CURS INTENSIU TEÒRICO-PRÀCTIC PREPARACIÓ AL PROCÉS SELECTIU DE JURISTES
(PART GENERAL + ÀMBIT EXECUCIÓ PENAL + PART ESPECÍFICA)

 

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ AL CURS PRESENCIAL

DESCARRERA L’INFORMACIÓ DEL CURS PRESENCIAL EN PDF

 

  1. Es realitzaran dos cursos paral·lels per poder aprofundir i aconseguir uns millors resultats de cara a les proves que es duran a terme.

 

• CURS INTENSIU TEÒRICO-PRÀCTIC PRESENCIAL de la Part específica de juristes i de l’àmbit funcional d’execució penal per a l’accés a cossos del grup A

◊ 40 temes (20 àmbit justicia + 20 àmbit d’execució penal) que es desenvoluparan en modalitat presencial en 20 sessions de 4 hores des del 2 de febrer 2018 fins el 13 de juliol 2018.

Inici de la preparació: 2 de febrer de 2018
Final de la preparació: 13 de juliol de 2018 Si la primera prova es desenvolupa abans de finalitzar el curs, s’adaptarà la temporització del calendari
Sessions presencials: Divendres de 16:30 a 20:30 hores
Lloc d’impartició: C/Sant Pere Més Alt 61-63 baixos
08003 Barcelona

 

• CURS ONLINE de la Part general del temari de les proves selectives per a l’accés al cos de titulació superior i al cos de
diplomatura de la Generalitat

◊ 60 temes, completament actualitzats amb la nova Llei de Procediment Administratiu i Contractació, que es desenvoluparan en modalitat online a través del nostre campus de teleformació, amb una disponibilitat de 24 hores al dia i 7 dies a la setmana amb una duració fins a data de la primera prova. No obstant les tutories finalitzaran el 30 de juny reobrin aquestes 1 mes abans de la data de la primera prova. Sobre aquest part del curs es realitzaran unes sessions presencials sense cost addicional, pendents de concretar i que s’informaran amb la necessària antelació.

 

2. Les quotes donen dret a la docència dels professors, l’ús de les aules i el material docent cedit durant les classes. El pagament de les quotes es realitzarà mitjançant pagament en efectiu, amb targeta de crèdit o per transferència bancària. Els pagaments es realitzaran de la següent forma:

Inclou ambdós cursos i matrícula (Part General Online + Part Específica Presencial)

2 Pagaments 3 Pagaments Pagament Mensual (inicial + 6 pagaments mensuals)
Afiliats 390€ + 290€ 290€ + 230€+ 180€ 180€ + 95€ mensuals
Nous Afiliats i Antics Alumnes 460€ + 330€ 330€ + 280€+ 200€ 230€ + 110€ mensuals
No Afiliats 500€ + 400€ 390€ + 300€+ 230€ 240€ + 130€ mensuals

(*) El pagament inicial inclou la matrícula del curs. Aquesta matrícula inclou:

º Teleformació: Temari online dels 60 temes de la part general.
º Formació presencial: Material, resums dels temes, actualitzacions, lleis… que el formador entregarà a l’aula i que consideri necessari pel l’òptim desenvolupament i aprofitament del curs.

Dates de pagament:

• Opció 2 pagaments:Primer pagament abans de l’inici del curs i segon pagament abans del 10 de abril de 2018
• Opció 3 pagaments: Primer pagament abans de l’inici del curs, segon pagament abans del 10 de març de 2018 i tercer pagament abans del 10 de abril de 2018
• Opció pagament mensual:Primer pagament abans de l’inici del curs i pagaments mensuals abans del dia 1 dels mesos març, abril, maig, juny i juliol de 2018

3. Els antics alumnes dels cursos cos superior online consultaran amb el centre preus i condicions per a la realització d’aquesta formació.

4. Si un alumne no compleix amb el termini establert de pagament no tindrà dret a continuar participant d’aquesta acció formativa.

