TEMARIS PEL CONCURS DE COMANDAMENTS I PER TÈCNICS ESPECIALISTES

 

posem a disposició exclusiva dels afiliats/des de CCOO un descompte en els temaris i qüestionaris en format digital confeccionats pel formador de reconegut prestigi José Ramón LLamas Maestre:

TEMARI en format digital per la preparació al Concurs específic de llocs de comandament i singulars de règim interior i administratiu dels centres penitenciaris.

TEMARI en format digital de Tècnics Especialistes en Serveis Penitenciaris part general, temari de Tècnics Especialistes en Serveis Penitenciaris part especifica, materials de preguntes i test part comú i  materials de preguntes i test part especifica.

 

CONTACTEU AMB CCOO

93 481 28 34

sectorgene@ccoo.cat

 

 

TEMARIS I PREUS

 

Temaris Concurs específic de llocs de comandament i singulars de règim interior i administratiu dels centres penitenciaris en format digital.

Part general Preu afiliat CCOO  

35 EUR

Part específica Preu afiliat CCOO  

35 EUR

 

Temari de Tècnics Especialistes en Serveis Penitenciaris (part general i part específica) en format digital.

Temari comú Preu afiliat CCOO

25,5 EUR

Preguntes test part comú Preu afiliat CCOO

25,5 EUR

Temari especifíc Preu afiliat CCOO

25,5 EUR

Preguntes test part específica Preu afiliat CCOO

25,5 EUR

 

 

DESCARREGA EN PDF L’INFORMACIÓ SOBRE ELS TEMARIS AMB DESCOMPTES EXCLUSIUS PELS AFILIATS DE CCOO

US CONTINUAREM INFORMANT!

Agrupació de Personal Penitenciari Federació de Serveis a la Ciutadania CCOO de Catalunya. Via Laietana, 16, 7a planta, 08003 Barcelona telèfon 934 812 765 fax: 933 107 869 email: genepresons@ccoo.cat