CCOO, SINDICAT AUTÒNOM I INDEPENDENT

CCOO és un sindicat que actua de manera autònoma i independent dels poders econòmics, polítics, mediàtics i de qualsevol altra mena.

Decidim la nostra actuació sense interferències ni condicionants. Responem únicament davant de nosaltres mateixos com a treballadores i treballadors.

CCOO, L’AFILIACIÓ ÚTIL

La quota sindical és la mostra del com promís que tu assoleixes i la garantia de la independència
del sindicat. Amb la teva participació, el sindicat tindrà més força per actuar de manera col·lectiva en la defensa dels nostres interessos i la conquesta de nous drets i per intervenir des d’una perspectiva social en la redistribució de la riquesa per la via del bon funcionament dels serveis públics i les polítiques socials de protecció.

Per garantir els nostres drets d’afi liació, comptem amb el Síndic de l’Afi liació, que té, entre les seves funcions, la canalització de les possibles queixes i reclamacions de les persones afi liades.

La quota sindical és també l’accés a l’àmplia política de serveis dels quals ens hem dotat les persones afi liades a CCOO:

• Assessorament sindical i jurídic per defensar els nostres drets.

• Formació per millorar la nostra qualifi cació professional i formació bàsica.

• Descomptes en assegurances i en una àmplia gamma de serveis tan diversos com dentistes, espectacles, esports, comerços…

• Pòlissa col·lectiva de 9.000 euros en cas de mort per qualsevol tipus d’accident a partir d’un any d’antiguitat en l’afi liació.

• Pla associat de pensions per gaudir d’una pensió complementària en el moment de la nostra
jubilació.

D’altra banda, la quota sindical és una despesa deduïble de l’IRPF en tot el seu import, la qual cosa representa una desgravació aproximada del 25% d’aquest import.

E-CARNET

CCOO ha posat en marxa un nou format del carnet d’afi liació que anomenem e-carnet. L’ecarnet és l’aplicació per a dispositius mòbils que, a la vegada que certifi ca l’afi liació a CCOO, vehicula informacions i serveis del teu interès i et facilita les consultes i la teva participació.

L’e-carnet, te’l pots descarregar capturant el següent codi QR:

També ho pots fer des de la pàgina web del sindicat www.ccoo.cat\carnet, en la qual trobaràs més informació sobre l’e-carnet de CCOO, així com els passos que cal seguir per sol·licitar el carnet, alternativament, en format targeta.

Aquest és el teu lloc.

 

Agrupació de Personal Penitenciari Federació de Serveis a la Ciutadania CCOO de Catalunya. Via Laietana, 16, 7a planta, 08003 Barcelona telèfon 934 812 765 fax: 933 107 869 email: genepresons@ccoo.cat