5. A aquests efectes, si per qualsevol motiu l’alumne vol donar-se de baixa del curs ho haurà de comunicar 10 dies abans de la finalització del mes. No es retornaran els pagaments realitzats amb anterioritat al dia de la baixa.

6. La plaça del curs només quedarà reservada quant es materialitzi el pagament de la primera quota corresponent.

7. En el cas que per raons imputables al centre de formació s’hagi de suspendre una classe, aquesta es recuperarà el dia que més ràpidament ens sigui possible. Cal tenir en compte que si un dia de classe coincideix amb un dia festiu, aquest dia no serà recuperable.

8. Per fer la inscripció al curs s’ha d’emplenar la fitxa d’inscripció corresponent, signar-a i realitzar el pagament abans del dia indicat. Es pot enviar la fitxa escanejada mitjançant correu electrònic i pagament per transferència bancària a:

formarte@formar-te.es
CC: 0081-0344-35-0001178618
IBAN: ES04 0081 0344 3500 0117 8618

Recordar d’enviar junt amb una fotocòpia del DNI per ambdues cares i una fotocòpia de l’últim rebut d’afiliació (si es el cas).

9. Per a qualsevol consulta sobre el funcionament del curs, us podeu adreçar al centre de formació mitjançant el telèfon 93 481 55 81 en horari de dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00 hores i divendres de 09:00 a 14:00 hores. El mes d’agost romandrem tancats per període de vacances, no obstant qualsevol consulta la podeu enviar a formarte@formar-te.es i es respondrà el més aviat possible.

10. L’empresa es reserva el dret de suspensió del curs degut a motius justificable, previ avís amb 10 dies d’anterioritat i conseqüent devolució econòmica de la part restant del curs.

11. Tot el/els material/s que composen el curs presencial són propietat intel·lectual dels professors pel que són posats a la disposició de l’alumne de forma individual i personalitzada i només poden ser utilitzats per aquest per al seu estudi personal, sense que pugui cedir-los a altres alumnes ni a tercers, estant prohibit fotocopiar-los, escanejar-los o reproduir-los total o parcialment per qualsevol altre mitjà de reproducció o difusió inclosos els mitjans informàtics. Qualsevol ús o modificació parcial o total del material o del contingut per a qualsevol altre fi que no sigui l’ús per a estudi personal de l’alumne serà considerat una violació de les lleis internacionals del “copyright” que protegeixen els drets d’autor

La gestió administrativa del curs, pel que fa al sistema d’inscripcions i pagament, correspon a FORMAR-TE (Sant Pere Més Alt, 61 – Barcelona)
DOCUMENTS A APORTAR

1. Fotocòpia DNI/NIE (per ambdues cares)
2. Afiliats: últim rebut de pagament
(obligatori per obtenir el benefici d’afiliat)

 

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ AL CURS PRESENCIAL

DESCARRERA L’INFORMACIÓ DEL CURS PRESENCIAL EN PDF

 

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES (LOPD)
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD), de 13 de desembre, l’informa que les seves dades personals incorporades en aquest formulari, seran incloses en un fitxer creat sota la nostra responsabilitat, amb la finalitat de comunicar-nos amb vostè per a portar a terme el manteniment i control del curs, així com per a enviar-li informació comercial sobre els nostres serveis, a través de correu electrònic, postal o fax. En tot cas, tindrà dret a accedir a la informació recopilada en aquest fitxer, rectificar-la de ser errònia o cancel•lar-la així com oposar-se al seu tractament dirigint-se al centre de formació situat al C/Sant Pere Mes Alt 61-63, baixos 08003 de barcelona o bé enviant un correu ordinari a aquesta direcció explicant el motiu.

Agrupació de Personal Penitenciari Federació de Serveis a la Ciutadania CCOO de Catalunya. Via Laietana, 16, 7a planta, 08003 Barcelona telèfon 934 812 765 fax: 933 107 869 email: genepresons@ccoo.cat