AMPLIACIÓ DE CANDIDATS DEL PROCÉS SELECTIU PER OCUPAR LLOCS DE REFORÇ DEL COS TÈCNIC D’ESPECIALISTES

En relació amb l’ampliació de candidats del procés selectiu per ocupar llocs de reforç del cos tècnic d’especialistes s’han seleccionat 250 persones per a la realització de la prova física. Atesa l’experiència dels anteriors processos i, amb la finalitat de poder donar l’oportunitat a un major nombre de candidats, s’ha considerat convenient constituir una llista […]

más información »