CCOO DENUNCIEM L’ACORD DE CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI I EL CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Ja és hora de posar en marxa la negociació de les nostres condicions de treball. CCOO no ens conformem a reclamar el retorn del que ens han pres. A les treballadores i els treballadors de la Generalitat ens convé tornar a posar en agenda la millora de les nostres condicions salarials i de treball.

Arreu es parla de la sortida de la crisi, de l’acabament d’una recessió brutal que ha afectat la població d’una manera indiscriminada. Les xifres macroeconòmiques parlen d’increments de la productivitat i dels beneficis empresarials. CCOO exigim que aquesta sortida de la crisi beneficiï d’una vegada treballadors i treballadores. També als de la Generalitat de Catalunya. No ens conformem amb menys, i no podem deixar passar aquest moment expansiu de l’economia. És la nostra responsabilitat com a sindicat. En els moments de crisi, som els primers perjudicats. No ens podem permetre ajornar la negociació de les nostres condicions de treball i trobarnos després en una nova fase econòmica negativa. ARA ENS TOCA A NOSALTRES.

CCOO volem recuperar la negociació col·lectiva per a posar al dia, per actualitzar, el III Acord de personal funcionari i el VIè Conveni de personal laboral abans que deixin de ser eines útils per a la defensa dels nostres interessos. I volem influir, des d’aquesta negociació, en els futurs escenaris pressupostaris dels propers anys, per tal de millorar la nostra capacitat adquisitiva i per garantir l’increment del mínim salarial a la Generalitat. sector de la generalitat

Ens cal posar en el centre de la negociació la classificació professional, adequant la classificació professional i el salari corresponent a la feina que fem, reduint i adaptant a l’EBEP els grups professionals. Ens cal abordar la carrera professional de totes les empleades i els empleats públics.

Ens cal garantir uns nivells òptims d’ocupació pública de qualitat per a no posar en qüestió el funcionament de l’administració i els serveis públics que mereixen les ciutadanes i els ciutadans del nostre país. Serveis públics que, no ho oblidem, són garantia de cohesió social. Ens cal posar fi a la precarietat al món del treball i també a la Generalitat de Catalunya. Ens preocupa l’envelliment de les plantilles i que la seva renovació es faci de manera ordenada i planificada, sense afectació negativa a la prestació dels serveis.

CCOO volem parlar de jornada de treball i d’horaris, també d’avançar cap a les 35 hores. I d’incapacitat temporal, i de la recuperació de serveis externalitzats, i en quines condicions ho fem.

CCOO volem parlar de polítiques d’igualtat i de la bretxa salarial. Volem parlar de millorar les possibilitats de conciliació de la vida laboral, la vida personal i la vida familiar. CCOO volem posar a sobre la taula la necessitat d’un gir de 180 graus a la política de salut laboral de la Generalitat.

Això és només un tast dels objectius que ens marquem. Molta feina a fer i el convenciment que ens cal fer-la. CCOO entenem que cal posar en qüestió les condicions de treball dels treballadors i les treballadores de la Generalitat per millorar-les, i que cal millorar-les de manera significativa. Per això hem denunciat Acord i Conveni.

No tenim res a perdre. Les clàusules d’ultractivitat garanteixen la vigència de l’Acord i del Conveni mentre dura la negociació. És el moment de millorar les nostres condicions de treball.

CCOO emplacem els altres sindicats i el govern que surti de les eleccions del 21D a negociar la millora de les nostres condicions de treball. CCOO ho farem amb rigor i fermesa. ARA ENS TOCA A NOSALTRES!!!

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT!

DESCARREGA LA NOTA EN PDF